Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kriterier og ansøgningsskemaer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kriterier og ansøgningsskemaer."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kriterier og ansøgningsskemaer

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fosforvådområde Informationsmøder 26. og 30 januar 2012, Ringsted og VejleSIDE 2 •Skal muliggøre en vurdering af: •Projektets opfyldelse af kriterier for tilskud til realisering •Projektets gennemførlighed, herunder lodsejertilslutning. Kriterier - forundersøgelse

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fosforvådområde Informationsmøder 26. og 30 januar 2012, Ringsted og VejleSIDE 3 •Overensstemmelse med vandplan •Arealeffektivitet •Omkostningseffektivitet Kriterier – realisering A

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fosforvådområde Informationsmøder 26. og 30 januar 2012, Ringsted og VejleSIDE 4 •Naturlige hydrologiske processer •Lav fosforfrigivelse risiko •Ikke merudvaskning af okker •Vilde dyre- og planteliv samlet uændret •Natura 2000 •Yngle og rasteområder for Bilag IV arter Kriterier – realisering B

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fosforvådområde Informationsmøder 26. og 30 januar 2012, Ringsted og VejleSIDE 5 •Fokuspunkter: •Vandoplandsplan •Fosfortilbageholdelse •Fosforfrigivelse –risikovurdering •Andre vandplan tiltag Ansøgningsskema forundersøgelse A

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fosforvådområde Informationsmøder 26. og 30 januar 2012, Ringsted og VejleSIDE 6 •Fokuspunkter: •Tidsplan •Budget – eget personale •GIS og kort Ansøgningsskema forundersøgelse B

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fosforvådområde Informationsmøder 26. og 30 januar 2012, Ringsted og VejleSIDE 7 •Vandoplandsplan •Fosfortilbageholdelse •Lodsejertilslutning •Fosforfrigivelse –risikovurdering Realiserings Ansøgning –Projekt data

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fosforvådområde Informationsmøder 26. og 30 januar 2012, Ringsted og VejleSIDE 8 Beskrivelse: Der redegøres entydigt og specifikt for centrale forhold i projektet. Hvis der er ikke er afvigelser ift forundersøgelserne kan der evt. henvises til disse Realiserings Ansøgning - Projektbeskrivelse

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fosforvådområde Informationsmøder 26. og 30 januar 2012, Ringsted og VejleSIDE 9 Konsekvenser: Der redegøres for datagrundlag, beregninger, vurderinger og konklusioner ift kriterierne eller henvises til entydig beskrivelse i forundersøgelse Anlæg: Uddybende oplysninger om arbejdernes omfang og karakter Realiserings Ansøgning - Projektbeskrivelse

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fosforvådområde Informationsmøder 26. og 30 januar 2012, Ringsted og VejleSIDE 10 •Supplerende anlæg for andre formål •Anlægsbudget – specificeret •Løn Specifikation •Tidsplan Realiserings Ansøgning – Budget og tidsplan


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kriterier og ansøgningsskemaer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google