Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Merlivsprojektet Mere liv i ældres hverdag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Merlivsprojektet Mere liv i ældres hverdag"— Præsentationens transcript:

1 Merlivsprojektet Mere liv i ældres hverdag
Aften- Nattelivet Vega Seminar Karin Naldahl, adjunkt, sygeplejerske, MHH, Univercity College Nordjylland Merlivsprojektet Mere liv i ældres hverdag Hver er jeg: Uddannelse, erfaringsmæssig baggrund, interesser i ældrelivet, Hvorlænge deltager i Veganetværket (mit første seminar) Merlivsprojektet: -Aften/nattelivet sammen med Inge Lange, ergoterapeut, underviser UCN (kunne ikke være med i dag) -Deltager i projektet i fase 2, medio september………………. / Seminar i november: har jeg nået at opsamle erfaringer til at kunne holde et indlæg?? Derfor blev Knuds navn også skrevet på programmet; det var i september. Nu har vi november og jeg er en god del erfaringer rigere og holder derfor indlægget alene

2 HVORFOR EN SÆRLIG INTRESSE FOR SVAGE ÆLDRES AFTEN og NATTELIV ?
AFTENLIVET rækker frem mod NATTELIVET – med betydning for kvaliteten af nattesøvnen Natten og dens søvn og hvile rækker frem mod deltagelsen i EN NY DAG Samarbejde med den ældre om forløbet af aften-nattelivet er forudsætning for : - at imødekomme den ældres individuelle ønsker og behov - at anerkende den afhængige ældre som en person Spørgsmål: 1) Har hverdagslivet i plejebolig fokus på ”Tiden” i den enkelte ældres liv – ”tiden” som omdrejningspunkt for tilværelsen og ”væren” ? 2) Er meningsfulde og værensskabende aktiviteter et fylde i aften-natteliv –og tid for ældre i plejebolig ? Hverdagsliv i plejebolig er forankret i offentlig omsorg – der igen er underlagt politiske, økonomiske, arbejdsorganisatoriske, normeringsmæssige rammer Hvis fokus alene bliver på TID som rationel styringskontrol (Kl. 7.00: beboerne vækkes, kl. 8.30: Morgenmad serveres, kl. 9.30, gåtur i haven, osv.), bliver hverdagslivet for afhængige gamle afstumpet og dehumaniseret – ligesom arbejdslivet for personalet ændres til Det kræver bevidsthed, vilje, kreativitet og kærlighed at få øje på de små hverdagslivs aktiviteter - (gen)indføre disse aktiviteterne

3 Projektet er inddelt i 3 faser, startede ud sidste efterår og afsluttede fase 1 omkring sommerferien. Resultaterne af fase 1 udmøntede sig i et forandringskatalog for hvert delprojekt. Det store spørgsmål som fase 1 skulle svare på konkret i forhold til Aften-NAttekliv, var: Hvilke metoder og erfaringer kan fastholde opmærksomheden på den enkeltes ønsker til hverdagen og hvilke muligheder er der for at tage hensyn til individuelle ønsker i hverdagen specielt med hensyn til aften-nattelivet ? (måltider, samtaler, udeliv.)

4 Temaer aften og natteliv
Nærvær Ritualer/stemning Kropsligt velvære Fysiske rammer Da alle idéerne For aften og natteliv blev samlet, viste der sig disse 4 temaer

5 Fortælle om dagen i morgen
Nærvær – 4 ideer En nulrestund En stund med nærvær Fortælle om dagen i morgen godnat De 4 ideer der knytter sig til nærvær handler om at skabe ro og kontakt til de ældre inden og imens de falder til ro. En rolig stund hvor hjælperen giver sig tid til at være i øjeblikket med den urolige ældre, som måske ikke kan falde til ro, er forvirret tænker over dagen i morgen eller som ikke kan få sat ord på dagen i dag.

6 Ritualer/stemning – 4 ideer
Aftensang eller oplæsning Lørdagshygge Fredagscafe morgenstund Disse ideer handler om ritualer, som skaber hygge og glæde for den/de ældre. Nogle af ideerne er af betydning for fælleskabet andre idéer har personlig værdi og betydning, handler kun om den enkelte ældre.

