Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.netfysioterapi.dk Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Løb Løbeteknik Løbeskader Løbestilsanalyse Løb Løbeteknik Løbeskader Løbestilsanalyse Lars Henrik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.netfysioterapi.dk Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Løb Løbeteknik Løbeskader Løbestilsanalyse Løb Løbeteknik Løbeskader Løbestilsanalyse Lars Henrik."— Præsentationens transcript:

1 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Løb Løbeteknik Løbeskader Løbestilsanalyse Løb Løbeteknik Løbeskader Løbestilsanalyse Lars Henrik Larsen Lektor, Fysioterapeut BSc, MSA, MScPT, Stud. PhD Forsvarets idrætsledere

2 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Afsættet 1. Hvor godt klædt på er du til at vurdere om en løbestil er hensigtsmæssig? 2. Hvor godt klædt på er du til at vurdere om en løbeskade skal løbes væk? 3. Hvor godt er du klædt på med viden om faktorer der har indflydelse på skader? 4. Hvor godt er du klædt på med viden om faktorer der har indflydelse på løbeøkonomi? 0=slet ikke 10 = bedst mulige 2

3 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Gang på gangbånd Scoring af dynamisk stabilitet på 0-10 VAS Diskussion og fokusgruppeinterview Fysioterapeuternes Fagfestival Forsøgsdeltagere 40 paneldeltagere 3

4 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Kompetence  Dales kompetenceniveauer ( Dale 1994) K1: handling K2: Refleksion over handling (planlægning) K3: Metarefleksion (perspektivering… professionsudvikling?) Metode og afsæt Læring  (Social) Konstruktivistisk afsæt Læring bygger på konstruktioner med afsæt i tidligere erfaringer, forudsætninger, holdninger og sker i den enkelte gennem samarbejde (Illeris 2003 ) 4

5 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Belastning Træningskarakteristika Intensitet, hyppighed, afveksling, andre parametre Individuelle faktorer Biopsykosociale ressourcer/udfordringer Træningskontekst Underlag, relationer, andre parametre 5

6 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Metoder Forelæsning Afprøvning og gruppearbejde Workshops Kinematik observation, videoanalyse Kinetik biomekanik, reaktionskræfter muskelkraft-analyse Kommunikation Hypotesetestning Evidensbaseret viden 6

7 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Refleksion  Hvad er de primære årsager til overbelastningsskader for rekrutter?  Hvordan vurderer i hvornår en rekrut skal stoppe eller fortsætte? 7

8 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Bevægelsesanalyse  Forskningsparadigme   Praksisparadigme 8

9 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Baggrund  Funktionel anatomi  Fysiologi  Biomekanik  Bevægelsesanalyse  Skadesmekanismer 9

10 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Funktionel anatomi 10 Muskelgrupper  Funktion  Udspring / tilhæftning / forløb / Innervation Led  Ledtype – Bevægelsesmuligheder Andet!

11 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Funktionel anatomi 11 Bevægelser  Fleksion – ekstension  Abduktion – adduktion  Rotation  Plantar- /dorsalfleksion  Supination - pronation

12 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Fysiologi Muskelarbejde  statisk  dynamisk  koncentrisk / eccentrisk / isometrisk 12

13 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Biomekanik 13 Hvilke faktorer afgør hvordan den enkelte belastes i den gældende aktivitet? Hvordan reagerer vævet? Hvordan kan vi evt. ændre på belastningen?

14 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Kræfter på spil  Tyngdekraft  Muskelkraft  frontalplan  sagitalplan  horisontal plan  Reaktionskræfter Biomekanik 14

15 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Bevægelsesanalyse 15 Lineær  Bevægelse  Hastighed  Acceleration Angulær  Bevægelse  Hastighed  Acceleration

16 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Bevægelsesanalyse 16 3 plan = 3 akser = 6 bevæge- retninger

17 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Skadesmekanismer 17 •OVERLOAD  Årsagen er kendt  Stop pga. smerter  I værste tilfælde invaliderende eller præstationsnedsættende.  Kan give permanente komplikationer  Alvorlig patologi kan ofte udelukkes. •OVERUSE  Årsagen er ukendt  Smerten kan evt. trænes væk  Re-modelerer, men kan være langvarig  Komplikationer sjældne…..  Alvorlig patologi skal overvejes ved længerevarende problematikker og/eller uforklarlige symptomer 17 ?

