Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kemikalierne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kemikalierne."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kemikalierne og informationsflowet Peter Østergård Have, Kemikalier, Miljøstyrelsen 21. november 2013 Kemiens Dag

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Tre spørgsmål. Følg med hvis du vil have svar 1.Status - Hvordan går det med overholdelsen af REACH (og CLP)? 2.Hvordan hjælper og kontrollerer Miljøstyrelsen virksomhederne og hvordan samarbejder MS’erne om kontrol ? 3.Hvad er de gode råd til virksomheder om arbejdet med informationsflow og registreringer? SIDE 2

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 3 Vigtigheden af registreringen og informationsflowet •Grundpillerne i REACH er •at ansvaret for informationerne placeres hos industrien. •at kemikalier bliver registreret med de nødvendige data. •at virksomhederne modtager information om kemikaliernes farlighed fra deres leverandører, således at de kan sikre, at de bruges forsvarligt. •at virksomhederne skal melde tilbage til leverandøren med hvordan de bruger kemikalierne. •Informationen skal være troværdig og brugbar •Danske virksomheder og i sidste ende forbrugerne kan komme i klemme, hvis registreringen og informationsflowet ikke fungerer

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Overholdes registreringen og informationsflowet? •Ifølge ECHA er 2/3 af registreringerne mangelfulde og indeholder ikke alle nødvendige data om kemikalierne •Forum projekt REF-2 med deltagelse af 29 lande, hvor 1181 virksomheder, 6907 kemikalier og 4484 blandinger blev kontrolleret viste resultatet: •8% af virksomhederne overholdt ikke registreringsforpligtigelsen •3% af virksomhederne havde ingen SDS •52% af virksomhederne havde fejlbehæftede SDS SIDE 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Kemikalieinspektionen arbejder europæisk •Det europæiske tilsynsnetværk FORUM samarbejder for at udveksle information og koordinere tilsynsindsatsen på EU niveau. •FORUM koordinerer fælleseuropæiske tilsynsprojekter: REF 1 om registrering, REF 2 om Downstreambrugernes forpligtigelser og REF 3 om registreringer (i samarbejde med toldmyndighederne). •ECHA udfører Compliance Check på 5% af registreringerne. Hvis registreringen er mangelfuld kontakter ECHA registranten for yderligere oplysninger. Hvis dette ikke lykkes overdrages sagen til de nationale tilsynsmyndigheder. SIDE 5

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen For at få den bedste efterlevelse, skal der informeres og kontrolleres REACH indsats i Danmark - Information •Helpdesk •Dialogmøder •Workshops •Roadshow •Mere fokus på kommunikation til danske producenter og importører i den kommende kemikalieindsats da mange mindre virksomheder ikke har tilstrækkelig kendskab til deres forpligtelser •Iværksættere bør informeres, så de kender reglerne inden start af produktion eller import SIDE 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 7 REACH og CLP Tilsynsmyndigheder i DK Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion •Registrering •CLP (klassificering og mærkning) •Anvendelsesbegrænsninger •Autorisationer Arbejdstilsynet •Sikkerhedsdatablade •Oplysninger i leverandørkæden

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Øget fokus på samarbejdet mellem myndighederne •Samarbejdet med Arbejdstilsynet om kontrollen med REACH •Samarbejdet med SKAT om kontrollen med importen af kemikalier og produkter SIDE 8

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen REACH indsats i Danmark - Kontrol REF 3: •Kontrol i 2013 og 2014 af hvorvidt producenter, importører og ene-repræsentanter overholder deres registreringsforpligtigelser •En del af de besøgte virksomheder har vist sig at være Downstreambrugere uden registreringsforpligtigelser •Der er forskel på kendskabet til lovgivningen og virksomhedens forpligtigelser hos de enkelte virksomheder •Generelt opfylder virksomhederne deres forpligtigelse til at registrere de stoffer, de fremstiller eller importerer – eller de er dækket af en ene-repræsentant SIDE 9

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen REACH indsats – sagsbehandling af indberetninger •Det er muligt at indberette mulige ulovligheder via Miljøstyrelsens hjemmeside på et elektronisk indberetningsskema •Kemikalieinspektionen modtog i 2012 305 indberetninger om mulige ulovligheder •Indberetningerne kommer primært fra andre myndigheder, fra konkurrerende virksomheder og fra forbrugerne •Ud af de 305 indberetninger omhandlede 31 indberetninger CLP og 13 indberetninger om anvendelsesbegrænsningerne SIDE 10

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Råd til virksomhederne • Brug hinanden – del viden og erfaringer hvor det er muligt. • Brancheforeninger og organisationer bør fortsætte med at informere og støtte deres medlemmer, specielt SME´er. • Brug ECHA’s hjemmeside for at holde sig opdateret og anvende deres vejledninger for at få forståelse for REACH og CLP. • Kontakt Help-deskene eller ECHA i tilfælde af spørgsmål. • Vær bevidst om hvorvidt kompetencen til at løfte opgaven er til stede i virksomheden. SIDE 11

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 12 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto SIDE 1 Kemikalierne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google