Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelse til tværfaglighed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelse til tværfaglighed"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelse til tværfaglighed
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Uddannelse til tværfaglighed .

2 Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft
Tørrer du lige det op ?

3 Formiddag Eftermiddag
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Formiddag Eftermiddag Tværfaglighed Sundhedsvæsenets forandring Tværfaglig intelligens Begreber At blive/være professionel Kulturmøder mellem forskellige faglige logikker Identitet- forforståelser, sprog, følelser Rammer for tværfaglighed Facilitering Casespil Modul 5 Tværfaglige studieunits/teams. Fælles diskussion

4 Hvorfor så meget fokus på tværfaglighed ?
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Hvorfor så meget fokus på tværfaglighed ? Globalisering – evidensbaseret praksis – Det globale og lokale er mere sammenflettet – vi påvirker hinanden og må lære at håndtere forskelligheder Kompleksitet - effektive , accelererede patientforløb skaber større kompleksitet og kræver et tættere og mere forpligtende samarbejde Aktive brugere – patienter, klienter, borgere er mere aktive aktører og det betyder at der er behov for at kunne agere med en fælles faglig indsats og inddrage brugerne Store hospitalsenheder og store kommuner skaber afstand og derfor er der behov for at den lokale organisering er mere tværfaglig teambaseret – og overgangs personer som koordinerer…

5 Forskning i tværfaglighed og tværfaglig uddannelse
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Forskning i tværfaglighed og tværfaglig uddannelse Jody Gittel: Positive og negative spiraler Fælles mål – eller funktionsrettede mål Fælles viden – eller specialiseret viden Gensidig respekt – eller manglende respekt Kommunikation – hyppig, rettidig, præcis, problemløsende eller sjælden, forsinket, finger-pegende kommunikation Oandasan & Reeves: Key elements for interprofessional education Kendskab til roller, respekt for hinandens kompetencer, Tolerere forskelle, misforståelser, God kommunikation, villig til at arbejde sammen Facilitering af tværfaglige case konferencer, teammøder mv

6 Mange begreber Flerfaglig/multiprofessional
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Flerfaglig/multiprofessional Tværfaglig/interprofessional Når forskellige fag eller faggrupper koordinerer den samlede indsats overfor en patient/borger Hver faggruppe er tilknyttet eget monofaglige praksisfællesskab med egne mål, faglighed og rutiner Når forskellige faggrupper organiserer sig i et fællesskab med fælles mål og fælles hverdagsrutiner fx i et team Bevarer delvis fagspecifik opgaveløsning og faglighed Tværdisciplinær Når forskellige fag sættes i spil, fx specialer, fag på moduler, Hvor fælles og forpligtende er viden grundlaget, mål og samarbejde ?

7 Tværfaglig intelligens
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Engagement og viden Følelsesmæssig interesse og motivation i at lade sig påvirke af mennesker der tænker og handler anderledes Kulturforståelse Forståelse for forskelle i viden og praksis, værdier og begrundelser for handlinger Skabe fælles viden og praksis Organisering og ledelse Strukturer og processer som understøtter tværfaglighed fx møder, ledelse, geografi, arbejdsdeling, redskaber, fx EPJ mm konflikthåndtering Kommunikation Problemløsning og fælles mål Forskellige sprogkoder og baggrundsbegreber Facilitering af møder .

8 At blive/ være professionel
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft At blive/ være professionel Et kulturmøde mellem faglige logikker Handling og sprog som markører Identitetsdannelse – forforståelser, sprog og følelser At skabe rammer for tværfaglighed

9 Tværfaglige kulturmøder
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Tværfaglige kulturmøder Mødet mellem forskellige faggrupper kan ses som et kulturmøde mellem forskellige faglige logikker og praksisfællesskaber Kræver respekt og anerkendelse af forskellige måder at se verden på Udvikle en smidighed i forhold til omgivelserne og samtidig bevarer egne anlæg Fagidentiteten udvikles ved at følges med nogen af ” vores slags” Kulturforståelse Forståelse for forskelle i viden og praksis, værdier og begrundelser for handlinger Skabe fælles viden og praksis

10 Kulturforståelse At blive ”én af vores slags” og samtidig ”tværfaglig”
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Kulturforståelse At blive ”én af vores slags” og samtidig ”tværfaglig” At kunne fastholde egen identitet og samtidig være fleksibel overfor andre Talesprog, begreber, regler er diskursive redskaber – sproget er ikke neutralt Vi skaber domæner – envelopment (indpakning) for at bevare kontrollen – fx dem og os

11 Forforståelser og social praksis
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft ….enhver social praksis bygge på forforståelser. Dvs. forestillinger omkring, hvordan tingene er, hvordan man bør gøre, hvad der er rigtigt og forkert, og om hvem, der kan hvad osv. (Axelsen og Ravn Olesen, 2002).

12 Profession, sprog og identitet
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Forskellige professioner = forskellige sprogspil Sprog som handling, der er kontekstuelt bundet og har sin egen logik Sprogspil er ”forms of life” (Wittgenstein) Refleksivt forhold mellem sprog og identitet dvs. de er gensidigt forbundne

13 Følelser og tværfaglighed
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Følelser og tværfaglighed Viser sig, når vi føler os udfordrede i vores arbejdsliv og på vores identitet…. Tværfaglighed er forbundet med…. Uklare roller/funktioner Professionel stolthed Individuelle ambitioner og sårbarhed ”Emotion work” (Hochshild 1983)

14 Rammer for tværfaglighed
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Rammer for tværfaglighed Organisering i teams – og udvikling af teams Fælles rum /geografi understøtter relationer Tværfaglige møder udvikles - faciliteres Ledelse af egen - og andre faggrupper – tværfaglig ledelse At håndtere konflikter i – og mellem faggrupper eller personer

15 At udvikle tværfaglighed - - EN Innovativ proces
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft At udvikle tværfaglighed EN Innovativ proces Konceptualisering Ikke viden Viden Relationer Innovationsdiamanten (Darsø, 2003). Organisering og ledelse Strukturer og processer som understøtter tværfaglighed fx møder, ledelse, geografi, arbejdsdeling teams , konflikthåndtering

16 Opsamling Tværfaglighed som ny nødvendighed og forskningsfelt
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Opsamling Tværfaglighed som ny nødvendighed og forskningsfelt Flerfaglig – tværfaglig – hvor forpligtende er samarbejdet? Tværfaglig intelligens – en model for afklaring Kulturforståelse indebærer både at forstå/kende eget fag og være fleksibel overfor andre fag Hver faggruppe har sin særlige forforståelse og sprog Tværfaglighed udfordrer vore følelser Kræver rammer for arbejdet – teams/rum/møder Kan udvikles som en innovativ proces.

17 Tværfaglighed i jeres praksis
Uddannelse til tværfaglighed Just & Nordentoft Tværfaglighed i jeres praksis To niveauer: Tværfaglig planlægning af modul/ studieunit mv. Facilitere tværfaglige processer med studerende Casespil: Undervisere : Modul 5 ( fra forskellige skoler Praksis: Studieunit eller tværfaglige teams ?( fra forskellige sygehuse, primær sektor


Download ppt "Uddannelse til tværfaglighed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google