18 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:00.0 Hofte-strækkerne Lår-strækkerne Fodens opadbøjere Hase-musklerne 18

19 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:02.0 Hofte-strækkerne Lår-strækkerne Fodens opadbøjere Læg-musklerne Hase-musklerne 19

20 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:07.0 Hofte-strækkerne Læg-musklerne Hase-musklerne 20

21 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

22 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

23 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

24 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

25 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

26 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

27 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

28 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

29 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Kinematik  kinetik Kinematik - bevægelser i rummet og hastighed Lineære bevægelser - forskydning –Bevægeudslag –Hastighed –Acceleration Angulære bevægelser - rotationer –Bevægeudslag –Hastighed –Acceleration Kinetik Kræfter der forårsager bevægelse Allard et al

30 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Kinematik  kinetik  Kinematik –Mobilitet –Stabilitet –Alignment –Holdning –Bevægemønstre –Koordination –Tyngdepunkt  understøttelsesflade 30

31 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Kinematik  kinetik  Kinetik –Reaktionskræfter –Muskelarbejde –Timing 31

32 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen kræfter mobilitet  stabilitet propulsion  absorbtion kraft  reaktion alignment neuromuskulære mønstre Skadestatistik  forskning andet ? 32

33 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen trykkræfter 33

34 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

35 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

36 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

37 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

38 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

39 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

40 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

41 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen fodafvikling De Cock et al

42 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen gang  løb gangkarakteristikaLøb Standfasen længere generelt for cyklus Svingfasen længere +dobbelt understøttelsesflade- KortVarighed af svingfasenLang Absentfloating periodPresent KortSkridt længdeLang LavSkridt frekvenshøj Højereposition af tyngdepunktetlavere StørreVertikal udslag af tyngdepunktmindre LangsommereLineær/angular hastighed UEhurtigere MindreKrav til ROMhøjere MindreMuskel aktivitetstørre Pendul-lignendeBenenes bevægelser i cyklusCirkellignende 2 parallelle linjerprogression linje1 midtlinje Ca. 90% af kropsvægtenReaktionskræften fraunderlagCa x kropsvægten 42

43 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen perspektiver mobilitet  stabilitet propulsion  absorbtion kraft  reaktion alignment neuromuskulære mønstre Skadestatistik  forskning andet ? 43

44 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Praksisparadigme A step is a step is a step……….… is a variability variable! Subject 4 Subject 2 Stride 3 Stride 2 Stride 1 Larsen 2008, upubliceret pilot studie - Trail of marker 44

45 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 45

46 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

47 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

48 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

49 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

50 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

51 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

52 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

53 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 0:00:

54 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Refleksion  Hvordan illustreres reaktionskraften ved hælisættet?  Hvilke muskler /muskelgrupper er de primære der bidrager til at stabilisere lændebækkenområdet i frontalplanet under standfasen i løb? 54

55 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Metode 55

56 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Hvordan analyserer vi? Belastningsvurdering - Statisk  dynamisk Bevægemønstre – stabilitet  mobilitet Linjer melllem leddene Reaktionskræfter Excentrisk muskelarbejde Hvilke faktorer har indflydelse på disse? 56

57 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen bevægemønstre Kvalitet? Timing? Skridtlængde ? Effektivitet ? 57

58 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen   tyngdepunkt 58

59 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen tyngdepunkt Tyngdepunkt  understøttelsesflade 59

