Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Skolebestyrelsen Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Nu og fremad Trørødskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Skolebestyrelsen Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Nu og fremad Trørødskolen."— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Skolebestyrelsen Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Nu og fremad Trørødskolen Maj 2008 Trørødskolen 2014

2 Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Hvem har vi været? Bestyrelsens sammensætning Trørødskolen Maj 2008 Trørødskolen 2014

3 Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Hvad skal vi? Bestyrelsens opgaver/kompetencer Føre tilsyn Principper Adfærdsregler Udtalelser Godkendelse af budget Trørødskolen Maj 2008 Trørødskolen 2014

4 Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Hvad sigter vi efter? At Trørødskolen er en attraktiv skole som Læringssted Arbejdsplads Lokalt samlingspunkt Trørødskolen Maj 2008 Trørødskolen 2014

5 Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Hvad har vi foretaget os? Gennemgående temaer –Skolereform –Læring –Økonomi –Skolens struktur –Skole/hjem-samarbejdet –Principper –Udearealer –Trafik Udtalelser Trørødskolen Maj 2008 Trørødskolen 2014

6 Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Hvad har vi foretaget os? Adfærdsregler –De 5 T-er Principper –Nyt princip om ”Elevinddragelse” –Tilsyn med vedtagne principper (læs mere her: Principper for Trørødskolens virke) Principper for Trørødskolens virke Elevrådet Kontakt til klasserne Kontaktforældremøder Trørødskolen Maj 2008 Trørødskolen 2014

7 Skolebestyrelsens årsberetning 2014 De fem T-er Tr ø r ø dskolen skal v æ re et rart sted at v æ re for os alle. Derfor efterlever vi de fem T ’ er: Trods forskelligheder passer vi godt p å hinanden Tilsammen vil vi altid v æ re bedre Tager skolen seri ø st; l æ ringen er vores fremtid Timerne er tr æ ning; alle er ikke lige gode til alt Tr ø r ø dskolen er vores sted; vi passer godt p å tingene Trørødskolen Maj 2008 Trørødskolen 2014

8 Skole/hjemsamarbejdet Skole/hjemsamarbejdet skal sikre, at skole, lærere og forældre kan tage fælles ansvar for, at alle elever får en god, tryg og udbytterig skoletid på Trørødskolen. Samarbejdet skal skabe et godt fundament for elevernes læring og udvikling og skal omfatte alle aspekter af dagligdagen: Det faglige, de sociale relationer og færdigheder - i skolen og SFO/klub. Samarbejdet skal foregå når det er relevant - på individ-, klasse og skoleniveau og skal tilpasses individuelle behov og de særlige forhold i indskoling, mellemtrin og udskoling. Det er skolens ansvar at tage initiativ til samarbejdet og forældrenes ansvar at indgå i en frugtbar dialog og prioritere og vise engagement for deres barns skole og skolegang. Vi forpligter os til et gensidigt højt informationsniveau og til at omgås hinanden med respekt. Trørødskolen Maj 2008 Trørødskolen 2014

9 Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Invester i dit barns fremtid Spørg dig selv, hvordan vi som forældre kan bidrage i hverdagen,.... Mit forslag koster ikke en krone: Lad os frede lærerne og lederne i et par år og se på os selv. Dit barns indstilling og forberedelse til hverdagen i folkeskolen har direkte indflydelse på dit og de 24 andre børns mulighed for at blive klogere og sundere. Gør dit barn klar i dag til at modtage undervisning i morgen. Fra kronik af Claus Bindslev Trørødskolen Maj 2008 Trørødskolen 2014

10 Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Nu og fremad Principper –Undervisningens organisering –…… Den nye skoledag i praksis Trørødskolen Maj 2008 Trørødskolen 2014


Download ppt "Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Skolebestyrelsen Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Nu og fremad Trørødskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google