Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LÆRINGSPRÆFERENCER VS FJERNUNDERVISNING

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LÆRINGSPRÆFERENCER VS FJERNUNDERVISNING"— Præsentationens transcript:

1 LÆRINGSPRÆFERENCER VS FJERNUNDERVISNING
Michael Thorsen Institut for Pædagogik, Fjernundervisning og Uddannelsesteknologi Sektion for Almen Pædagogik FAK-PFU-AP1 /

2 På denne WS vil vi arbejde med spørgsmålet om fjernundervisning understøtter forskellige læringspræferencer. På baggrund af et oplæg, vil deltagerne få mulighed for at tage stilling til om fjernundervisning understøtter den enkeltes læring eller ej, og hvorfor vi når til dette resultat.

3 LÆRINGSSTILE

4 DEFINITION Læringsstile er den eller de metoder vi anvender når vi:
Skal koncentrere os om ny og vanskelig information. Skal tage denne information ind. Bearbejde den til viden. Lagre denne viden. Eventuelt justere tidligere viden. Bruge den opbyggede viden igen. Ole Lauridsen; Fokus på læring 3.0 p.56

5 LÆRINGSSTILE

6 Perceptuelle Elementer
Den sans man foretrækker når man skal optage ny og svær information, - og den sans der er bedst når man skal huske ny og svær information.

7 PERCEPTUELLE ELEMENTER
AUDITIV Husker bedst ved at LYTTE til et foredrag, til en præsentation eller til en båndoptagelse. VISUEL BILLEDE Husker bedst ved at SE (skabe) mentale billeder af det, de hører eller læser. TEKST Husker bedst ved at LÆSE skrevet eller trykt tekst (bøger, noter, s osv.). TAKTIL OG/ELLER KINÆSTETISK Husker bedst ved at HANDLE snarere end ved at sidde og lytte, læse eller tænke over informationen. VERBAL Husker bedst ved at DISKUTERE ny og svær information med andre.

8 Psykologiske Elementer
Den måde man foretrækker at bearbejde ny og svær information på. Den måde man træffer beslutninger og løser problemer på.

9 ANALYTISK / GLOBAL ANALYTISKE PERSONER…
…optager og bearbejder bedst ny og svær information når denne præsenteres i logiske skridt og det samlede koncept præsenteres gradvist. Samlet koncept først GLOBALE PERSONER… … optager og bearbejder bedst ny og svær information når der bruges humor og metaforer. Globale må kende det samlede koncept før detaljerne giver mening.

10 REFLEKSIV / IMPULSIV Reflektive personer har brug for tid til at overveje, hvilke muligheder de har, før de træffer beslutninger og løser problemer. I ekstreme tilfælde fører denne indstilling til handlingslammelse! Impulsive personer fortrækker at blive præsenteret for få detaljer, når de skal træffe beslutninger og løse problemer. I ekstreme tilfælde fører denne indstilling til, at en global person ikke kan give plads til andre!

11 Biologisk betingede præferencer der er afgørende for ens evne til at bevare sit fokus i læring og/eller arbejde.

12 FYSIOLOGISKE ELEMENTER
TIDSPUNKT Hvornår på dagen er du mest effektiv: Tidligt på dagen? Ud på formiddagen/ tidligt på eftermiddagen? Sent på eftermiddagen? Om aftenen? SPISE, DRIKKE Koncentrerer du dig bedst når du småspiser og drikker kaffe, te, vand eller softdrinks mens du arbejder, eller når du er færdig? BEVÆGELSE Bliver du urolig og rastløs når du sidder og arbejder samme sted længere tid ad gangen?

13 Den måde de fysiske omgivelser påvirker ens evne
til at koncentrere sig længere tid ad gangen på.

14 MILJØMÆSSIGE ELEMENTER
LYD Koncentrerer du dig bedst med lyd i baggrunden, eller skal du have ro? LYS Kan du bedst arbejde i godt lys, eller fortrækker du dæmpet eller indirekte belysning? TEMPERATUR Koncentrerer du dig bedst når du sidder i et varmt rum, eller når du sidder i et køligere rum? ARBEJDSSTILLING OG ARBEJDSPLADS Koncentrerer du dig bedst når du sidder ved et bord på en skrivebords stol el.lign., eller foretrækker du en mere afslappet arbejdsstilling og arbejds- plads ?

15 De præferencer der har betydning for hvordan man kaster sig ud i udfordrende og svære opgaver.

16 EMOTIONELLE ELEMENTER
MOTIVATION Positivt feedback fra andre (fremmed motivation). Positivt feedback fra dig selv (egen motivation). VEDHOLDENHED Foretrækker du at gøre en opgave færdig, før du tager fat på en ny? Fortrækker du at arbejde på flere opgaver samtidig? TILPASSETHED Foretrækker du at arbejde med opgaver på din egen måde? Foretrækker du at arbejde med opgaver på den måde, du mener, andre synes, de skal klares? STRUKTUR Vil du gerne have andre til at give dig arbejds- metoder? Foretrækker du at skabe dine egne arbejds-metoder?

17 De konstellationer man lærer og samarbejder bedst i.

18 SOCIOLOGISKE ELEMENTER
TEAMARBEJDE Er du mest produktiv når du arbejder sammen med en anden, i mindre grupper eller i større team? AUTORITET Arbejder du godt sammen med en person, der er ekspert på området? Er du mindre effektiv når en anden ser dig over skulderen, når du læser eller arbejder? AFVEKSLING Foretrækker du rutinearbejde med kendte metoder? Keder du dig, når du skal gøre det samme igen og igen?

19 OPGAVE Hvorfor / hvorfor ikke?
Tag stilling til hvilke præferencer fjernundervisning understøtter, og hvilke de ikke understøtter. Hvorfor / hvorfor ikke?

20 OPSAMLING PÅ OPGAVE

21 OPSAMLING PÅ OPGAVE Som det fremgår af opsamlingen på den stillede opgave, var der enighed om at fjernundervisning understøtter alle læringsstils præferencerne i Building Exelence modellen. Så hvis vi skal vælge undervisningsmetode alene ud fra denne undersøgelse, kan man godt forledes til at tro, at fjernundervisning er den bedste metode. Men der er jo også andre faktorer, der spiller ind.

22 HENVISNINGER Ole Lauridsen; Fokus på læring 3.0; Akademisk Forlag 2012. Torben Størner; Læringsstile og erhvervspædagogik; Erhvervsskolernes forlag 2007. Læringsstile på erhvervsskolerne;


Download ppt "LÆRINGSPRÆFERENCER VS FJERNUNDERVISNING"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google