Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Ressourcestrategi Rethink.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Ressourcestrategi Rethink."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Ressourcestrategi Rethink Business - Horsens 29. november 2012

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSENSIDE 2MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSENSIDE 2 Grøn omstilling og ressourceeffektivitet Dagorden og problemformulering er velkendt: •Stort ressourceforbrug samtidig med knaphed på ressourcer •Flere mennesker - Stor voksende middelklasse •Stigende råvarepriser Hvad skal gøres af hvem? •Forbrugerne - efterspørge de rigtige ydelser og produkter •Virksomhederne - producere mere ressourceeffektivt •Politikerne – sætte rammen Globalt (Rio-aftalen): Alle verdens regeringer opfordres til at formulere og implementere en strategi for grøn økonomi.

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSENSIDE 3 Ressourceeffektivitet – en nøglekomponent i EU Den politiske baggrund: ”Europa 2020” I EU’s strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er der udpeget nye metoder til at sætte gang i vækst og beskæftigelse: 7 flagskibsinitiativer (fra 2010). Ét af flagskibsinitiativerne: Et ressourceeffektivt Europa Hvorfor: Øget ressourceeffektivitet giver store økonomiske muligheder, forbedrer produktiviteten, sænker omkostningerne og forbedrer konkurrenceevnen.

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSENSIDE 4 Et ressourceeffektivitet Europa - Road map I forlængelse af flagskibet en køreplan. Milepæle heri for 2020 er bl.a.: •Affald forvaltes som en ressource. Affaldet pr. person falder. •Genanvendelse og genbrug er attraktivt for offentlige og private aktører pga. stor separat indsamling og udvikling af markeder for sekundære råmaterialer. •Affaldslovgivningen er fuldt ud gennemført. Ingen ulovlig transport af affald. •Kun energiudnyttelse af ikke genanvendelige materialer. Stort set ingen deponering.

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSENSIDE 5 Et ressourceeffektivt Europa - Platform og fitness tjek Europæisk platform for ressourceeffektivitet Ekspertgruppe, der rådgiver om ressourceeffektiv vækst (nedsat juni 2012). 34 medlemmer: Bl.a. 5 EU-kommissærer, 4 medl. af EP, 9 virksomhedsledere, 4 miljøministre (Ida Auken). Opgave: Finde ud af, hvordan vi når de mål og visioner, der er fastsat i køreplanen. Fitness tjek Fitness tjek af forskellige direktiver, revision af genanvendelsesmål, benchmarks med fokus på de 10 ”dårligste” lande.

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Den danske dagsorden - bred fokus på ressourcerne

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSENSIDE 7 Affald skal betragtes som en ressource •Danmark er sakket bagud ifht. lande, vi typisk sammenligner os med – høj affaldsproduktion og stor andel til forbrænding. •Paradigmeskift i dansk (og europæisk) ressource- og affaldspolitik. •Vi skal producere mindre affald, end vi gør i dag og vi skal udnytte ressourcerne i det affald, vi producerer, bedre. Derfor Ressourcestrategi for affaldshåndtering og Ressourcestrategi for affaldsforebyggelse.

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSENSIDE 8 Ressourcestrategien - affaldshåndtering Strategien bygger på tre grundlæggende principper: Miljømæssige forbedringer. Ved at genanvende mere kan vi mindske miljø- og klimabelastningen og ved at sortere affaldet på en ny måde, kan vi fjerne de skadelige stoffer fra miljøet. Samfundsøkonomiske fordele. Ved at genanvende mere og forbrænde mindre ønsker vi samtidigt at sikre samfundsøkonomiske gevinster. Grøn vækst og beskæftigelse. Målsætninger og teknologiske udvikling vil styrke danske virksomheders muligheder for at få del i et globalt forretningspotentiale og dansk økonomi vil være mere robust overfor knaphed på fremtidige ressourcer og deraf følgende voldsomme prisstigninger.

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSENSIDE 9 Ressourcestrategien - affaldshåndtering Primære formål: •Styrket genanvendelse ved fokus på de mest kritiske ressourcer og de omkostningstunge ressourcer (forsyningssikkerhed). •Sikre kvaliteten i genanvendelsen ved en øget indsats overfor de farlige stoffer i affaldet (undgå down cycling og ukontrolleret spredning i miljøet). •Styrke genanvendelsen ved at realisere de ”forsømte” potentialer i visse fraktioner. •Bidrage til grøn omstilling.

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSENSIDE 10MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSENSIDE 10 Ressourcestrategien - affaldsforebyggelse Fokus på hvordan affald kan forebygges – Genanvendelse i hele værdikæden med en cirkulær økonomi som forbillede Gennem bl.a.: Skal være færdig december 2013 • Teknologiudvikling • Bedre design/renere produktion og produkter • Nye forretningsmodeller (Fx fremstilling af produkter der kan skilles ad, genanvendes og repareres, tilbagetagningsordninger til reparation eller opgradering, anvendelse af andres ”affald” til egen produktion m.m.)


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Ressourcestrategi Rethink."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google