Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Nyt om VVM/ Miljøvurdering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Nyt om VVM/ Miljøvurdering."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Nyt om VVM/ Miljøvurdering Ved Gert Johansen

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Miljøvurderingsdag 2013SIDE 2 •Ny lovbekendtgørelse om miljøvurdering (Nr. 939 af 3. juli 2013) •VVM-direktivforslaget •Forslag til ændring af planloven •VVM-udvalget

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Miljøvurderingsdag 2013SIDE 3 VVM-direktivforslaget - Rådsforhandlingerne fortsætter under LT-formandskab - EP er kommet med 89 ændringsforslag - Kommissionens holdning - Tidsplan

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen VVM-direktivforslaget Direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) ser beskedent ud, men er faktisk det vigtigste direktiv i EU's miljøpolitik. Ca. 200 projekttyper falder ind under dets anvendelsesområde, lige fra konstruktionen af broer, havne, motorveje og lossepladser til intensivt svine- eller fjerkræopdræt. -Offentlighedens deltagelse -Interessekonflikter -Korrigerende handling (overvågning) -Kontrol af miljørapporten -Tidsfrister (screening 3 mdr. etc.) INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Forslag til ændring af planloven - Mulighed for at undlade kommuneplantillæg ved VVM-pligt - Ny VVM-bekendtgørelse -Obligatorisk brug af anmeldeskema -Nyt bygherreorienteret anmeldeskema -[Høringsperioden] Miljøvurderingsdag 2013SIDE 5

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen VVM-udvalget - dialog om VVM-direktivet - fortsat forenklingsdialog Miljøvurderingsdag 2013SIDE 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 7 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Nyt om VVM/ Miljøvurdering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google