7 Kropsligt velvære – 6 ideer
Varmepude Fodbad Fodmassage Varme fødder Godnatgrød Natmad Disse ideer tager udgangspunkt i den ældres kropslige/fysiske behov, som for den enkelte ældre kan være vigtige for at befordre en god nattesøvn - eller kan have betydning for at kunne finde ro også om eftermiddagen / først på aftenen.

8 Stilhed i omgivelserne
Fysiske rammer – 4 ideer Vågelys Vagthund Nattero Stilhed i omgivelserne Her handler ideerne om tiltag i omgivelserne der kan skabe bedre søvn hos den ældre . Hovedtankerne er stilhed, ro og tryghed. Og det er helt på det konkrete plan, hvor det kan have betydning at være obs. på fx at tænke lyset i emhætten i køkkenet, Som en slags vågeblus – frem for at tænde fuldt lys i plejeboligen, når personalet tilser den ældre om natten

9 Fire hovedelementer Specifikke og målelige mål – Hvad vil vi opnå?
Løbende dokumentation og måling af forandringer – Hvornår er en forandring en forbedring? Forslag til konkrete forandringstiltag – Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? ”Små-skala” test af forandringstiltag (PDSA), så de tilpasses den enkelte organisation.

10 Deltagerne i Aften- Nattelivsprojektet
Bålhøjcentret, Tårs, Vendsyssel Terndrup Ældrecenter,Terndrup, Nordjylland Plejehjemmet Casperhus, Frederikshavn Plejehjemmet Caritas, Århus (2 afdelinger)

11 Overordnede Projekterfaringer
For de ældre ser vi Nogle steder meget positive, synlige ændringer og dokumenterbar effekt Andre steder ingen ændringer, men en eksisterende og god indsats bliver synlig For personalet ser vi Engagement og styrkelse af arbejdsglæden Øget bevidsthed om ”hvad der er godt at gøre”

12

13 Konkrete Projekterfaringer: Karen, Terndrup Ældrecenter-----
Act – handle (næste handling) Plan Karen vil gerne vide, hvem der kommer ind og hjælper med personlig pleje om dagen. For at Karen ikke skal bruge natten på at tænke på det, har vi aftalt med Karen, at vi kommer ind og snakker med hende 15 min hver aften. - Tale med Karen om hvordan dagen er gået - Fortælle om, hvilke medarbejdere, der møder ind dagen efter - Hjælpe Karen med personlig pleje Få lov til at ryste puden Ordne dynen og glatte lagenet Karen kommer med ud fra stuen og går en lille tur på gangen NYT MÅL:Sikre, at der ikke kommer andre beboere på gangen på samme tid Study – vurdere Do – Afprøve

14 Konkrete Projekterfaringer: Karen, Terndrup Ældrecenter----- UGE 1+2
Act – handle (næste handling) Samtidig med, at vi fortsat taler om hvordan dagen er gået, fortæller vi om hvilke medarbejdere, der møder ind dagen efter og hjælper med personlig pleje. -Og vi fortsætter med, at få lov til at ryste puden og ordne sengen som helhed -at Karen kommer med ud fra stuen og går en lille tur på gangen Plan Karen vil gerne vide, hvem der kommer ind og hjælper med personlig pleje om dagen. For at Karen ikke skal bruge natten på at tænke på det, har vi aftalt med Karen, at vi kommer ind og snakker med hende 15 min hver aften. Få lov til at rede /ordne Karens seng Ryste puden, ordne dynen og glatte lagenet -med mere Study – vurdere Vi fornemmer at Karen får ro på sig selv, når vi taler om dagen, der e rgået og når vi fortæller om hvilke medarbejdere, der´kommer på arbejde dagen efter Do – Afprøve Den strategi, vi har lagt, er blevet fuldt, og den fortsætter vi med

