Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

informationsflowet for kemiske stoffer og blandinger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "informationsflowet for kemiske stoffer og blandinger"— Præsentationens transcript:

1 informationsflowet for kemiske stoffer og blandinger
Kemiens dag 21. november 2013 Arbejdstilsynets om informationsflowet for kemiske stoffer og blandinger Jens Skovgaard Lauritsen Kontorchef, 6. kontor Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdstilsynet

2 Disposition Arbejdstilsynets rolle
Brug af oplysninger fra importør/producent – en tilsynscase Brug af oplysninger i brugerleddet – en tilsynscase Internationalt samarbejde Afslutning

3 Arbejdstilsynets rolle
Arbejdstilsynet er myndighed for arbejdsmiljøområdet i Danmark Målet er at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø Arbejdstilsynet fører tilsyn med sikkerhedsdatablade, eksponeringsscenarier og informationsflowet i leverandørkæden

4 Arbejdstilsynets rolle ved tilsyn af informationsflowet efter REACH
Er disse 1. led i DK tjekkes deres SDS, ellers kun AML + SDS indberetning til MO Er disse i DK, tjekkes både SDS og AML Her tjekkes AML + SDS indberettes til MO

5 Kontrol af oplysninger fra importør/producent
REACH: Leverandører af farlige kemiske stoffer og blandinger skal levere sikkerhedsdatablade samt evt. eksponeringsscenarier til deres kunder. Oplysningerne gør brugervirksomhederne i stand til at foretage en risikovurdering af brugen af stoffet og tilrettelægge arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt. Arbejdstilsynets markedsovervågning fører tilsyn med sikkerhedsdatabladene.

6 Tilsynscase – kontrol af sikkerheds-datablade
Oplysninger om mærkning og national regulering før:

7 Punkt 2 efter kontrol Punkt 2 – efter

8 Punkt 15 efter kontrol

9 Brug af oplysninger i brugerleddet – et eksempel

10 Internationalt samarbejde
Samarbejde med de øvrige nordiske arbejdsmiljø-myndigheder om problemstillinger om kemisk arbejdsmiljø Deltagelse i samarbejde på EU-niveau om håndhævelse af REACH i FORUM Arbejdstilsynet deltog i FORUM’s REACH-EN-FORCE 2 projekt i 2011

11 Resultater af REACH-EN-FORCE 2
Forpligtelser i forhold til sikkerhedsdatablade. Sikkerhedsdatablade som er påkrævet haves, kvaliteten er meget svingende. Mange sikkerhedsdatablade er udarbejdet efter gammelt format Oplysninger om værnemidler er ukonkrete (punkt 8) Oplysninger om national lovgivning er mangelfuld (punkt 15) Distribution af SDS sker uden problemer. Krav om opbevaring af SDS i 10 år opfyldes ikke ret ofte. Ansatte (i produktionen) har adgang til relevante oplysninger/SDS Generelt er der fin overensstemmelse mellem etiketten og SDS

12 Afrunding Fyldestgørende og korrekte oplysninger i sikkerhedsdatablade og andre dokumenter fra leverandør til kunde er vigtige. Oplysningerne bruges til at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig brug af kemiske stoffer og materialer på de danske arbejdspladser Myndighederne fører kontrol med disse forpligtelser Virksomhederne har også en rolle at spille ved at efterspørge nødvendige oplysninger ved at efterspørge manglende oplysninger hos deres leverandører

13 Informationsflow i tilfælde, hvor der ikke er krav om sikkerhedsdatablade
Containersagen:


Download ppt "informationsflowet for kemiske stoffer og blandinger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google