Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikation - når tværfagligt samarbejde skal lykkes.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikation - når tværfagligt samarbejde skal lykkes."— Præsentationens transcript:

1 Kommunikation - når tværfagligt samarbejde skal lykkes.
Lektor i dialogisk kommunikation/RUC Birgitte Ravn Olesen

2 Tak for invitationen Helle Merete Nordentoft, Århus Universitet
Birgitte Ravn Olesen, Roskilde Universitet

3 Kommunikation når tværfagligt samarbejde skal lykkes
Forskellige forståelser af, hvorfor tværfagligt samarbejde er en udfordring (strukturelt, systemisk, psykodynamisk) Herunder blandt andet fokus på dialogisk kommunikation som forskningsfelt med implikationer for tværfagligt samarbejde

4 Læg mærke til: hvilke positioner, de to personer har, tager og giver hinanden (interaktionelt/sociologisk perspektiv) hvilken kontekst, vi er i, og hvordan de to personer forholder sig til den (systemisk perspektiv) hvilke følelser der er eller skabes i situationen (psykodynamisk/diskursivt perspektiv) hvilke forståelser og hvilken viden, de to personer bringer i spil (dialogisk perspektiv)

5 4 teoretiske perspektiver på tværfagligt samarbejde
1. Sociologisk – fokus på status og positioner 2. Systemteoretisk – fokus på forståelsesramme 3. Psykologisk – fokus på relationer og følelser 4. Dialogisk – fokus på viden og magt

6 Et sociologisk perspektiv
Bourdieu´s begreber Habitus - den viden, som sidder i kroppen Felt - en konstellation af objektive relationer mellem forskellige positioner Kulturel, økonomisk og social kapital – det vi byder ind i kampen med

7 Et systemisk perspektiv
3 spørgsmål Hvordan agerer og relaterer et systems dele sig til hinanden? Hvordan arbejder systemet over tid? Hvordan agerer systemet inden for konteksten af et større system? 3 begreber Lineær >< cirkulær tilgang til et problem Kontekstforståelsens betydning Autopoeisis

8 Et følelsesperspektiv
Psykodynamisk = hvilke følelser er der inde i mennesker? Diskursivt = hvilke følelser opstår og udtrykkes i relationer?

9 Et dialogisk perspektiv
Demokratisering af ekspertise – en bestræbelse med kollaborativ vidensproduktion Foucault: Viden er magt Bakhtin: Centripetale og centrifugale kræfter

10 Opsamling på teoretiske perspektiver på tværfagligt samarbejde
1. Sociologisk – fokus på status og positioner 2. Systemteoretisk – fokus på forståelsesramme 3. Psykologisk – fokus på relationer og følelser 4. Dialogisk – fokus på viden og magt

11 En almindelig skelnen Tværfagligt samarbejde Flerfagligt samarbejde Sammensat Afgrænset Helhed Enkeltdele Fælles mål Hver sine mål

12 Litteratur Baxter & Cissna (Eds.), Dialogue. Theorizing Difference in Communication Studies. Thousand Oaks, California: Sage Publications Just, E., & Nordentoft, H. M. (2012). Tværfaglig praksis. København: Hans Reitzel Nordentoft, HM & Olesen, BR (2014): ”Kommunikation i kontekst”, Munksgaard Nordentoft, HM & Olesen, BR (2014): ”Fra hurtige vurderinger til grundige analyser – kvalificering af professionel dialog med patienten” i Sygeplejerske 12 s Phillips, L (2011): The Promise of Dialogue. The Dialogic Turn in the Production and Communication of Knowledge. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. Olesen, BR; Nordentoft, HM (2013): Walking the talk? : A micro-sociological approach to the co-production of knowledge and power in action research. /. I: International Journal of Action Research, Vol. 9, Nr. 1, s


Download ppt "Kommunikation - når tværfagligt samarbejde skal lykkes."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google