60 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen stabilitet 60

61 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen stabilitet 61

62 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Stabilitet Artikulære system Myofascial system Connective tissue system Neural system The movement system – efter Comerford og Kinetic control Global  lokal stabilitet? 62

63 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen mobilitet  bevægelighed  flexibilitet  funktionalitet  adaptation  strukturer 63

64 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen alignment Statik  dynamik 64

65 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen alignment 65

66 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen leddene FaseFodKnæHofte HælisætDosalflekteretFlekteretFlektere MidtstandNeutralFlekteretNeutral TåafviklingPlantarflekteretFlekteretLet extenderet AccelerationPlantarflekteretFlekteret Sving gennemNeutralFlekteret DecelerationdorsalflekteretLet flekteretflekteret Konstrueret efter Novacheck T. (1998) 66

67 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Pose method 67

68 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Refleksion  Hvilke områder kan I inddrage i løbestilsanalysen?  Hvilke af disse metoder er sværest? Hvorfor? 68

69 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen ” danskere henvender sig årligt til skadestuerne med akutte idrætsskader. Der findes ingen opgørelser over antallet af over- belastningsskader, men det er sandsynligvis langt højere.” 69

70 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Idrætsskader 70

71 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Idrætsskadet – hvad gør jeg? RICEM - så længe der er hævelse, eller ved forværring når du går i gang igen. •Ro: Stop aktiviteten og hold den skadede legemsdel i ro. •Is: Nedkøl det skadede område - det dæmper smerten og begrænser hævelsen. - Køl ned i cirka 10 minutter, og gentag hver anden time i 24 til 72 timer. •Compression : Læg et elastikbind på (før isen!). - stramt, men ikke forårsage at huden bliver blålig eller føles “død”. Tag bindet af om natten! •Elevation Inden for de første timer skal den skadede legemsdel holdes over hjertehøjde så ofte som det er muligt – det mindsker hævelsen og aflaster de beskadigede strukturer. •Mobilisering: Det er vigtigt at det nye væv belastes hurtigst muligt. Begynd med at bevæge de nærmeste led – f.eks. tæer og knæ ved en ankelforstuvning. I takt med at du kan bevæge det beskadigede område, øges belastningen – f.eks. fra cirkelbevægelser af ankel til stående støtte og vægtoverføring – uden smerter! akut 71

72 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Idrætsskadet – hvad gør jeg? Se ikke tiden an! En overbelastningsskade • føles ofte dyb og murrende • kan give refereret smerte • gør ofte først ondt efter aktivitet • kan medføre ømhed der evt. kan fjernes med opvarmning/let træning. Læg din træning om. Hvis du oplever smerter eller symptomer •som mærkes anderledes end træningsømhed, skal du ændre den/ de dele af din træning som giver dig smerter, og først fortsætte din almindelige træning når symptomerne er forsvundet. Hvis de opstår igen, bør du opsøge din læge eller fysioterapeut. •Aflast det skadede område, find alternativ træning og vær aktiv i din pause •Fjern skaden •Genoptræning bør foregå efter stigeprincippet indtil du er 100 procent OK overbelastning 72

73 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Skadestyper OVERLOAD  Årsagen er kendt  Stop pga. smerter  I værste tilfælde invaliderende eller præstationsnedsættende.  Kan give permanente komplikationer  Alvorlig patologi kan ofte udelukkes. OVERUSE  Årsagen er ukendt  Smerten kan evt. trænes væk  Re-modelerer, men kan være langvarig  Komplikationer sjældne…..  Alvorlig patologi skal overvejes ved længerevarende problematikker og/eller uforklarlige symptomer 73

74 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Belastning Træningskarakteristika Intensitet, hyppighed, afveksling, andre parametre Individuelle faktorer Biopsykosociale ressourcer/udfordringer Træningskontekst Underlag, relationer, andre parametre 74

75 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Trænings- og restitutionsbalance Idrætsskadebogen

76 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Indre faktorer Idrætsskadebogen

77 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Ydre faktorer Idrætsskadebogen

