Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer fra netværkssamarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer fra netværkssamarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer fra netværkssamarbejde
”Hvad virker, hvad forstyrrer, hvad kan vi gøre bedre?” Dorthe Petersen CBS

2 Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere
I forhold til bekendtgørelse og vejledninger forventes det, at gymnasierne arbejder med elementer som undervisningsevaluering, studieplan, ny skriftlighed, AT, mm. I netværket udfører vi således noget af det arbejde, skolerne alligevel skulle have arbejdet med hver for sig. Hvor meget vurderer du, at der "fagligt" i forhold til disse emner, er kommet ud af samarbejdet? særdeles meget (4 - 15%) meget ( %) noget ( %) for lidt (0 - 0%) ingenting

3 Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere
Hvor meget vurderer du, at du personligt har fået ud af at arbejde i netværk med to andre skoler? særdeles meget (2 - 7%) meget ( %) noget (9 - 33%) for lidt (3 - 11%) ingenting (0 - 0%)

4 Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere
Hvor meget vurderer du, at skolen har fået ud af netværkssamarbejdet? særdeles meget (2 - 7%) meget (7 - 26%) noget ( %) for lidt (1 - 4%) ingenting (0 - 0%)

5 Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere
Står netværksarbejdet mål med skolernes anvendte tid? ja ( %) nej ( %)

6 Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere
Kunne du tænke dig at indgå i netværkssamarbejde fremover? ja ( %) nej (4 - 15%)

7 Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere
Vil arbejdet føre til ændring af praksis for skolens arbejde på nogle områder? ja ( %) nej (0 - 0%)

8 Spørgeskemaundersøgelse: Hvad virker?
Det er en god ide at samarbejde omkring ting, som vi alligevel skal udvikle noget nyt om, så skolerne ikke behøver at sidde med det selv Inspiration og ekstern evaluering er altid rart. Det øger min professionalisering og letter mit personlige udviklingsarbejde. Man får nye vinkler på sit arbejde. Der gives tid og rum til at tænke tanker, som man måske ikke har tid og overskud til i hverdagen. Man kommer op på et meta-niveau i forhold til det emne, man arbejder med. Fordi man lærer af det. Netværk kan mere og andet end rent fagligt; - men det kræver at man på de involverede skoler har samme mål med arbejdet og i høj grad overholder aftaler og deadlines.

9 Hvad virker? Undervisning/lærer Operationel ledelse Strategisk ledelse
Efteruddannelse af lærere/ledere Sammenligning giver ny selvforståelse Operationel ledelse Skoleudvikling: Helhedstænkning fra undervisning til strategi Godt at blive ”forstyrret” af de andre og de helt anderledes Strategisk ledelse Træning i markedsgørelse/neoliberal styring: styring af selvstyring man kan ikke overleve ved at efterleve regler – man skal tolke, hvordan man vil beskrive sig selv

10 Hvad virker? Undervisning og strategi er to sider af samme sag
Undervisningsniveau (ma-en evaluering) Teamniveau (AT og studieplan) Målsætningsniveau/indsatsområder (Ny skriftlighed) Ledelses-/strateginiveau (Kvalitetsarbejde som styringsredskab i al slags vejr)

11 Spørgeskemaundersøgelse: Hvad forstyrrer?
At opgaverne ikke var godt nok definerede, at det griber ind i den øvrige skolegang, at Skolekom- konferencerne ikke fungerede fra starten. Svært at koordinere det praktiske arbejde, at få aftaler om klasser og forløb i stand på skolerne og dernæst mellem skolerne. kræver at man på de involverede skoler har samme mål med arbejdet og i høj grad overholder aftaler og deadlines. Det tager lang tid – transporttid. Tidskrævende, tidskrævende og tidskrævende Det tager lang tid at finde et fælles ståsted at arbejde ud fra, når man kommer fra forskellige skolemiljøer.

12 Hvad kan vi gøre bedre? På det lavpraktiske niveau:
Klarhed om opgavefordeling Sikring af god elektronisk kommunikation Respekt for deadlines På det strategiske niveau: At netværkssamarbejde er en del af målsætningen/indsatsområde At blive bedre til at anvende de andre og de anderledes til selvindsigt og dermed give plads for udviklingspotentiale Og på sigt: Gøre nogle læreres viden til alle læreres viden/videndeling i skolen

13 Skolenetværk og kvalitetsarbejde: netværk er hot, netværk er godt - go’ fornøjelse
Netværk er hot + godt God fornøjelse


Download ppt "Erfaringer fra netværkssamarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google