Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vand- samarbejder Sanne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vand- samarbejder Sanne."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vand- samarbejder Sanne Hjorth Henriksen, Naturstyrelsen

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen ENVINA TEMADAG 27. NOVEMBER 2013SIDE 2 Program -Hvad kan påbydes? -Forhold til vandsektorloven -Andre muligheder -Placering af kompetencen

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen ENVINA TEMADAG 27. NOVEMBER 2013SIDE 3 » Hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en planmæssig udbygning af vandforsyningen og sikre en hensigtsmæssig anvendelse, kortlægning, overvågning og beskyttelse af de eksisterende vandforekomster til drikkevandsforsyning, kan miljøministeren efter forhandling med de berørte kommuner og vandforsyningsanlæg påbyde kommunalt samarbejde om vandforsyningen og påbyde samarbejde mellem almene vandforsyningsanlæg.«

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvad kan påbydes? Oprindeligt kun samarbejder vedrørende udbygning af forsyningsnettet, i 1998 suppleret med kortlægning og grundvandsbeskyttelse Dvs. f.eks. • Forbindelsesledninger • Fordeling af udgifter ved etablering af nye almene vandforsyningsanlæg eller boringer • Grundvandsbeskyttelse ENVINA TEMADAG 27. NOVEMBER 2013SIDE 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvad kan påbydes? Husk, det skal være nødvendigt. Står både direkte i loven og en del af forvaltningsretten – hvis det ikke er nødvendigt, kan der ikke gives et påbud. Bred skønsmæssig afgørelse for miljøministeren, delegeret til Naturstyrelsen ENVINA TEMADAG 27. NOVEMBER 2013SIDE 5

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvad kan påbydes? Eksempler (ikke udtømmende) på hvad Naturstyrelsen vil se på • Nødvendigheden af et påbud (faglig nødvendighed) • De lokale forsyningsmæssige forhold • De lokale forureningstrusler mod drikkevandsforsyningen • Muligheden for at opnå et samarbejde uden påbud Det er vigtigt, at der sker en bred partshøring. Kommune, region (hvis nødvendigt), vandværker mv. ENVINA TEMADAG 27. NOVEMBER 2013SIDE 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvad kan påbydes? Hvad kan ikke give et påbud? • ”Omgåelse” af vandsektorloven. Hvis påbuddet alene ønskes af økonomiske årsager. • Hvis det ikke er nødvendigt Opfyldes formålet allerede? ENVINA TEMADAG 27. NOVEMBER 2013SIDE 7

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Forhold til vandsektorloven •VSL gælder for almene forsyninger, der den 1. juli 2009 var ejet af en kommune eller leverede mindst 200.000 m3 vand årligt. •VSL-selskaber er samtidig omfattet af prisloftbekendtgørelsen. •Ifølge prisloftbekendtgørelsen er vandsamarbejder påbudt efter § 48 en 1:1 omkostning. Dermed mulighed for tillæg til prisloftet for omkostninger til driftsudgifter. •Dvs. ikke anlægsudgifter. •Forsyningerne må ikke kunne påvirke udgifterne eller størrelsen af udgifterne •Vandsamarbejder påbudt før vandsektorloven er allerede medregnet i prisloftet. ENVINA TEMADAG 27. NOVEMBER 2013SIDE 8

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Andre muligheder? •Miljø- og servicemål •Bekendtgørelse nr. 1048 af 29. oktober 2012 om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål •Naturstyrelsens vejledning fra 2012 •Prisloftbekendtgørelsen hindrer ikke i sig selv, at der kan laves vandsamarbejder •Vandsamarbejder behøves derfor ikke at blive påbudt af ministeren før de kan etableres. ENVINA TEMADAG 27. NOVEMBER 2013SIDE 9

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Er kompetencen det rigtige sted? Armslængde ctr. lokalkendskab? • Ofte meget lokale forhold • Dog kan der være regionale synspunkter og kommuneoverskridende sager • Armslængde ENVINA TEMADAG 27. NOVEMBER 2013SIDE 10

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen ENVINA TEMADAG 27. NOVEMBER 2013SIDE 11 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vand- samarbejder Sanne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google