Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erhvervsfaglige kompetencer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erhvervsfaglige kompetencer"— Præsentationens transcript:

1 Erhvervsfaglige kompetencer
Udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetencer i SOSU uddannelsen – skole og praktik. Hvordan gør vi i praksis? Helle Birkkjær 2012

2 Erhvervsfaglig kompetence Personlige kompetencer
-Lærings og udviklingskompetence Personlige kompetencer -Sociale kompetencer Faglige kompetencer

3 FAGLIGE KOMPETENCER: SOCIALE KOMPETENCER: LÆRINGS OG UDVIKLINGSKOMPETENCE: Viden, grundlæggende færdigheder, praktisk kunnen indenfor faget. Evnen til at håndtere sociale situationer i mange forskellige sammenhænge. Evnen til at involvere sig i andre mennesker. Empati. Evne til refleksion over egen og andres indsats. Samarbejdsevne. Evnen til at forandre sig. At være åben og opsøgende overfor udvikling. Modet til at gå fra det trygge og kendte ind i det nye og ukendte.

4 De personlige kompetencer i praktikmålene - et eksempel……
Mål A: ” Du skal selvstændigt kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker borgerens selvværd.”

5 Udfordringen……. Vi kan lære eleven at måle BT, puls og blodsukker. Vi kan lære eleven forskellige vejledningsteknikker….. men kan vi lære hende: At udvise empati i vejledningssituationen? At respektere andre? At samarbejde? At udvise initiativ og selvstændighed? Kort sagt: Hvordan udvikler vi de personlige kompetencer sideløbende med de faglige kompetencer?

6 Forudsætning for kompetenceudvikling og læring
Ressourcesyn frem for mangelsyn Vejleder og lærers holdning til eleven Til andre elever, kollegaer, vejleder, lærer ”Udvikling i samspil med andre” Den og trygge relation

7 Hvad er Cooperative Learning
Et pædagogisk redskab hvor eleverne samarbejder efter bestemte principper med henblik på udvikling af BÅDE de faglige og personlige kompetencer. Et vigtigt element i CL er udvikling og styrkelse af elevernes sociale færdigheder. Læring igennem øvelser i samspil med andre i et trygt miljø.

8 Elevernes udbytte af CL
Bedre faglige resultater Højere selvværd Større indfølingsevne Bedre sociale færdigheder Større forståelse for etniske forskelligheder Positiv opfattelse af skolen, praktikstedet, klassen, læreren Fastholdelse i uddannelsen Årsag: Strukturerne udløser engagement, motivation og energi hos eleverne for at lære.

9 Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse
Øvelserne 46 strukturer(øvelser) som fremmer dialog, analyse og problemløsning Spilprincipperne i strukturerne sikrer, at alle elever engageres aktivt i læreprocessen samtidigt Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse

10 2 søjler Faglige læreprocesser Sociale læreprocesser
Viden og færdigheder Tænkefærdigheder =refleksion Vidensdeling = formidling Faglige læreprocesser Classbuilding Teambuilding Kommunikative færdigheder Sociale læreprocesser

11 Sociale færdigheder er vigtige ellers gør eleverne det bare selv 
Menneskelig kontakt og kommunikation er basale behov. Læring og udvikle sig er vækstbehov De basale behov er mere grundlæggende end vækstbehov Hvis dette ikke tilgodeses i undervisningen sørger eleverne selv for at dække det sociale behov – face-book i timerne

12 Forberedelse til øvelser
Hvert team på 4 personer giver hinanden numre fra 1-4 Brug labels på bordene og sæt dem på tøjet. Introduktion af: Korte stemmer Stillesignal Klokke Hilse på hinanden og tage afsked igen.

13 Øvelse: Styrkelse af sociale færdigheder – teambuilding (1 min til hver)
I min taske har jeg……. Hvert teammedlem vælger 2 ting fra sin taske og fortæller om tingene i ca.1 min til de øvrige teammedlemmer. -Hvorfor er denne ting vigtig for mig? Hvilken eventuel historie om mig fortæller tingen?