15 Konkrete Projekterfaringer: Karen, Terndrup Ældrecenter----- UGE 3 +4
Act – handle (næste handling) Vi kan selv fornemme, når der er mere ro på gangen nogle aftener end andre aftener Karen vil fortsat sikre sig, at der ikke er andre på gangen, inden hun kommer med ud Plan Karen vil gerne vide, hvem der kommer ind og hjælper med personlig pleje om dagen. For at Karen ikke skal bruge natten på at tænke på det, har vi aftalt med Karen, at vi kommer ind og snakker med hende 15 min hver aften. Få lov til at rede /ordne Karens seng Ryste puden, ordne dynen og glatte lagenet - med mere Study – vurdere Karen har igen været med ude på gangen og se på blomster i cafeteriet. Det er så godt, når vi kan få Karen med ud at gå på gangen og fornemme, hun slet ikke har travlt med at komme ind til sig selv igen Vi kan virkeligt se og mærke, at hun nyder det Do – Afprøve Mens vi taler om, hvordan dagen er gået, og hvordan dagen i morgen ser ud, foreslår Karen at hun får klippet negle. Karen foreslår selv, at hendes lagen bliver ordnet

16 Konkrete Projekterfaringer: Karen, Terndrup Ældrecenter----- UGE 8+9
Act – handle (næste handling) Plan Karen vil gerne vide, hvem der kommer ind og hjælper med personlig pleje om dagen. For at Karen ikke skal bruge natten på at tænke på det, har vi aftalt med Karen, at vi kommer ind og snakker med hende 15 min hver aften. Få lov til at rede /ordne Karens seng Ryste puden, ordne dynen og glatte lagenet - med mere Study – vurdere Karen er i bad 1 x ugtl og får vasket hår samt skiftet sengetøj hver 14.dag. Og det sker, at Karen siger, at der ikke er grund til at skifte sengetøjet så tit Do – Afprøve Karen nyder fortsat snakken om dagen, der er gået og at høre om den kommende dag Karen nyder ligeledes fortsat sine næsten daglige gåture

17 Konkrete Projekterfaringer: Karen, Terndrup Ældrecenter----- UGE 8+9
Study – vurdere Karen er i bad 1 x ugtl og får vasket hår samt skiftet sengetøj hver 14.dag. Og det sker, at Karen siger, at der ikke er grund til at skifte sengetøjet så tit………………………………………………. FORTSAT I denne uge skulle Karen både i bad og have skiftet sengetøj. Kollegaen talte med Karen om, at hun skulle i bad den ene dag og have skiftet sengetøj dagen efter Karen sagde med det samme, at så var det bedre at gøre det hele på én gang – noget Karen aldrig tidligere har gjort. Har altid haft modstand på begge dele

18 Konkrete Projekterfaringer: Karen, Terndrup Ældrecenter----- UGE 10 + 11
Act – handle (næste handling) Plan Karen vil gerne vide, hvem der kommer ind og hjælper med personlig pleje om dagen. For at Karen ikke skal bruge natten på at tænke på det, har vi aftalt med Karen, at vi kommer ind og snakker med hende 15 min hver aften. Få lov til at rede /ordne Karens seng Ryste puden, ordne dynen og glatte lagenet med mere Study – vurdere Karen nyder fortsat turen på gangen, stopper ikke altid ved cafeen,´men vil gene fortsætte til forhallen og vender så selv lige omkring vagtstuen Do – Afprøve Vi taler fortsat dagligt om dagen, der er gået samt om dagen i morgen og om, hvem der kommer på arbejde. De fleste dage går vi ud på gangen og lidt ned mod cafeen og til forhallen, bagefter går vi ind på vagtstuen og ser på den store tavle, hvilke medarbejdere, der skal på arbejde dagen efter

19 Dan Turel: Hyldest til hverdagen
Fint nok med fester! Al plads for euforien! Lad de tusinde perler boble! Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig i hvilens og hverdagens seng til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt Jeg holder af hverdagen Jeg er vild med den Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen Jeg holder stinkende meget af hverdagen


Download ppt "Merlivsprojektet Mere liv i ældres hverdag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google