Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering."— Præsentationens transcript:

1 Evaluering

2 Skoleloven Evaluering
 § 13. Eleverne og forældrene, jf § 54, skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen.  Stk. 2. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisningens videre planlægning.   Bemærkning Til § 13  Ud over den evaluering, der kommer til udtryk i standpunktskarakterer og prøvekarakterer i de ældste klasser, skal der på alle klassetrin som en integreret del af undervisningen løbende foretages en alsidig evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.  Formålet med en sådan evaluering er at informere lærere, elever og forældre om, i hvilket omfang undervisningen har givet det forventede resultat, og på hvilken måde den videre undervisning skal planlægges og gennemføres. Evalueringen danner grundlag for vejledning af den enkelte elev og er nødvendig for tilrettelæggelse og sikring af tilstrækkelig undervisningsdifferentiering. En evaluering med dette sigte kan gennemføres på flere forskellige måder, f.eks. gennem prøver, spørgeskemaer, iagttagelser og samtaler. Evalueringen bør i videst muligt omfang finde sted under elevens aktive medvirken. Niels Grønbæk Nielsen, CVU Fyn – Læreruddannelsen

3 Evalueringsinstituttet
God praksis for løbende evaluering ·    Løbende evaluering udgør en integreret del af undervisningsopgaven (vedrører evalueringens sammenhæng til undervisning) Løbende evaluering omfatter såvel lærerens som elevens vurdering af elevens udbytte. (Vedrører lærer-elev-relation og læringssyn) ·    Løbende evaluering har karakter af forløb - i modsætning til punktnedslag en eller to gange om året. (Vedrører proces) Løbende evaluering gennemføres systematisk ud fra et begrundet valg af evalueringsredskaber og fastholdes i form af skriftlig eller visuel dokumentation. (Vedrører metode og form) Løbende evaluering danner det naturlige grundlag for den regelmæssige og systematiske under­retning af elever og forældre om skolens syn på udbyttet af skolegangen. (Vedrører anvendelse) ·    Løbende evaluering understøtter samarbejdet mellem lærer og elev om fastsættelse af mål for eleven og understøtter dermed også lærerens tilrettelæggelse af undervisningen. (Vedrører læringssyn, lærer-elev-relation og anvendelse) Kilde: Løbende evaluering, Danmarks Evalueringsinstitut, 2004, s. 7 Niels Grønbæk Nielsen, CVU Fyn – Læreruddannelsen

4 Didaktiske faktorer Hvorfor Vejledning – motivation Information
Kontrol sortering Hvad Kundskaber – færdigheder Proces – produkt Ikke faglige egenskaber fx elevens alsidige personlige udvikling Hvordan Standardiserede prøver Kortlægnings- og diagnostiske prøver Spørgeskema Portefølje Logbog Uformel vidensindsamling Kilde: Imsen, Gunn: Lærerens verden – indføring i Almen Didaktik, Gyldendal 2003 Niels Grønbæk Nielsen, CVU Fyn – Læreruddannelsen

5 Didaktiske faktorer - målestok
Målrelateret: fx trinmål Relativ vurdering: sammenligning indenfor en gruppe Individrelateret evaluering: fx grundlag for differentiering Kilde: Imsen, Gunn: Lærerens verden – indføring i Almen Didaktik, Gyldendal 2003 Niels Grønbæk Nielsen, CVU Fyn – Læreruddannelsen

6 BLOOMS TAKSONOMI OVER INDLÆRINGSMÅL
Bloom - taksonomi BLOOMS TAKSONOMI OVER INDLÆRINGSMÅL   Konsekvens opstille normer/handleforskrifter perspektivere  Vurdering Bedømme ud fra forskellige kriterier Syntese Kombinere dele til helhed Fortolke  Analyse se system/struktur nedbryde i dele, skille  Anvendelse afprøve, bruge  Forståelse forklare med egne ord  Viden referere, parafrasere, genkende Niels Grønbæk Nielsen, CVU Fyn – Læreruddannelsen

7 Mål - kognitive Kilde: Hiim, Hilde og E. Hippe:
Læring gennem oplevelse, forståelse og handling, Gyldendal 1997, s. 183 Niels Grønbæk Nielsen, CVU Fyn – Læreruddannelsen

8 Mål - holdningsmæssige
Kilde: Hiim, Hilde og E. Hippe: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling, Gyldendal 1997, s. 184 Niels Grønbæk Nielsen, CVU Fyn – Læreruddannelsen

9 Mål - Færdighedsmål Kilde: Hiim, Hilde og E. Hippe:
Læring gennem oplevelse, forståelse og handling, Gyldendal 1997, s. 185 Niels Grønbæk Nielsen, CVU Fyn – Læreruddannelsen

10 Øvelse Hvordan ser målene ud for undervisningsforløbet om geometriske figurer fra sidst? Hvordan skal dette forløb evalueres? Niels Grønbæk Nielsen, CVU Fyn – Læreruddannelsen


Download ppt "Evaluering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google