14 Bingo – et eksempel Har den samme mobil som mig
Er født det samme år som mig Navn…………………………………… Har den samme mobil som mig Har det samme antal søskende som mig Har samme skostørrelse som mig Har det samme fritidsinteresse som mig som mig Har været på ferie det samme sted som mig Har den samme favoritdessert som mig Ønsker samme praktiksted som mig Er født i den samme by som mig Kan lide at lave de samme ting i fritiden som mig Har den samme favoritårstid som mig Kan lide det samme fag i skolen som mig Kan lide den samme sportsgren som mig Kan lide den samme musik som mig Har valgt uddannelsen af samme grund som mig Har samme øjenfarve som mig Har fødselsdag i den samme måned som mig Bruger det samme transportmiddel til arbejde som mig Har de samme ferieplaner som mig Har den samme favoritgrøntsag som mig

15 Teambuilding/classbuilding på skolen
Anvendes hyppigt i intro-perioderne – de første 14 dage Når eleverne kommer i nye grupper Skaber tryghed og basis for at eleverne åbner sig i forhold til at interagere med andre om faglige emner/indhold. Gør det tryggere at ”dumme sig”, stille spørgsmål m.m.

16 Drøft med skuldermakker( 1 min til hver)…….
Hvilke overvejelser gør du dig for at få eleven til at føle sig som del af jeres arbejdsfælleskab når eleven er ny på praktikstedet? Hvilke tiltag iværksættes på praktikstedet for at eleverne føler tryghed? Hvem har ”ansvaret” for relationen den første uge?

17 To øvelser: Styrkelse af de faglige kompetencer
FOKUS PÅ: Viden og færdigheder Tænkefærdigheder Vidensdeling Eleven styrkes i kommunikation/faglig argumentation. Øvelserne er samtidig team og classbuildingsøvelse der styrker elevens sociale kompetencer.

18 Øvelse: Vælg fra viften
NR 1: Spreder kortene ud og siger til NR 2 :”Vælg fra viften”. NR 2: trækker et kort og læser spørgsmålet op for NR 3. NR 3: svarer på spørgsmålet NR 4: hjælper, støtter og anerkender Rollerne går på skift efter hvert spørgsmål

19 Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse
Øvelserne Spilprincipperne i strukturerne sikrer, at alle elever engageres aktivt i læreprocessen samtidigt Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse

20 Anvendelighed på skolen og i praktikken
Sæt afdelingens eleverne sammen og lad dem lave øvelsen på baggrund af relevante emner. Vejleder laver spørgsmål Eleverne laver selv spørgsmål og bytter afdelingerne imellem Sygeplejestuderende og SSA elever kan lave øvelsen sammen. SKOLEN: Repetition af fagligt indhold efter et lærerstyret oplæg Dialog om etiske problemstillinger Lærer laver spørgsmål Eleverne formulerer selv spørgsmål og bytter grupperne imellem.

21 Øvelse: Dobbeltcirkler
Når emner skal debatteres Når mange har noget at fortælle på en gang Fokus på både det faglige …..Og det sociale element(classbuilding) Ydercirkel Indercirkel

22 Anvendelse SKOLEN Praktikopsamling Repetition af gennemgået stof
Vidensdeling - sygdomslære Brainstorm – optakt til projekter Dialog om etiske problemstillinger PRAKTIKKEN Ved fællesundervisning af en større gruppe elever fra flere praktiksteder Ved introduktion af en gruppe elever til praktikken Ved opsamling efter en praktikperiode når eleverne slutter. Som et led i et personalemøde hvor emner skal debatteres.

23 Udvikling foregår i samspil med andre………
Tryghed er en væsentlig faktor………


Download ppt "Erhvervsfaglige kompetencer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google