78 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Overuse Biomechanics of sport and exercise - McGinnis

79 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen løbeskader INCIDENS / ÅR - Løbere: 19.4% % - Alle sportsgrene: 26% % LOKALISATION - Løbere: Knæ (7.2-50%), underben ( %), fod ( %), lår (3.4-38,1%). Bækken og ankelområdet er ikke så udsat (3.3-16%). - Alle sportsgrene: Ankel, knæ og underben. TYPE - Løbere: Seneskader (Tendinopati) - Alle sportsgrene: Fibersprængninger, partiel ruptur af ligamenter og kontusioner (knoglebrud). Murphy et al 2007 Wen

80 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen løbeskader Eksempel  12 mdr. retrospektivt studie  Spørgeskema  N= 149 langrendsløbere, 154svømmere, 143 langdistanceløbere, 128 fodboldspillere, år  Signifikant flere fodboldskader (5.1 skade pr timer) i fh.t. de andre sportsgrene ( , P<0.001).  Overbelastningsskader: flest blandt løbere (59% vs 42%, P=0.005),  I fodbold og løb var der markant længere fravær pga.skader Conclusion Type of loading is strictly associated with the anatomical location of an overuse injury as shown by the difference in shoulder injury incidence between swimmers and cross country skiers. In some sports, a significant proportion of acute injuries occur in other than the main event. Ristolainen et al

81 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Løbeskader Taunton et al

82 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Træningsfrekvens Træningsændringer Træningsdistance Løbsdistance Erfaring 82

83 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Alder Køn Højde Vægt Alignment Opvarmning Omgivelser Niveau Sko Hastighed 83

84 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Restitution efter skade •Muskelskade =2-8 uger •Knogleskade=3-8 uger •Seneskade=6-9 mdr. • Ledbånd =6-12 mdr. 84

85 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Refleksion  Hvad er de vigtigste spørgsmål i vil stille en løber for at vurdere om han/hun er overbelastnings- skadet ?  Hvilke parametre spiller ind på udviklingen af overbelastningsskader? 85

86 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen årsagssammenhænge Idrætsskadebogen

87 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Vævsreaktioner Oversigt reaktionerne i knogle-ligament-knogle komplekset når det udsættes for forskellig fysisk aktivitetsniveau. Læg mærke til den langvarige regenerationstid for tilhæftningsstedet. Idrætsskadebogen

88 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen muskler Novacheck

89 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Vævsheling og rehabilitering Vævet er optrænet, når det har opnået omtrent samme styrke som før skaden. Idrætsskadebogen

90 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Smertehåndtering Smertehåndteringsmodellen (Thomeé 1997) er baseret på acceptabel (men ikke nødvendig) smerte i forbindelse med eller efter træning. Smerte i forbindelse med træningssessionen er tilladt, hvis smerten går over lige efter træningen. Smerte efter træning er også tilladt, hvis smerten er forsvundet til næste morgen. Hvis smerten ikke aftager eller er over 5, anbefales 1-2 dages hvile med opstart på forrige aktivitetsniveau. Smerte op til 2 er sikker, op til 5 er acceptabel og over 5 medfører risiko for forværring. Anden fysisk aktivitet er tilladt under behandlingen Silbernägel et al

91 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen progression og øvelse  Hvis der ikke forekommer ømhed fra tidligere øvelser, progrediér øvelser ved at modificere 1 variabel.  Hvis der forekommer ømhed fra tidligere øvelser, men den aftager ved opvarmning, bliv på samme niveau.  Hvis der forekommer ømhed fra tidligere øvelser, nedsæt træning til et niveau før progression. Overvej at tage en dag fri, hvis ømhed vedbliver, når træning er reduceret.  Når træning genoptages, skal det ske på reduceret niveau. Snyder-Mackler et al

