Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Historiefaget i folkeskolereformen Oplæg for Skoletjenesten v/ fagkonsulent Marianne Dietz d. 21. januar 2014

2 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Dagens program 14.30-15.15 • Fagets fremtid i en folkeskolereform • forenkling af Fælles Mål • historiekanonen • Nationalt Videnscenter for historie og kulturarv • Understøttende undervisning • Prøven i fagene • forsøg med nye prøver 2013-2014 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 2

3 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Folkeskolereform Temaer •Nye måder at lære på: innovation/entreprenørskab, bevægelse, it, understøttende undervisning •Inklusion •Læringskonsulenter •Nationalt Videncenter for historie og kulturarv •Forenkling af Fælles Mål 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 3

4 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Fælles Mål – forenkling og præcisering •Træder i kraft skolestart 2014 •Formål, jf. aftalen om fagligt løft af folkeskolen: ”at målene bedre kan anvendes af lærerne i undervisningen, så det er tydeligt for lærere, pædagoger, ledere, forældre og elever, hvilke færdigheder, kompetencer og metoder eleverne skal tilegne sig.” 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 4

5 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Fra undervisningsmål til læringsmål •Fra ”Undervisningen skal lede frem mod, at… •Til ”Eleverne kan…” 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5

6 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Kompetencemål Kompetence- område Kompeten- cemål FaserVidens- og færdighedsmål 1.1f1fv 2f2fv 3f3fv 4f4fv 5f5fv 6f6fv 2. f/v 3. f/v 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 6

7 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Øvrige fokusområder •Innovation og entreprenørskab •Sproglig udvikling: dansk som andet sprog og faglig læsning •It-kompetencer 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 7

8 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Fagene og Fælles Mål •Fagenes indhold ændres i udgangspunktet ikke Historie: Der skal fortsat være en kanonliste. Der gennemføres et eftersyn af, om indholdet af de eksisterende kanonlister skal ændres. 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 8

9 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Understøttende undervisning •Pædagogernes/lærerens rolle •Forberedelsen •Temaer: lektiecafé, relations arbejde, faglig fordybelse, bevægelse, udeskole, museer, andet 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 9

10 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Skoletjenesterne i reformen •Ind i skolen – ud af skolen •Materialer •Museumsbesøg •Besøg fra museet •Innovation – opgaver fra museet •Vituelle universer •Faglige mål – vejledninger •Mulige samarbejdspartnere •Udfordringer 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 10

11 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Prøven i fagene •Forsøg med nye prøveformer 2013 •Den nuværende prøveform 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 11

12 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Forsøg med prøver i hum. fagene 2013 Baggrund for forsøg med prøver •Udvalget •Kommissoriets fokusområder: •Mulighed for gruppeprøve •Den praktisk-musiske dimension •It-brug •Projekt-problemorienterede arbejdsformer •Virkelighedsnære prøveformer •De fagligt svagere elever 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 12

13 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ To prøveformer Prøve med 24-timers forberedelse Prøve med selvvalgt problemstilling Anvendelse af kulturteknikker til udarbejdelse af produkter 20-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 13


Download ppt "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google