Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - - Målnedrulning At have fælles.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - - Målnedrulning At have fælles."— Præsentationens transcript:

1 Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Målnedrulning At have fælles mål for afdelingens virke er af stor betydning for ethvert firmas fremtid Ledelsen bør klart melde ud hvilke mål og strategier der arbejdes med, så medarbejderne i høj grad kan arbejde i den rigtige retning og påvirke målene, ofte gennem flere led Fastholdelse af mål og synliggørelse af fremdrift gøres bedst på manuelle tavler, som er synlige for alle og let tilgængelige Der følges op, og sættes handlinger i gang ved tavlemøder i fast interval

2 Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Formål med målnedrulning •At skabe sammenhæng mellem topledelsens visioner og mål med afdelingernes og medarbejdernes konkrete handlinger • At sætte fokus på resultater gennem hele organisationen • At der er gennemsigtighed og tydelighed i prioriteringer af løbende forbedringer i forhold til resultater af målene •At målene skal være kendte og bruges aktivt igennem hele herakiet (skal være vedkommende – give mening) • At medvirke til at skabe fælles sprog i hele organisationen • Ikke opnåede mål kræver forslag til forbedringer for at nå målet

3 Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Målherakiet kan se således ud Visioner/Strategi Topledelsens mål Afdelingschefers mål Sektions-/afdelingslederens mål Medarbejdernes mål = Krav = Resultat

4 Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Eksempel Vision/strategi: • Størst i branchen • Lav sygefravær (under 2%) • Minimal overarbejde • Xx ordre pr. medarbejdere pr. dag • Xx kr. bundlinje pr. måned

5 Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Topledelsens mål • Bundlinje (budgettal) • Omkostning pr. produktionstime • Udnyttelsesgrad maskiner • Udnyttelsesgrad lagre • Fakturering inden 5 dage • Medarbejdertilfredshed • Sygefravær • Overarbejde • Personaleomsætning • Vikarforbrug • Kvalitet • Kundetilfredshed • Markedsandele • Brug af elektroniske løsninger • Audit score for 5S • Audit score for lean

6 Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Afdelingschefernes mål • Fokuspunkter kan skifte i forhold til mål fra topledelse • Der måles på 2-4 fokuspunkter ad gangen • Fokuspunkter afstemmes med sektions-/afdelingsledere Forslag til målepunkter: • Kundeklager • Ordrer i eget ansvarsområde • Effektivitet i eget ansvarsområde • Medarbejdertrivsel • Faktureringshastighed • Budgetoverholdelse • Omsætning/indtjening pr. medarbejder • Salgstiltag • Lean audit – fremdrift • Driftsomkostninger

7 Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Afdelingsledernes mål Mål for det enkelte team •Fokuspunkter kan skifte i forhold til mål fra afdelingschef •Fokuspunkter afstemmes med medarbejderne ved ugentlig/daglig tavlemøde Forslag til målepunkter: • Ordrer pr. mand/dag • Salgstiltag – kundebesøg - salesleads • Kompetencer – uddannelse af medarbejdere • Idegenerering – antal gennemførte – i pipeline osv. • Lean tiltag iht. krav fra audit • Brugen af elektroniske hjælpemidler • Medarbejdertrivsel • Fejl (forskellige typer) • Proces-og gennemløbstider (lean) • Indføre standarder (SOP) • Forbrug af evt. papir og øvrige forbrugsgoder

8 Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Medarbejdernes mål Reaktion hos den enkelte medarbejder for at nå teamets mål •Fokus på hovedopgaven – hvad er vi her for! •Fejl sker kun en gang – der arbejdes med løbende forbedringer og vidensdeling •Korrekt udfyldelse i EDB systemer – ingen tilbageløb •Kend kunden – evt. er kontrakter inden arbejde sættes igang •Elektroniske løsninger overfor kunder og leverandører •Hurtig afregning efter ordre er effektueret (påvirker cash flow) •Gennemførte handlinger i lean-handleplan •Hjælp en kollega hver dag •Udvid kompetencer hver uge (hos dig selv eller andre) •1 forbedringsforslag pr./mand/uge – præsenteres ved tavlemøde •Fortæl den gode historie – fokus på det, der fungerer godt – hvad kan man lære af det?!


Download ppt "Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - - Målnedrulning At have fælles."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google