Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

10 møder om året 25 timer Fællesbestyrelsens arbejde 2012/13 Form Indhold.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "10 møder om året 25 timer Fællesbestyrelsens arbejde 2012/13 Form Indhold."— Præsentationens transcript:

1 10 møder om året 25 timer Fællesbestyrelsens arbejde 2012/13 Form Indhold

2 Tilsyn - skal Forholde sig til kontraktmål Kommentere Kvalitetsrapport Godkende Budget Påse fagfordelig – om den lever op til princip Ordensregler Princip for inklusion Prioriteringsliste Tilsyn Evaluering madordning Evaluering LP model Smartboards Besøg af SFO leder Oplæg om bevægelsesprojektet i indskolingen Nyt logo, PR for skolen Evaluering madordning Evaluering LP model Smartboards Besøg af SFO leder Oplæg om bevægelsesprojektet i indskolingen Nyt logo, PR for skolen Høringer - dialogmøder Trafikveje Sundhedspolitik To årlige dialogmøder med Skanderborg Kommune Samarbejder /relationer Samarbejder /relationer Deltage på forældremøder Besøg af Herskind Boldklub Besøg af Landsbyrådet Forældrearrangement Henvendelser fra Herskind Boldklub (Møde med Pædagogiske råd – var det foredraget med Jens Andersen?) Deltage på forældremøder Besøg af Herskind Boldklub Besøg af Landsbyrådet Forældrearrangement Henvendelser fra Herskind Boldklub (Møde med Pædagogiske råd – var det foredraget med Jens Andersen?)

3 Diskussion af principper: Har vi de principper vi ønsker? Giver principperne det billede af skole og børnehave vi ønsker? Principper Redigering af principper Justering af principper, så de bliver mere ensartede Børnehave og skoleprincipper gøres mere ensartede, og sammenfaldende hvis det er muligt Hvorfor Fordi der er valg til ny fællesbestyrelse næste år

4 Ordensregler Overtrædelser Hvordan fortsætter processen? Hvordan sættes processen i gang? Hvordan skal overtrædelser håndteres? Skal forældrene indvolveres?

5 IT Herskindskolen en af de første skoler med selvstændigt IT lokale – det var i midten af 90’erne Har vi siden diskuteret brugen af IT på skolen? Kunne disse timer være blevet brugt til noget andet? Trådløse netværk og deres påvirkning af børn? Brug af teknologi skal balanceres med natur-oplevelser. For at undgå NDD (nature dificit disorder) Der er afsat 80.000 kr til IT udstyr pr. år Der bruges 150 lærertimer på vedligehold af udstyr.

6 Tema: Lektier Hvem diskutere hvad er lektier Hvem diskuteres hvorfor gives de? Nye former for lektier?

7 Skolereform på Herskindskolen Hvordan involveres fællesbestyrelsen Hvor kommer indholdet af reformen fra? Hvordan skabes sammenhold blandt personalet?

8 Herskindskolen 2023 Vision Hvorfor? Faldende børnetal frem mod 2023 Det er også et anliggende for borgerne i Herskind-Skivholme Hvordan sættes processen i gang?

9 Fællesbestyrelsens årsplan 2013/14 – hvad skal den bestå af? 1.Principper 2.Ordensregler – overtrædelser (fortsat) 3.IT – overordnet diskussion af brugen af IT 4.Lektier – brugen af og formålet med lektier 5.Skolereform på Herskindskolen 6.Herskindskolen 2023 Vi kan ikke nå det hele

10 http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U RSA Animate - Changing Education Paradigms


Download ppt "10 møder om året 25 timer Fællesbestyrelsens arbejde 2012/13 Form Indhold."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google