Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Rekruttering og fastholdelse • Få fat i de rigtige folk til din afdeling • Skab en spændende arbejdsform, så de har lyst til at blive.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Rekruttering og fastholdelse • Få fat i de rigtige folk til din afdeling • Skab en spændende arbejdsform, så de har lyst til at blive."— Præsentationens transcript:

1 1 Rekruttering og fastholdelse • Få fat i de rigtige folk til din afdeling • Skab en spændende arbejdsform, så de har lyst til at blive

2 2

3 3 Hvorfor frivillig i DN? • Fordi de bliver spurgt! • Fordi de har lyst (kommer af sig selv)  • De vil gøre en forskel for Danmarks natur • De forbedrer deres CV i forhold til fremtidig jobsøgning • De bliver tilbudt kompetenceudviklende kurser • De udvikler evnen til at organisere, koordinere og samarbejde i forhold til en fremtidig jobsituation • De udvikler lederkompetencer • De får et større og differentieret netværk, der kan bruges under uddannelse, job og i dagliglivet i kommunen • De møder nye mennesker og får flere venner • De bliver anerkendt af andre for deres frivillige arbejde

4 4 Rekruttering • Afklar krav og forventninger • Brug personlige netværk og jobannoncer • Tag meget godt imod nye aktive • Skab inspirerende og fleksible rammer • Uddannelse og kompetenceudvikling • Sørg for de nye aktive føler sig hørt og værdsat

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Hvilke afdelinger bruger aktive

10 10 Fastholdelse • De gode historier i medierne skaber synlighed og interesse for DN • Gennemsigtighed i afdelingen, klart formulerede formål for de udvalg man kan deltage i • Konkrete aktiviteter/projekter at komme i gang med • Løbende anstrengelse fra ”gamle” medlemmer for at virke socialt åbne • Faglige udfordringer, målsætninger og resultater • Opfølgning på igangsatte projekter – følelsen af at gøre en forskel • Mulighed for at tilegne sig ansvar

11 11 Begejstring og engagement • Der skal være plads til én som frivillig • Der skal være brug for én • Mulighed for skift mellem aktiviteter, projekter og niveauer • Giv engagerede frivillige mulighed for medbestemmelse • Som leder skal man være coacher mere end bestyrelsesformand • Ikke alle er lige aktive altid • Frivilligsamtaler

12 12 Hvor er der problemer? Uselvstændige frivillige • De kender ikke deres muligheder • De kender ikke forretningsgangen • De har ikke et stort netværk • De spørger formanden om alt Når de ikke får svar på deres spørgsmål • De bliver passive • De skaber dårlig stemning • De skrider ud af DN og bliver dårlige ambassadører for os

13 13 Øvelse til afdelingen - 1 Oplæg til en rekrutteringsstrategi for afdelingen. -Hvilke opgaver (og her menes flere projekter) mangler I frivillige til at løse? -Hvori ligger udfordringen for den frivillige? Hvad er centralt, vigtigt og spændende for den frivillige? -Hvad får den frivillige med sig videre i livet – hvilke kompetencer kan I tilbyde den frivillige til gengæld? -Hvordan vil I komme i kontakt med de frivillige? -Hvilken form for modtagelse vil I give dem, og hvordan introduceres de til arbejdet?

14 14 Øvelse i afdelingen - 2 Oplæg til en handlingsplan for fastholdelse af de frivillige. -Aktivitetsformen, herunder hvordan afholdes møder. -Inddragelse af de frivillige i centrale beslutninger der vedrører netop det arbejde, som de udfører. -Den kontinuerlige kontakt mellem bestyrelsen (ledelsen) og de frivillige – herunder værdsættelse, motivation og coaching. -Dannelse af netværk og løsere arbejdsformer. -Evalueringen af projekterne, og overdragelse af nye projekter til de frivillige.


Download ppt "1 Rekruttering og fastholdelse • Få fat i de rigtige folk til din afdeling • Skab en spændende arbejdsform, så de har lyst til at blive."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google