Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til projekt ”Aktivt Liv”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til projekt ”Aktivt Liv”"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til projekt ”Aktivt Liv”
- et udviklingsprojekt i Ældre- og Genoptræningsafdelingen

2 Krav Omsætte budgetaftalen for 2011 Overholde budgetterne
Sikre borgerne en større indflydelse på eget liv – muligheden for at blive ”centrum i eget liv” Organisationsudvikling – nedbryde grænser

3 Behov Fælles forståelsesrammer
Kompetenceudvikling og anderledes jobindhold Fælles arbejdsmetode / model Optimere ressourceanvendelsen Fælles forståelsesrammer: Servicelovens formålsparagra – Rådgive og støtte fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for at klare sig selv og sin familie Hjælpen tilrettelægges ud fra personens behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Rehabiliteringsbegrebet (Forløbsprogrammerne) – kommer til at foregå en del aktiviteter der giver en fælles forståelse af dette bl.a. rehabiliteringskonferencen som afholdes d kl Kognitiv kommunikation – have fokus på borgerens motivation, mod til forandring, tro på det kan lykkes og ikke mindst værdioplevelsen for borgeren Menneskelig aktivitet II – en ergoterapeutiskt teori / forståelsesramme der arbejder ud fra borgerinddragelse, muliggørende færdigheder, skabe fundamentet for muliggørelse blandt andet. Kompetenceudvikling Viden om sygdomme – implementere forløbsprogrammerne Kommunikation – med borgerne og faggrupperne imellem. Forstå og se tingene mere ens Anvendelse af de redskaber vi har – journalsystem, dokumentation, Fælles sprog 2 Fælles arbejdsmetode / model – for at blive bedre til at benytte hinanden viden, erfaringer eller data havde vi behov for at arbejde sammen om at skabe en model der passer til Herlev Kommune. Mange har hørt om Fredericia. Vi ville udvikle en metode og en model der passer til Herlev. I Herlev kommer indsatsen til at omfatte alle borgere og alle faggrupper indenfor Ældre- og Genoptræningsafdelingens område Optimere ressourceanvendelsen – vi får ikke flere ressourcer, så vi bliver nød til at anvende de ressourcer vi har på en anden måde

4 Projekt ”Aktivt Liv” Der er udarbejdet projektbeskrivelse
Der er etableret projekt organisation Der er tages udgangspunkt i hvor vi er lige nu – kravene og behovene Projektperioden er planlagt til 3 år Projektet omfatter alle borgere og medarbejdere i afdelingen Projektet etableret og er udviklet af ledere og medarbejde i afdelingen

5 Formål med projektet At give borgerne mulighed for:
Leve et selvstændigt og aktivt liv Udnytte egne ressourcer, fremme deres sundhed og livskvalitet Være aktiv, om muligt selvhjulpen og øge deres mulighed for at deltage og være aktiv i deres dagligdag Styrke deres evne til at kunne klare sig selv

6 Pilotprojektet Undervisning af alle medarbejdere
(Re)visitation af de berørte borgere Målsamtale Midtvejssamtale Slutsamtale Følordning Evaluering og erfaringsopsamling

7 Effekter af projektet Redskaber der kan anvendes i det daglige arbejde – på tværs og internt i den enkelte funktionssøjle Samarbejde mellem funktionssøjlerne Aftaler om hvordan der kommunikeres og om hvad Data, statistikker, økonomi m.v.


Download ppt "Introduktion til projekt ”Aktivt Liv”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google