Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsstile og ambitiøs it-anvendelse i undervisningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsstile og ambitiøs it-anvendelse i undervisningen"— Præsentationens transcript:

1 Læringsstile og ambitiøs it-anvendelse i undervisningen
Læringsstile og ambitiøs it-anvendelse i undervisningen v. afdelingsleder og videncenterleder Lise Marie Steinmüller @ventures kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for E-læring Mail Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

2 @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring
Hvad er en læringsstil? Læringsstile er udtryk for: en præference i måden man tilegner ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget der er under forandring gennem livet noget som ikke nødvendigvis er ens i forhold til alle faglige problemstillinger om man umiddelbart tager en vejledning/undervisning til sig eller ej noget som påvirker kommunikationen mellem vejleder/underviser og den lærende og dermed det faglige udbytte @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

3 Hvorfor arbejde med læringsstile?
Hvorfor arbejde med læringsstile? Krav i bekendtgørelsen for uddannelsen Nå de lærende så de opnår hurtigere og bedre forståelse Samlet støtte den lærende til at opnå de kompetencer som er nødvendige for udførelsen af fx et arbejdet eller løsning af en opgave Lette overgangen mellem teori og praksisforståelse Sikrer helhedslæring som fx omfatter såvel praktisk som teoretisk viden Øge motivationen Give succesoplevelser @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

4 Forskellige teorier og deres sammenhænge
Forskellige teorier og deres sammenhænge @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

5 Sammenhænge i læringsstile
Honey og Mumford Teoretiker Pragmatiker Aktivist Reflektor Dunn og Dunn Analytiker Holist Impulsiv Reflektor @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring

6 Spændvidde i vejledning og undervisning
Spændvidde i vejledning og undervisning @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

7 @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring
Sansning Enten eller Auditiv – høre/tale Visuel – billeder/læste ord Og Kinæstetisk – bevæge Taktil – røre @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

8 @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring
Kolbs læringscirkel @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

9 Læringsstile Honey og Mumford
@ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring

10 Impulsiv Prøver sig frem Føler Refleksiv Overvejer Tænker Holisten
Fornemmende og følende mennesker: Forbinder erfaring med mening Opfatter gennem deres sanser Fordyber sig i den aktuelle virkelighed Er intuitive Refleksiv Overvejer Tænker Holisten Tænker i helheder Deduktiv Føler Tænkende mennesker: Adskiller sig selv fra erfaringen Træder et skridt tilbage og analyserer det skete Resonerer over erfaringer Analytiker Tænker i elementer Induktiv

11 Differentieringsmuligheder
Faglig mængde Tid til vejledning Kompleksitetsgrad Antal gennemgange Selvstændighedsgrad Samarbejde Læringsstile @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring

12 @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring
Introduktionsfasen Introduktionsfasen, som skal medføre den lærendes accept af at lære noget nyt. Bygger på forforståelse. Fx differentiering i form af stofmængde, anvendt tid og antal nødvendige gennemgange. @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

13 @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring
Tilegnelsesfasen Efter introduktionsfasen skal den lærende tilegne sig den nye viden I denne fase er det ofte væsentligt at tage hensyn til graden af kompleksitet, og selvstændighedsgrad. @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

14 @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring
Rodfæstningsfasen ”Lejring” af stoffet som skal blive til kendt viden som forstås og skal kunne relateres til andre sammenhænge. Her differentieres der ofte yderligere på lær selv grad, tid og samarbejde. @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

15 @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring
Anvendelsesfasen Træning så stoffet kan anvendes selvstændigt i praktiske sammenhæng. Viden gøres til rutine. Anvendelsesfasen har ofte karakter af gentagelser, og der kan med fordel differentieres på samarbejde og tid. @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

16 E-læring og læringsstile
E-læring og læringsstile @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

17 Eksempel – Wiki til kommunikation
Eksempel – Wiki til kommunikation Fronter: Fælles dokumenter, spørgsmålsdatabase, Hotseat i spørgsmålsværktøjet. @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

18 Eksempel – Wiki til faglige forklaringer
Eksempel – Wiki til faglige forklaringer @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

19 Eksempel – blog til refleksion eller deling af meninger
Eksempel – blog til refleksion eller deling af meninger @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

20 Læringsobjekter til forforståelse, faglig viden, opslag og repetition
Foredrag Fronter marts 2010Uddannelsesforum 2009 Læringsobjekter til forforståelse, faglig viden, opslag og repetition Relevante Fronterværktøjer: Læringsstier Rum som læringsobjekt Spørgsmålsdatabase Test (evt. med tilfældige spørgsmål) @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring 20

21 @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring
Simuleringer og konferencer til iagttagelse, tavse demonstrationer og erfaringsopbygning Arbejdsmiljøuddannelsen for lærlinge – Erhvervsuddannelser i Horsens – Åge Staghøj Relevante Fronter-værktøjer: Adaptive læringsstier Elluminates optagelser af tavledemonstrationer (synkron til asynkron værktøj) @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

22 Logbog med mål til refleksion og egen planlægning
Logbog med mål til refleksion og egen planlægning Relevante Fronter-værktøjer: Individuel Lærings Plan (ILP) Målmodulet Rumportefolio Min portefolio @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

23 @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring
Evaluering af egne læringsmål samt refleksion over læring og læringsvej Relevante Fronter-værktøjer: Individuel Lærings Plan (ILP) Målmodulet Rumportefolio Min portefolio @ventures - Det Nationale VidenCenter for e-læring Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring

24 Portfolieværktøj til fx overblik over egen læringsprogression
Portfolieværktøj til fx overblik over egen læringsprogression Relevante Fronter-værktøjer: Individuel Lærings Plan (ILP) Rumportefolio Min portefolio Målmodulet Foredrag Fronter marts 2010 Lise Marie Steinmüller - Det Nationale VidenCenter for e-læring


Download ppt "Læringsstile og ambitiøs it-anvendelse i undervisningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google