92 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Alignment Relation between running injury and static lower limb alignment in recreational runners.  METODE: Statisk underbens alignment målt på 87 motionsløbere  Løberne fulgt 6 måneder  Fokus: løberelateredeskader  Resultater:mindst én skade oplevet af 79% af løberne  Generelt ingen forskel på alignment skadede  ikke-skadede  6 løbere med patellofemoralsmerte: mindre forskelle på ankel dorsalfleksion, knæ valgus og forfodsstilling Konklusion Ingen evidens for sammenhæng mellem biomekanisk statisk alignment og skadesfrekvens Lun VLun V et al, Br J Sports Med Oct;38(5):

93 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Refleksion  Hvilke muskler påvirker achillessenen?  Hvornår i løbefasen påvirkes disse med størst belastning? 93

94 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen fodtyper 94

95 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen fodtyper 95

96 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 96

97 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Muskelinsertion 97

98 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Anatomi fodbuerne 98

99 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Feiss line 99

100 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Mediale malleol – navicula medialt – grundled I Feiss line 100

101 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Da Achillessenen ”knækker” ved pronation vil hyperpronation kunne forårsage et ”piskesmæld” af Achillessenen og dermed udløse en irritation. Et indlæg kan reducere: hastigheden af pronationen størrelsen af pronationen og dermed aflaste Achillessenen Langberg, H. Achillessene 101

102 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Benlængdeforskel 102

103 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Navicular drop test ”Our results suggest that ND Measurements taken with the methods described have very good intrarater and interrater reliability, especially when 3 measurements are averaged. Shrader et al. Physical Therapy. Volume 85. Number 7. July

104 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Navicular drop test 1: Find naviculares mest prominerende punkt medialt – marker punktet 2: mål afstanden fra punktet til gulvet I siddende stilling 3: mål afstanden fra punktet til gulvet I stående stilling 4. Fortolkning af data: Hyperpronation eller kollaps af den mediale svangbue: - =10 eller >10 mm forskel mellem 2 og 3 - tydelig assymmetri mellem hø/ve. Kommentar Varians på 7 mm eller mere kræver ofte indlæg. Selv varianser på 5 mm drop kan være indikation for orthoser til atleter eller andre der udsættes for vægtbæring over længere tid. Reference Brody D. Techniques in the evaluation and treatment of the injured runner. Orthop Clin North Am 1982;13: Picciano AM, et al. Reliability of open and closed kinetic chain subtalar neutral positions and navicular drop test. J Orth Sports Phys Ther 1993;18:

105 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Svangløft/svangstøtte Svangstøtte 105

106 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Foot landing in elite runners Foot Strike Patterns of Runners At the 15-Km Point During An Elite-Level Half Marathon Hasegawa et al., J Strength & Cond., 2007, (21),

107 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen muskler 107

108 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen skovalg Føddernes form Skoens anvendelse Den rigtige sko Løbestilen 108

109 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen fodtyper Hvornår interveneres? Hvordan? 109

110 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Refleksion  Hvilke forhold i foden kan få direkte indflydelse på udviklingen af springerknæ?  Hvordan undersøges disse? 110

111 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen fokusområder Løbestilsanalyse  skadesforebyggelse  Skadesbehandling  Akut  Subakut  kronisk  Løbeoptimering  Rådgivning om sko  Nysgerrighed 111

112 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Supplerende undersøgelser  Fodundersøgelse  Balance  Nerveforkortning  Stabilitet over led / kroppen  ledbevægelighed  lokal muskestyrke – obs excentrisk  kropsbevidsthed  andet 112

113 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen 113 Idrætsleder Løber Læge Fysioterapeut Mål Kompetence Ansvar

114 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Afrunding - brainstorm 114

115 Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Kontakt Lars Henrik Larsen Mail: Mobil: Web: 115


Download ppt "Www.netfysioterapi.dk Copyright © 2010 Lars Henrik Larsen Løb Løbeteknik Løbeskader Løbestilsanalyse Løb Løbeteknik Løbeskader Løbestilsanalyse Lars Henrik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google