Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dimensioner i refleksionsskabelon og introduktion til scoringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dimensioner i refleksionsskabelon og introduktion til scoringer"— Præsentationens transcript:

1 Dimensioner i refleksionsskabelon og introduktion til scoringer
Hvad Virker 10. Samling Dimensioner i refleksionsskabelon og introduktion til scoringer

2 Endeligt program for dagen
Kl.9:30-10 Morgenmad (hvis man vil) Kl.10-10:15 Introduktion til dagen Kl :30 Oplæg om scoringer v. Vibeke Lehmann Nielsen Kl. 11:30-12 MC-MM om skabelonens tilblivelse Kl :45 Frokost Kl.12:45-13:15 Kommentering på introtext i fællesskab Kl.13:15-14:15 Læse dimension + egenbesvarelse af dimensionsspørgsmål 14:15-14:30 Kaffepause Kl.15:30-16 Opsamling og næste gang

3 Opsamlingsprocessen Narrativer, vignetter og diverse dødehavsruller fra samlinger

4 Transformation af materiale til de nærværende 6 dimensioner
Udarbejdelse af dimensionsbeskrivelser – giver de mening?

5 Dimensionens opbygning
Formål Introtekst Repræsentationer Eksempler Redskaber/Skemaer/Inspirationsmaterialer Mulighed for scoring

6 Det nye er de tre repræsentationer
Skriftlig repræsentation Praksisnær/brugerorienteret repræsentation Mundtlig repræsentation

7 ’Tilbuddets værdier og rammesætning’
Den pædagogiske rammesætning er et samlet udtryk for de værdier, midler, kompetencer, ekspertiser og viden tilbuddet har om et eller flere områder. Det er med andre ord grænsen for jeres tilbud, og det, der adskiller jer fra andre tilbud. Ved at have en god beskrivelse af tilbuddets rammesætning, afgrænser I jer fra alle potentielle borgere, til en eller flere bestemte borgergrupper, og samtidigt gøres det synligt, hvad jeres tilbud har af visioner for de borgere I faktisk varetager. Dimensionen vil hjælpe med, at skabe et fælles sprog, der kan være udgangspunkt for en refleksion over, hvordan værdierne og den pædagogiske rammesætning genkendes i det daglige arbejde.

8 ’Målsætning og indsats’
Denne dimension skal hjælpe med at strukturere en løbende sammenhæng og refleksion mellem jeres målsætninger for borgerne og de ’metoder’ og indsatser I gør i hverdagen. En ting er, at have værdier og målsætninger, der viser hvordan tilbuddet ønsker at arbejde med dets borgere, noget andet er rent faktisk at gøre det. At skabe en sammenhæng mellem mål, metode og til sidst resultater, kræver at målsætningerne bliver tilpas synlige og konkrete. Dimension vil fokusere på hvordan de pædagogiske målsætninger rodfæster sig i jeres indsatser overfor borgeren.

9 ’Overvejelser omkring sammenhæng mellem handleplansmål og hverdagslige aktiviteter’
Denne dimension handler om det niveau i den enkelte borgers handleplan man måler. Måler man eksempelvis de mål som er opstillet for borgeren i dennes udviklingsplan vurderer man som tilbud en række overordnede faktorer som tilsammen udgør grundlaget for at kunne udtale sig om, hvorvidt man har nået de i udviklingsplanen opstillede mål. Måler man derimod udviklingen i forhold til konkrete hverdagslige aktiviteter handler resultatmålingen meget om, at måle samme fænomen mange gange inden for en kort periode. Dimensionen omhandler at resultatdokumentationen skal begrundes, i forhold til hvorfor netop de valgte hverdagsaktivitet er relevant at måle i forhold til borgerens udviklingsplan.

10 ’Målbarhed, præcision og skemaer’
Dimensionen handler for det første om at skabe bund for refleksioner over, hvad man måler. Måler man eksempelvis på forhold fordi de er ’nemme’ at måle og fravælger man så svært målbare resultater? Dernæst handler dimensionen om at skabe blik for, i hvor høj grad man rent faktisk måler det man gerne vil måle. Måler man eksempelvis, hvorvidt en borger har ændret handlemønster i pressede situationer må man gøre sig overvejelser om, hvad der er udtryk for det ændrede handlemønster og finde ud af, hvordan man konkret kan identificere udtryk i hverdagens observationer/samtaler. For det andet handler dimensionen om at skabe blik for, hvad skemaer gør ved de forhold man måler. Når man arbejde med erkendelsesskemaer og/eller udviklingsskemaer for den enkelte borger ligger der er risiko for, at man fokuserer så meget på at nå de opstillede mål og dokumentere dem, at man ikke fokuserer så meget på de forhold som ligger ’uden for’ de opstillede mål. På denne måde skaber skemaer gyldighed for konkrete indsatser og målinger, men i samme moment skaber skemaerne også reducerede fremstillinger af den enkelte borgers liv.

11 ’Genanvendelse af resultater i tilbuddet
Dimensions formål er, at tilbuddet skal drage viden ud af de konkrete resultatmålinger som udføres. Denne viden skal danne baggrund for kvalificering af de indsatser tilbuddet generelt gør overfor de borgere som er i kontakt med dem. Ved at se på, om konkrete indsatser kan anvendes i andre sammenhænge kvalificeres de indsatser der udføres.

12 ’Implementering af nye beslutninger’
Dimensionen hjælper med at reflektere over, hvordan tilbuddet skaber en struktur, der giver overblik over ændringer og implementeringen af nye beslutninger. Disse ændringer kan være svære at implementere i hverdagen. På et praktisk niveau er det vigtigt at kunne formidle, de ændringer der sker fra dag til dag således at hele organisationen er bevidst om, at ændringerne har fundet sted. Ved at have en god ’kultur’ for at håndtere ændringer, kan tilbuddet bevare en fokuseret indsats over for borgeren.

13 Arbejdsopgave - spørgsmål
Dimensionen ’målsætning og indsats’ Kan dimensionen umiddelbart benyttes i jeres tilbud? Hvorfor/hvorfor ikke? Er der formuleringer, der hindrer for en god forståelse af dimensionen? Hvor ser I, at refleksionsskemaet kan implementeres i jeres tilbud? Hvilke problemer ser I ved at bruge refleksionsskemaet i jeres tilbud?  Logikken i skabelonen?  Giver de tre repræsentationer mening? Kan I forestille jer, at de kan repræsentere dele af jeres tilbud? Hvorfor/hvorfor ikke?  Hvordan fungerer de tre fiktive eksempler? Giver de mening? Og hvorfor/hvorfor ikke? Bud på forskellige dokumentationsformer der kan indgå i de tre repræsentationer. Bud på den skriftlige repræsentation? Bud på den mundtlige repræsentation? Bud på praksis/borger repræsentationen?


Download ppt "Dimensioner i refleksionsskabelon og introduktion til scoringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google