Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereformen 2014 Herningsholmskolen 8. August 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereformen 2014 Herningsholmskolen 8. August 2013"— Præsentationens transcript:

1 Skolereformen 2014 Herningsholmskolen 8. August 2013
20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

2 Skolereformen Skolereformen sikrer eleverne i folkeskolen flere timer
Skolereformen sikrer eleverne en mere varieret skoledag Skolereformen skal sikre det faglige niveau i folkeskolen 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

3 Timer på skoleskemaet Pr. 1. august 2014 (med lektiehjælp):
30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i klasse og 35 timer fra klasse Pr. 1. august 2014 (uden lektiehjælp): 28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 30 timer i klasse og 33 timer fra klasse Det gælder kun i perioden frem til næste folketingsvalg – 1. august 2016 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

4 Fagrækken efter folkeskolereformen 1
Alle elever skal have mindst én lektions idræt om dagen Det behøver nødvendigvis ikke være idrætstimer. Det kan også være en løbetur, boldspil eller i samarbejde med den lokale idrætsforening Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

5 Fagrækken efter folkeskolereformen 2
Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen Indførelse af 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen I 8. og 9. klasse går eleverne ned fra fire lektioner i deres andet fremmedsprog til tre lektioner Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. Eleverne kan vælge et tredje fremmedsprog som valgfag fra 7. klasse. Det kan være spansk, fransk, tysk eller hvad skolen nu ellers udbyder af sprog 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

6 Fagrækken efter folkeskolereformen 3
En ugentlig lektion i geografi flyttes fra 8. klasse til 7. klasse Håndværk og design er et nyt fag, som erstatter sløjd og håndarbejde Hjemkundskab forandres til madkundskab. 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

7 Sådan indfases skolereformen
Den nye folkeskolereform, som regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige om, træder i kraft i to trin. De konservative er gået med til en overgangsordning, hvor hovedparten af aftalen – trin 1 – indføres fra august 2014, mens trin 2 træder i kraft efter næste folketingsvalg uden deltagelse af de konservative. 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

8 Sådan indfases skolereformen – trin 1 – tiltag
Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne Timetallet hæves, så en skoleuge udgør 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i klasse og 35 timer i klasse. Eleverne vil dog - hvis de fravælger lektiehjælp - kun skulle have en skoleuge på 28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 30 timer i klasse og 33 timer i klasse Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen Ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

9 Sådan indfases skolereformen – trin 1 - tiltag
Pædagoger og andre medarbejdergrupper vil kunne varetage den understøttende undervisning I indskolingen vil pædagoger også kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver En række regelforenklinger: For eksempel lempelse af holddannelsesreglerne, enklere timestyringsmodel, præcisering af de fælles mål i de enkelte fag. Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence (svarende til linjefag) i de fag, de underviser i 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

10 Sådan indfases skolereformen – trin 2 - tiltag
Efter næste folketingsvalg (indgået af regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti) En skoleuge på 30 timer fra børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i klasse og 35 timer i klasse Faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden. 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

11 Skolereformen i Herning Kommune 5
Samarbejdet med musikskolen og billedskolen § 3,3 – frivillig undervisning efter skoletid Børnenes deltagelse i foreningslivet Ændrede læringsmiljøer Konfirmations forberedelse 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring

12 Byrådskonferencen ultimo aug. 2013
Den videre proces Byrådskonferencen ultimo aug. 2013 20. Juni 2013 Center for Børn og Læring


Download ppt "Skolereformen 2014 Herningsholmskolen 8. August 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google