Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program: Overblik over fagfordelingen Velkomst Skolereformen generelt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program: Overblik over fagfordelingen Velkomst Skolereformen generelt"— Præsentationens transcript:

1 Program: Overblik over fagfordelingen Velkomst Skolereformen generelt
FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen

2 FællesSkolen (SKOLEREFORM)
Østre …for nutidens børn. ”…Motiverende læringsmiljøer for alle børn…”

3 Tre klare mål for folkeskolens udvikling 
Tre overordnede indsatsområder  En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Tre klare mål for folkeskolens udvikling  Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

4 En længere og mere varieret skoledag 
Indskoling 0.-3. årgang 30 timer om ugen 26 lektioner Mellemtrin 4.-6. årgang 33 timer om ugen 30-31 lektioner Udskoling 7.-9. årgang 35 timer om ugen 32 lektioner

5 En længere og mere varieret skoledag 
Øget undervisningstid – flere fagopdelte timer Forhøjelse af dansk og matematik lektioner i klasse Engelsk  1 lektion fra 1. klasse (Ikast Østre 2. lektioner i klasse) Tysk fra 5. klasse (Ikast Østre 2. lektioner) Idræt  1 lektion mere i 1. klasse

6 En længere og mere varieret skoledag 
Øget undervisningstid – flere fagopdelte timer Musik – 1 lektion mere i 1. og 5. klasse klasse på Ikast Østre Natur og teknik – 1 lektion i 2. og klasse Nyt fag  Håndværk og design * Hjemkundskab erstattes af madkundskab* * (indføres først fra skoleåret på Ikast Østre)

7 En længere og mere varieret skoledag 
Nye og varierede undervisningsformer Fysisk aktivitet og bevægelse hver dag Alle børn får tilbud om lektiehjælp Understøttende undervisning

8 Bedre udskoling  Folkeskolens afgangsprøver omdøbes til 9. klasseprøven Der indføres en afsluttende prøve i idræt Fokus på uddannelsesparathed fra 8. klasse Mulighed for at arbejde med udskolingslinjer Mulighed for valgfag fra 7. klasse

9 Øvrige elementer i reformen 
Den åbne skole  Samarbejde med det lokale idræts -, kultur- og foreningsliv Samarbejde med den kommunale musikskole Hertil kommer en række andre elementer, som er af national, pædagogisk eller didaktisk karakter – dem slipper I for 

10 FællesSkolen / Skolereformen på Ikast Østre

11

12 Afdelingsstruktur Indskoling Mellemtrin Udskoling
0.-3. årgang Mellemtrin 4.-6. årgang Udskoling 7.-9. årgang Der vil som udgangspunkt være lærerskift efter 3. årgang og efter 6. årgang

13 Afdelingen og årgangen som bærende enhed
Stor grad af fleksibilitet når lærerne kun har undervisning i én afdeling  Ambition: Skemaet følger undervisningen, ikke læreren. Mulighed for holddannelse, der matcher elevernes behov skoleforløbet

14 Principper for holddannelse
Holddannelse anvendes for at styrke: Fagligheden De sociale relationer og kompetencer Undervisningsdifferentiering Den enkelte elevs selvstændighed og læring

15 Principper for holddannelse
Holddannelse giver mulighed for, at lærerteamet kan differentiere og tilrettelægge fleksibelt i forhold til indhold, metoder, organisation, materialer og tid. Holddannelse kan foregå både på årgangen og på tværs af årgange Holddannelse kan ske på baggrund af fagligt niveau, køn, engagement, interesser, selvstændighed, læringsstile, sociale relationer, kompetencer mv.

16 Mentorordning Klasselærerfunktionen erstattes af en mentorordning
Der vil være 3-4 mentorer på hver årgang Hver enkelt mentor har ansvaret for en elevgruppe Mentoren afholder mentorsamtaler med elever Kontakt til hjemmet

17 Ringetider og pauser Alle elever begynder skoledagen kl. 8.00
Formiddagspause  Middagspause  Eftermiddagspause  + evt. pauser indlagt i undervisningen

18

19

20 Læringsrum Entreprenørskab Læringsrum Læringsrum Kundskaber og færdighed Kompetence

21 Understøttende undervisning
årgang: Der indgår pædagoger til at understøtte elevernes læring. Det er pædagoger, som eleverne kender fra SFOén årgang: Der indgår pædagoger til at understøtte elevernes årgang: Studietid og faglig fordybelse – varetages af lærere. Vi anbefaler, at alle elever deltager i den tilbudte undervisning

22 mens hovedet er noget andet?
Er bevægelse og krop ét, mens hovedet er noget andet? ” Hvis børn skal udvikle sig optimalt – intellektuelt, kropsligt og socialt – må voksne give dem mulighed for at lære på den måde, der er den mest naturlige for børn: Med hele kroppen.” Hjerneforsker Kjeld Fredens

23

24 Lektier Lektiemængden vil falde drastisk
Som udgangspunkt foregår læreprocesserne på skolen Undtagelser Læsetræning  X-antal minutter om dagen Romanlæsning i udskolingen Afleveringsopgaver

25 Lejrskoler Vi bibeholder vores lejrskole på 6. årgang og udveksling i forbindelse med fokusfag hvert 2. år.

26 Afdeling 1 (0. – 3. årgang) Tjek ind Moduler Tjek ud Bevægelse
Temadage

27 Afdeling 2 (4. – 6. årgang) Tjek in Moduler Fagdage Læringsdag
Hver torsdag Med udgangspunkt i de enkelte fag eller tværfagligt Årgangsvis eller i afdelingen Skemalægges internt Fagligt indhold, social træning eller breaks Kræver ikke omklædning og bad Fagfaglig undervisning Tværfaglig undervisning Holddannelse Dag til dag lektier Faglig fordybelse Læsebånd Individuel forberedelse Bevægelse Social træning Mentorsamtaler Tjek in Moduler Fagdage Læringsdag (15.15)

28 Afdeling 3 (7. – 9. årgang)

29 SFO  DUF

30 Skole-hjem samarbejde

31 Forventninger i forhold til samarbejdet omkring stamklasse/årgang:
Følgende arrangementer foregår i aftentimerne…. Forældremøder Arrangementer på stamklasse/årgang Skolefest, forårskoncert Teater/drama/musical Bestyrelsesmøder Dimission

32 Forventninger i forhold til samarbejdet omkring den enkelte elev:
Følgende arrangementer foregår indenfor lærernes normale arbejdstid ( )… Skole-hjem samtaler Netværksmøder Andre samarbejdsmøder

33 Følgende principper er gældende i forbindelse med kommunikationen omkring den enkelte elev:
Der afholdes minimum én årlig skole-hjemsamtale  det kan suppleres efter behov; forældres, elevens eller skolens. Samtalen afholdes indenfor normal arbejdstid, som er kl Der er løbende elevsamtaler med mentor  typisk i tjek-ind Den løbende kommunikation er primært skriftlig og sker på Intra

34 Følgende principper er gældende i forbindelse med kommunikationen omkring den enkelte elev:
De ansatte giver ved skoleårets start besked om, hvornår de kan træffes på IP-telefon  det sker indenfor normal arbejdstid ( ) Den løbende evaluering og faglige vurdering sker gennem elevplanen, som er dynamisk Fra 8. årgang gives standpunktskarakterer i alle fag Ved akutte situationer kontaktes skolens ledelse

35 Spørgsmål

36


Download ppt "Program: Overblik over fagfordelingen Velkomst Skolereformen generelt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google