Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kontanthjælpsreformen - jobparate kontanthjælpsmodtagere Oplæg den 5. december.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kontanthjælpsreformen - jobparate kontanthjælpsmodtagere Oplæg den 5. december."— Præsentationens transcript:

1 Kontanthjælpsreformen - jobparate kontanthjælpsmodtagere Oplæg den 5. december

2 2 Overordnet om kontanthjælpsreformen  Baggrund: Flere kontanthjælpsmodtagere skal i arbejde til gavn for samfundet og for det enkelte menneske.  Reformværksted  Politiske forhandlinger i foråret 2013  Politisk aftale mellem regeringen (S, SF og R) samt V, K, DF og LA den 18. april 2013  Vedtaget i FT den 28. juni 2013  Træder i kraft den 1. januar 2014  Indeholder:  en ”ungedel” vedr. unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse  en ”voksendel” vedr. personer over 30 år og unge under 30 år med en uddannelse

3 3 Udfordring 1 Mange hænger fast i kontanthjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har været uafbrudt på kontanthjælp i mindst 5 år eller derover.

4 Udfordring 2 Mange hænger fast i kontanthjælp 20 pct. er visiteret til matchgruppe 3 4

5 Udfordring 3 Mange er ikke tilstrækkeligt jobsøgende For at få et job kræver det, at man søger job 5

6 6 Udfordring 4 Mediebilledet:  ”Dovne Robert”  ”Fattig Carina”

7 7 Fokus på 2 grupper af voksne  Jobparate kontanthjælps- modtagere  Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere  Tværgående indsats  Aldrig overlades til passivitet

8 8  Intentionen: Ressourcestærke ledige skal mødes med klare krav og forventninger om at søge job, så de hurtigt kan forlade kontanthjælpssystemet og blive selvforsørgende.  De første 3 mdr. skal jobparate mødes med klare krav om jobsøgning. De skal have støtte og vejledning til deres jobsøgning gennem et intensivt samtaleforløb Nye jobparate skal søge job

9 Nye jobparate skal søge job (fortsat)  Intensivt samtaleforløb på 3 samtaler de første 3 måneder  Herefter ingen fast kadence i samtalerne  Det indledende samtaleforløb bliver det centrale omdrejningspunkt i indsatsen.  Det forudsætter:  En klar model/strategi for, hvordan og hvornår samtalerne afvikles, så de understøtter borgernes jobsøgning.  At samtalen benyttes som et aktivt redskab, hvor borgeren løbende motiveres, udfordres, støttes og vejledes til at søge bredt og realistisk. 9

10 Nye jobparate skal søge job (fortsat)  Der udvikles en joblog til dokumentation for jobsøgning  Jobloggen giver borgeren et overblik og hjælper den enkelte til at holde styr på sine jobsøgningsaktiviteter – både bagudrettet og fremadrettet.  Sagsbehandleren kan hjælpe borgeren med:  At udarbejde cv og lægge det på jobnet  At oprette en jobagent på jobnet  Jobbing (for ledige med lange eller mellemlange uddannelser)  MitJobkompas (for ufaglærte ledige).  Kommunerne kan pålægge sanktion for manglende jobsøgning 10

11 11 Jobparate skal arbejde for deres ydelse  Intention: Ressourcestærke personer, der ikke kan forsørge sig selv, skal arbejde for deres ydelse.  Alle jobparate der ikke er i job efter 3 mdr. kontanthjælp skal derfor arbejde for ydelsen.  Det skal foregå som virksomhedspraktik, løntilskud eller nytteindsats

12 12 Nytteindsats – nyt redskab  Intention: Man ikke kan modtage kontanthjælp uden at yde noget igen.  Følger reglerne for virksomhedspraktik, men har et andet formål og en bestemt målgruppe.  Nytteindsats skal holde den ledige aktiv, indtil personen kan starte i job eller uddanneles, samtidig med at den ledige udføre et samfundsnyttigt gøremål.  Ledige i nytteindsats skal være aktivt uddannelses- eller jobsøgende ved siden af deltagelsen i nytteindsats.

13 Nytteindsats (fortsat)  Hvor etableres nytteindsats?  Kommune  Region  Stat  Organisation, forening mv. med min. 50 pct. off. tilskud, fx selvejende institution 13

14 Nytteindsats (fortsat)  Hvordan og hvor længe?  Nytteindsats kan organiseres som en eller flere enkeltpladser på offentlige virksomheder.  Nytteindsats kan også etableres som kommunale nytteindsatsprojekter, som fx haveservice.  Bemærk, at der ikke gives statsrefusion af driftsudgifter i forbindelse med nytteindsats.  Som anden indsats skal rimelighedkravet være overholdt - eller dispensation fra LBR  Nytteindsats kan vare op til 13 uger 14

15 Nytteindsats(fortsat)  Den fremrykkede virksomhedsrettede indsats forudsætter, at jobcentret som minimum har en plan for følgende:  Hvor mange jobparate forventes at skulle i aktivering, og hvordan sikres det fornødne antal pladser?  Hvilke tilbud eksisterer og hvilke nye skal etableres?  Hvilke målgrupper skal have hvilke indsatser og hvornår?  Herudover overvejelser der knytter sig specifikt til etablering af nytteindsats, herunder organisering, tilgængelighed for sagsbehandlerne, dialog med LBR, mv. 15

16 16 Sanktioner  Intention: Alle, der kan, skal arbejde. Alle, der ikke kan, skal have hjælp til at komme videre.  Ny sanktion for utilstrækkelig jobsøgning  Ny sanktion – ”skærpet rådighed”

17 17 Den enkelte skal have ejerskab  Intention: Indsatsen skal i højere grad tilrettelægges på borgerens præmisser og med borgeren som aktiv medspiller.  Ret til selv at vælge tidspunkt for samtaler – digital booking fra Jobnets Min side  Ret til virksomhedspraktik/ løntilskud/jobrotation, hvis de selv finder pladsen og opfylder de formelle regler.


Download ppt "Kontanthjælpsreformen - jobparate kontanthjælpsmodtagere Oplæg den 5. december."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google