Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styringskrav for jobcentre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styringskrav for jobcentre"— Præsentationens transcript:

1 Styringskrav for jobcentre
Minister/RBR/Beskæftigelsesregion Lovgivning, indsatsmål, metoder, redskaber, finansielle rammer mv. Driftsregion Budget (tilbud, administration) Produktionskrav Kommunalbestyrelse LBR Rådgiver/høringsret ift. Beskæftigelsesplan og resultatrevision Jobcenter S K

2 Det nye beskæftigelsessystem
Beskæftigelsesministeren Arbejdsmarkedsstyrelsen Kommunalbestyrelsen Beskæftigelsesregion Driftregion Kommune Stat Jobcentre (ca. 80) Pilotcentre (ca. 10) BER RBR LBR Statslig finansiering af forsørgelse og indsats Overvågning og opfølgning på effekter og resultater af hele indsatsen Kommunal finansiering af forsørgelse og indsats

3 Hovedelementer i reformen på beskæftigelsesområdet
Jobcentre i alle kommuner Èn indgang for borgere og virksomheder Sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen og sociale tilbud (beskæftigelsesmæssige og sociale problemer skal løses på én gang) Fokus på job og beskæftigelse Adskillelse af jobindsats og penge Fokus på resultater og effekter (de gode effekter skal være styrende for beskæftigelsesindsatsen) Visiteringen af de ledige skal være ens landet over Beskæftigelsesindsats skal kunne styres af regering og Folketing Fire beskæftigelsesregioner Arbejdsmarkedets parter får indflydelse på alle niveauer – lokal, regionalt og nationalt Fælles beskæftigelsesrettet klagesystem

4 Centrale styringsredskaber
Jobindsats.dk Beskæftigelsesplaner Resultatrevision

5 Rammer for regeringens og Folketingets styring af beskæftigelsesindsatsen
Den samlede styring af hele systemet understøtter gode resultater landet over (lovgivning, redskaber, finansiel styring og økonomiske rammer) Der skal gribes hurtigt og effektivt ind, hvis beskæftigelsesindsatsen er truet Der skal gribes ind, hvis de lokale jobcentre ikke leverer resultater Tværgående beskæftigelsespolitiske problemer på både udbuds- og efterspørgselssiden løses

6 Indgrebsmodellen Problemets omfang Indgreb Aftaler Dialog
Automatisk virkende styringstiltag (f.eks. beskæftigelsesplan og resultatrevision) Tid

7 Styring og opfølgning i jobcentrene
Udarbejdelse af årlig beskæftigelsesplan Løbende styring og opfølgning på indsats og resultater Udarbejdelse af årlig resultatrevision Dialog med beskæftigelsesregionen om indsatsen Dialog med driftsregionen om drift og aktivitet Iværksættelse af forbedrings-/benchmarkingsprojekter Iværksættelse af brugerundersøgelser Indberetning til beskæftigelsesregionen om udgifter til flaskehalsindsatsen og varslinger Fastlægge mål og planer for inddragelsen af andre aktører samt følge op på dette

8 Styringshjulet Januar December Februar November Marts Oktober April
15. januar: Offentliggørelse af de 4 analyserapporter fra RBR – sendes til høring i BER-FU / BER Endelig beskæftigelsesplan incl. endeligt budget Ult. marts: Ministeren udmelder mål for kommende år Jobcentre kan trække resultatrevision (datadel) Januar December Februar Vedtagelse af kommunens budget og beskæftigelsesplan i kommunalbestyrelsen Resultatrevision incl. jobcentrets bemærkninger sendes til den statslige besk.chef og til behandling i det kommunale udvalg. November Marts Oktober April Resultatrevision behandles på april-udvalgsmøde i kommunen (og af statslig besk.chef). Komm.best. behandler beskæftigelsesplan vedlagt LBR’s høringssvar (incl. foreløbigt budget) September Maj Drøftelse af RBR’s analyserapport fx på konference m. bl.a. deltagelse af jobcentre, LBR – afsæt for arbejde med beskæftigelsesplan August Juni Senest 1. maj: resultatrevision til høring i LBR Juli Senest 21. august: LBR’s høringssvar om beskæftigelsesplanen Senest 21. maj: LBR afgiver høringssvar om resultatrevision Senest 1. juli sendes beskæftigelsesplan i høring i LBR Resultatrevision (incl. LBR’s høringssvar) behandles af kommunal- bestyrelsen Ult. april – juni: Her arbejdes lokalt – med inddragelse af LBR - på udformning af beskæftigelsesplan. Udkast sendes i god tid til kommunalt udvalg og driftsregionen, så det kan udvalgsbehandles inden sommerferien Vedr. den kommunale budgetproces: I maj - juni måned tager fagudvalgene typisk stilling til ønsker for næste års budget/ evt. sparekrav. I august har kommunalbestyrelsen overblik over kommende års indtægtsside og klarhed over de forskellige partiers udgiftsønsker/spareforslag på alle områder. Herefter starter prioriteringerne. Vedr. finansloven: Ult. august udmeldes foreløbige statslig bevillinger. I december vedtages finansloven, og efterfølgende udmeldes endelige statslige bevillinger til jobcentrene. Note: Proces vedr. resultatrevisionen er indrammet

9 Fire beskæftigelsesregioner

10 Hvor mange beskæftigede kommer ikke tilbage i job umiddelbart efter afsluttet sygedagpengeforløb

11 Effekt af aktiveringsindsatsen i AF – målt som forbedret selvforsørgelsesgrad før og efter endt aktivering


Download ppt "Styringskrav for jobcentre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google