Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Forvaltningsprocedure.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Forvaltningsprocedure."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Forvaltningsprocedure for potentiel fosforfrigivelse ved vådområdeprojekter

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen P-tab fra vådområderSIDE 2 Formål Belyse risikoen for en øget udledning af fosfor fra et vådområdeprojekt. Sikre at vandplanernes målsætninger for nedstrømsliggende vandområder kan opfyldes. Sikre fremdrift i vådområdeprojekterne.

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen P-tab fra vådområderSIDE 3 Forvaltningsprocedure 1.Vurdering af vådområdets placering i forhold til sårbarheden af vandområderne. 2.Vurdering af om det potentielle fosfor tab ligger over eller under de fastsatte afskæringskriterier/bagatelgrænser defineret i forhold til den nuværende belastning med fosfor. 3.Såfremt det potentielle fosfor tab er over afskæringskriteriet skal der ske en konkret vurdering af projektet.

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen P-tab fra vådområderSIDE 4 Ad. 1 sårbarheden af vandområderne •Naturstyrelsen vil udarbejde et kort baseret på vandplanerne oplandskort, der viser vandområdernes sårbarhed med hensyn til fosfor. •Kommunerne kan umiddelbart se hvor der skal være særligt fokus på øget udledning af fosfor. •Typisk oplande til søer •Typisk oplande til lukkede kystafsnit

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen P-tab fra vådområderSIDE 5 Ad. 2 Afskæringskriterier •Naturstyrelsen vil udarbejde en tabel over oplandenes fosfor belastning i 1. planperiode samt afskæringskriterier for potentiel merbelastning. •Merbelastningen opgøres kumulativt for alle projekter i oplandet. •P-bidraget fra enkeltprojekter indgår i VOP-skemaet •VOS ajourfører VOP skema og prioriterer projekterne

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen P-tab fra vådområderSIDE 6 Ad. 3 Konkret vurdering Naturstyrelsen vil inddrager supplerende viden eks. i form af: •Vandområdernes målsætning og evt. indsatsbehov i forhold til målopfyldelsen. •En samlet vurdering af projektet, hvor den ønskede indsats afvejes mod risikoen for øget udledning af fosfor. Der inddrages forhold som f.ex. søens karakter (kunstig/naturlig/stærkt modificeret), søtype, målsætning og tilstand af vandløb og søer (god tilstand, høj tilstand) •Behov/ krav i forhold til oplandets punktkildeindsats. •Merbelastningens størrelse og varighed i forhold til den eksisterende belastning.

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen P-tab fra vådområderSIDE 7 SøBelastning 05-09Afskæringskriterium Vessø174 kg9 kg Knud Sø1187 kg59 kg

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen P-tab fra vådområderSIDE 8 KystafsnitBelastning 05-09Afskæringskriterium Norsminde Fjord2089 kg104 kg


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Forvaltningsprocedure."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google