Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007  Semesterplan  Fagbeskrivelse  Undervisningsplanen  Studiegruppeopgaver  Litteratur ”Human.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007  Semesterplan  Fagbeskrivelse  Undervisningsplanen  Studiegruppeopgaver  Litteratur ”Human."— Præsentationens transcript:

1 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007  Semesterplan  Fagbeskrivelse  Undervisningsplanen  Studiegruppeopgaver  Litteratur ”Human Movement” og ”Motor Control” Introduktion Basal bevægelseslære

2 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Undervisningsplan

3 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Mål Målet er, at den studerende ved undervisningens afslutning kan anvende basale begreber indenfor bevægelseslære og bevægelsesvidenskab. Det drejer sig om analyse af bevægelse og forståelse af de faktorer der har indflydelse på bevægelse. (Fagbeskrivelse, Basal bevægelseslære, 30. august 2001) (Fagbeskrivelse, Basal bevægelseslære, 30. august 2001)

4 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Fagbeskrivelse Du kan se vidensmål, holdningsmål og færdighedsmål for emnet ved at klikke dig ind på www.scvun.dk under fysioterapeutuddannelsen www.scvun.dk eller ved at klikkke på linket HER HER

5 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Vidensmål vidensmål terminologi Knogler, led, muskler og nerver Materiale- egenskaber Mobilitet/ stabilitet balance Biomekanik/ antropologi Motorisk kontrol/ Læring/udvikling Postural kontrol Psykens indflydelse Sværheds- grad Instruktion Feedback- strategier Principper For træning

6 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Holdningsmål holdningsmål kompleksitet Individ, opgave omgivelser Motorisk læring Færdighedstræning Kontra Specifik træning

7 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Færdighedsmål færdighedsmål Passive-, ledet aktive-,aktive-, og modstandsøvelser Undersøgelse analysere Anvende Biomekaniske udregninger Mobilitet/ stabilitet Sværheds- grad

8 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Gennemgående opgave I skal – i studiegrupper - lave en analyse af en funktion som I har udført til bevægelsesdagen. Funktionen skal filmes med digital video og herefter deles i delfunktioner der skal beskrives og analyseres. ´De relevante emner fra T/M Basal Bevægelseslære skal inddrages.  Biopsykosociale faktorer  Observation – beskrivelse – analyse  biomekanik  Gentiles taxanomi  Planer og akser for bevægelse  Muskelkontraktioner / muskelarbejde  Musklernes bevægebane / leddenes stilling  Drejningsmomenter / kræfter  Mobilitet  stabilitet  Motorisk kontrol / postural kontrol  Motorisk læring  Progression / regression  Bevægelsesvidenskab  Feedback / feedforward  Andre relevante faktorer i basal fysioterapi

9 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007  Undervisningsplan  Litteratur  Hjemmesiden til basal bevægelseslære  www.scvun.dk  http://uv.scvua.dk  Quickplace  At studere…..

10 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Opgave dag 1….  Videokameraer  Afspilning på skærm  Opgaver – tidsforbrug  Gruppeprocesser

11 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Marey: The Falling Cat (1894) http://easyweb.easynet.co.uk/~s-herbert/marey.htm Hvordan laver vi bevægelsesanalyse?

12 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Funktion og færdighed  Kinematik  Kinetik “motion is the act or process of changing place or position with respect to some reference point or object” Oxford English Dictionary

13 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Observation – visuel / kamera / video Beskrivelse – tid / rum analyse – strategi / symmetri / alignment / dysfunktioner konklusion – i relation til analysen Model til bevægeanalyse Lineær Angulær Andre undersøgelser

14 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007  Hvordan laver vi observation? –Visuel / video / tests + forskning  Hvordan laver vi beskrivelse? –Struktur  Hvordan laver vi analyse? –Sammenligne/normalitet/biomekanik og anatomi –Fokus: Stablitet  mobilitet  alignment  Hvordan laver vi vurdering? –Belastnings- og Risikovurdering / sammenhæng  Hvordan laver vi konklusion? – essensen af processen Model til bevægeanalyse ?

15 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 12 3 4

16 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 1

17 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 12

18 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Studier af bevægelse Psykologiske Miljø / kontekstuelle Fysiologiske AnatomiskeSociologiske Mekaniske Indfaldsvinkler til bevægelsesanalyse – Efter Motor Control (2004)

19 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Terminologi  Et tog i bevægelse (locomotion) drives af stemplernes kraftudvikling pga. deres bevægelse (motion); inde i toget er der mennesker der bevæger sig (movement)  Lineære - translatoriske bevægelser  Angulære – rotatoriske bevægelser

20 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Opsamling - gruppeopgaver Udgangsstilling: Tyngden på det venstre ben, højre ben tager det første skridt. Højre arm støtter på pælen, venstre arm let bøjet ud fra kroppen.

21 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Opsamling - gruppeopgaver Udgangsstilling: Siddende med ret ryg på stolen. Rygsøjlen: Bevægelsen går fra ekstension til fleksion til ekstension i det sagitale plan omkring den transverselle akse.

22 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Opsamling - gruppeopgaver De forskellige led i bevægelsen: Knæet Først en fleksion, hvorefter bevægelsen slutter med en ekstension Sker også i det sagitale plan over den transversale akse

23 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007  Udgangsstilling: Flekteret truncus Flekterede hofteled Flekterede knæled Dorsalfleksion V. fod en anelse foran h. fod Hoved let ekstenderet Albueledene flekteret Underarm i nulstilling med hænderne pegende ventralt Opsamling - gruppeopgaver

24 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007  Primært bevægelser i skulderled, albueled og håndled, dog bevæges andre dele af kroppen meget individuelt for den enkelte person i gruppen. Vi har valgt at sætte fokus på de tre ovenstående bevægelser, da vi synes de er de vigtigste for selve opgaven. Opsamling - gruppeopgaver

25 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007  Skulderleddet: Fleksion efterfulgt af ekstension. Dette er også med til at opretholde balancen.  Albueled: Let flekteret og bevæger sig i det sagitale plan, forskellig fra person til person, alt efter hvor meget vægt men har i hænderne. Opsamling - gruppeopgaver

26 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Frustreret – hvad gør vi? Skulderen: Vi kan desværre ikke finde ud af at definere bevægelsesretningerne i skulderleddet. Hvordan kommer vi videre? -brug hinanden! -brug litteraturen! -brug bloggen! -brug mailen! -spørg!

27 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Fortsættes på intro 2 på intro 2


Download ppt "Fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007  Semesterplan  Fagbeskrivelse  Undervisningsplanen  Studiegruppeopgaver  Litteratur ”Human."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google