Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemformulering Hvad sker der i sammenstødet mellem omsorg og administration på en hospitalsafdeling? Hvilken betydning har dette sammenstød for sygeplejerskernes.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemformulering Hvad sker der i sammenstødet mellem omsorg og administration på en hospitalsafdeling? Hvilken betydning har dette sammenstød for sygeplejerskernes."— Præsentationens transcript:

1 Når omsorg og administration mødes på en hospitalsafdeling Louise Einspor: loei@alectia.com

2 Problemformulering Hvad sker der i sammenstødet mellem omsorg og administration på en hospitalsafdeling? Hvilken betydning har dette sammenstød for sygeplejerskernes arbejdsmiljø?

3 Hvorfor ANT? Jeg var nysgerrig på, om psykisk arbejdsmiljø er bundet til en særlig teoretisk tradition Klassiske arbejdsmiljøpsykologi tager ikke hensyn til teknologier og artefakter Min ambition med arbejdsmiljø: At betragte arbejdsmiljøet som et netværk At se hvordan ANT fungerer som arbejdsmiljøteori At komme med forslag til, hvordan ANT kan bidrage til praksis

4 Teorien ”Follow the actors” Undgå store begreber og dikotomier
Både humane og non-humane er vigtige for netværket Det udførlige frem for det angivelige

5 Undersøgelsens design
1 afdeling i 2 dage Skyggeundersøgelse med inspiration fra min hovedteori, Aktør netværk teori Vi er forskellige hvorfor det giver mening at observere andre fra en position som udefrakommende ”Follow the actors” …og lær af dem En ikke-deltagende, mobil observation

6 Fund med betydning for netværket
Sammenstød eller sammensmeltning? Spl kommer ind og spørger Karina om hjælp vedr patient. Spl: jeg har sagt til Tove at hun skal have flydende kost, men så siger hun ”nej, jeg fik kylling i går”. Men der står her at hun er på flydende kost (viser kommunikationsplan) Karina: det er ikke utænkeligt at det er ændret. Jeg tjekker lige (finder lægejournal frem i skuffe under rullebord). Ja, der står her at hun er på sygehuskost. Det må vi lige få ændret (skriver det ind i hånden i kommunikationsark). Spl: jeg sagde også til hende, at det ikke var fordi jeg ikke troede på hende, men at jeg ville få en skideballe, hvis jeg ikke lige tjekkede Karina: (griner) nej du ville da ikke.

7 Dobbeltdokumentation
Træghed som konsekvens Computersystemer: 8.20. Anita vender tilbage til medicinrummet, for at tjekke en patients medicin. Her er en drøftelse blandt fem sygeplejersker om, hvordan MED bruges. Ingen ved præcis hvordan, og en vikar står med en pose medicin i hånden, som hun ikke kan få med ud af rummet, da hun ikke kan taste det ind i MED. En sjette sygeplejerske ved det måske, og de foreslås, at man henter ham. Formalisering i kraft af brug af skemaer Usynlig omsorg Indvirkning på sygeplejerskerne?

8 ANT og klassisk arbejdsmiljøpsykologi repræsenterer to forskellige psykologier og dermed to forskellige praksisser ANT Bredere perspektiv på hvad der kan være psykologisk relevant Lokal og situeret Vanskelig at validere Tager udgangspunkt i feltet – forankring af indsatsen ”show, don’t tell” Lægger op til tværfaglighed Undgå skemaer Ikke individfokuseret Men kan man foretage arbejdsmiljøpsykologisk intervention og mene, at man skal lære af aktørerne? Klassisk arbejdsmiljøpsykologi Fastlagte faktorer Universelle og generelle retningslinjer – lægger op til en given praksis Evidensbaseret Ekspertviden Skemaer kan være nyttige til indhentning af information

9 Forslag til forbedring af sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø
Organisering: forenkling af dokumenter Mindre dobbeltdokumentation Passer skemaerne til det arbejde der udføres? Hvordan kan man sikre vikarers arbejdsmiljø på afdelingen?


Download ppt "Problemformulering Hvad sker der i sammenstødet mellem omsorg og administration på en hospitalsafdeling? Hvilken betydning har dette sammenstød for sygeplejerskernes."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google