Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto I nstrumenter til at.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto I nstrumenter til at."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto I nstrumenter til at begrænse forbrug og fremme genanvendelse v. Claus Torp

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 2 Hvorfor udvinde ressourcer af affald?

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 3 Administrativ regulering •Regler der indebærer at genanvendelsen øges – dog med behørig opmærksomhed på om materialer downcycles eller farlige stoffer spredes Eksempler •Behandlingskrav – indebærer minimumskrav til en vis kvalitet i affaldsbehandlingen •Forbud mod indhold af stoffer – skal kunne være mulige at identificere •Bæredygtigt design – krav til produkter i alle livsfaser inkl. krav til miljøpåvirkning

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 4 Økonomisk regulering •Regler der påvirker borgere eller virksomheders økonomi f.eks. investeringer eller købsbeslutninger Eksempler •Afgifter – ressourceafgifter, deponeringsafgift, afgift på forbrænding af affald. Understøtter affaldshierarkiet (forebyggelse og genanvendelse frem for forbrænding og deponering) •Pant – hvor giver det mening og ressourcen udnyttes effektivt •Afskaffelse af miljøskadelige subsidier eller tilskud der ikke fremmer ressourceeffektivitet (fossile brændsler, fiskeri og landbrug) •Fritagelse for moms – reparation frem for bortskaffelse

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 5 Anden regulering •Rammer der understøtter en ressourceeffektiv adfærd og innovation. Eksempler •Sikre affald til nye bæredygtige teknologier i fuld skala. Vil sikre driftsøkonomi og investorer •Støtte til forskning, udvikling, test og demonstration af bæredygtig teknologi •Miljømærker – indirekte til at sikre et oplyst forbrugervalg •Offentlige grønne indkøb •Partnerskaber for hele livscyklus •Værktøjer til at vurderer produkters miljøbelastning og ressourceforbrug i hele livscyklus

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 6 3 spørgsmål 1.Hvor langt (og hvor hurtigt) bringer REACH os i et ressourceperspektiv? 2.Hvordan kan produktreguleringen bedst bidrage til en stor og bæredygtig genanvendelse? 3.Hvor er de største potentialer i administrativ, økonomisk eller anden regulering ?


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto I nstrumenter til at."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google