Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Længst muligt i eget liv på plejecentre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Længst muligt i eget liv på plejecentre"— Præsentationens transcript:

1 Længst muligt i eget liv på plejecentre
Plejecenter Othello Fredericia Kommune

2 Formålet med længst mulig i eget liv i en plejebolig er:
At øge borgerens mulighed for at leve længst muligt i eget liv i en plejebolig. Den enkelte borger i fokus Fra svækket og svag – til svækket og stærk Fra opgaver for borgeren – til samspil med borgeren om en god dag ved egen kraft

3 FOKUS I to uger er borgerne på skift i fokus
Sammen med borgeren formuleres målet for: En god dag ved brug af egen kraft. Fælles fagligt fokus Små smitsomme succeser

4 Det tværfaglige team Kontaktpersonen Sygeplejersken Terapeuten
Aktivitetsmedarbejder Køkkenmedarbejder Afdelingslederen

5 Den enkelte beboer i fokus
1. Ugen op til den første fokus uge - eller før taler kontaktpersonen og evt. terapeuten, med borgeren om et mål for de to uger, borgeren er i fokus. 7. På uge møde t efter fokus ugerne sørger kontaktpersonen for, at evalueringen formidles til kollegaerne. Kontaktpersonen spørger til erfaringer og vurderingerne i den gennemførte fokus uge. 2. På uge mødet inden borgerens første fokus uge drøfter medarbejderne i det tværfaglige team hvordan de kan støtte borgeren i at nå målet. Den enkelte beboer i fokus Et selvstændigt og meningsfyldt liv Styrke brugen af egen kraft til at opleve en god dag 3. Kontaktperson sikrer at planen drøftes med borgeren, der "godkender" den 6. Kontaktpersonen sørger for at tage en snak med borgeren om, hvordan det gik i fokus ugerne. 5. Uge møderne i de to fokus uger er der, hvor eventuelle justeringer aftales for resten af fokus ugerne, så målet nås. 4. Ugerne hvor borgeren er i fokus, dokumenteres i Care med erfaringer og resultater - så man deler viden med borgere, kollegaer og evt. pårørende.

6 Fremtidsperspektiv Det levede liv – livshistorien – I GÅR
Hverdagslivet – livsmønstret – I DAG Det gode liv - drømmen om livet – I MORGEN

7 Medarbejderne Fra borgerens behov for hjælp og støtte
Til borgerens drømme og glæde ved livet Fra fokus på svækkelse og undgå fald i livskvalitet Til fokus på styrke, der fastholder eller giver livskvalitet

8 Forskel Før sagde medarbejderne:
Det vil være godt for dig at bruge din egen kraft (hjælp til selvhjælp) Nu siger medarbejderne: Hvad kan vi sammen gøre, for at du oplever flere gode dage ved brug af egen kraft Fra medarbejdernes vurdering til borgerens vurdering

9 Arbejdsmiljø og kvalitet
Personalets oplevelse af arbejdsglæde og anerkendelse styrkes Videndeling, personalet imellem styrkes Færre utilsigtede hændelser Reducere sygefraværet

10 Succes Er afhængig af: Medarbejdernes engagement
At borgerne kan engagere sig i målene At målene ikke er for høje

11 Succes Bedre kendskab til borgeren Tværfagligt engagement
Velforberedt fokus og konkrete aftaler

12 Drift Holde gryden i kog
Blive ved med at tro på og lede efter nye muligheder Man skal stadig kunne drømme selv om man bor på et plejecenter. Stort ledelsesfokus


Download ppt "Længst muligt i eget liv på plejecentre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google