Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundkursus Politisk indflydelse. Grundkursus Politisk indflydelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundkursus Politisk indflydelse. Grundkursus Politisk indflydelse."— Præsentationens transcript:

1

2 Grundkursus Politisk indflydelse

3 Formål At deltagerne får kendskab til, hvordan DH-afdelingen kan opnå politisk indflydelse i kommunen OBS: Du kan på masteren (Vis > Master > Diasmater) indsætte oplæggets titel som hvid, fed tekst i den øverste grønne bjælke...

4 Er kommunalpolitik vigtigt?
Størstedelen af handicaplovgivningen udmøntes i Kommunerne. Det har betydning for borgernes hverdag. Derfor er kommunalpolitik vigtigt.

5 Kommunens organisation
Byrådet Økonomi Udvalg Social og Sundheds Udvalg Arbejds- markeds Udvalg Børn, Unge og Kultur Udvalg Teknik og Miljø Udvalg Bemærk at det kan være forskelligt fra kommune til kommune, hvad de enkelte udvalg/ forvaltninger hedder. Dette er kun et eksempel. Social- og sundheds Forvaltning Arbejds-markeds Forvaltning Økonomi Forvaltning Børn, Unge og Kultur Forvaltning Teknik og Miljø Forvaltning

6 Opgaver vedr. handicap er fx:
Hjælpemidler til handicappede Genoptræning Beskæftigelsesindsats i Job Center Tilkendelse af fleksjob Specialskoler og specialundervisning Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) Merudgifter til børn og voksne Psykiatri Botilbud og handicapboliger Tilgængelighed til kommunale bygninger

7 Kommunens opgaver er fx også:
Folkeskole Børnepasning Ældrepleje Sundhed Arbejdsmarked Miljø og teknik Fritid og kultur Der kan være vigtige emner vedr. handicap inden for alle af disse områder.

8 Lovpligtig DH-repræsentation
DH er i lovgivningen sikret repræsentation i: Handicaprådet Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) Hertil kan komme andre ikke-lovpligtige råd og nævn: Brugerbestyrelser Frivillighedsråd Skolebestyrelser, fx på specialskole

9 Handicaprådet Rolle og opgaver:
Rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål Skal høres i alle initiativer på handicapområdet DH indstiller 3-7 medlemmer Kommunens repræsentanter udgør samme antal DH-medlemmerne repræsenterer alle typer handicap Kan tage generelle spørgsmål op til drøftelse Behandler ikke enkeltsager

10 Det lokale Beskæftigelsesråd
Rolle og opgaver: Rådgiver byrådet om handicap og beskæftigelse Fokus er på at sikre tilknytning til arbejdsmarkedet Overvåger resultater og effekter på området DH indstiller 2 medlemmer Andre medlemmer er bl.a. DA, LO, FTF og AC

11 Fælles opgave Det er en fælles opgave at søge politisk indflydelse i et tæt samarbejde mellem: DH afdelingen Handicaprådet Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) Derfor er det vigtigt at sikre en god dialog – både internt i DH og eksternt med politikere og embedsmænd.

12 Fundamentet for god dialog
På indholdsplanet kan man være enig eller uenig med den anden person På forholdsplanet kan man have tillid eller mistillid til den anden person. Indholdsplan Enig/ Uenig Forholdsplan Tillid/ Mistillid

13 Gode råd Hold person og problem adskilt Politikere er mennesker, og derfor er det vigtigt at opbygge et forhold, der er præget af gensidig tillid, forståelse og respekt . “Gå efter bolden - ikke manden”. Få politikerne til at forstå DH er blot én blandt mange organisationer, som politikerne er i kontakt med. De har måske ikke et indgående kendskab til handicapverdenen. Giv en kort og præcis beskrivelse af problemstillingen. Fx hvorfor det gør en stor forskel i hverdagen. Efterfølgende arbejdes der med politiske cases i mindre grupper.

14 Gode råd Du taler på vegne af alle Når du repræsenterer DH, taler du på vegne af ALLE 32 medlemsorganisationer – og altså ikke kun din egen medlemsorganisation. Drøft din sag – med sagsbehandleren! Diskuter politik – med politikeren. Du varetager ikke DH’s politiske interesser ved at tale om din egen sag.


Download ppt "Grundkursus Politisk indflydelse. Grundkursus Politisk indflydelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google