Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygepleje i korttidsafsnit

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygepleje i korttidsafsnit"— Præsentationens transcript:

1 Sygepleje i korttidsafsnit
Kort & Godt? Sygepleje i korttidsafsnit

2 Præsentation

3 Studiet A N L Y S E Baggrund – Paper I Feltarbejde Analyse Generisk
beskrivelse Paper II Paper III Paper IV

4 Paper I ORIGINAL ARTIKEL Kort & godt? Om korttidsafsnit og
Klinisk Sygepleje · 25. årgang · nr. 3 · 2011 Kort & godt? Om korttidsafsnit og korttidssygepleje Making It Short? Nursing Care in Facilities for Short-term Stays Karin Bundgaard, Karl Brian Nielsen og Erik Elgaard Sørensen Peer reviewed article

5 Baggrund Medicinsk og teknologisk udvikling
Ændring på pleje og behandlingsområdet Korttidsafsnit Den nye kontekst Sygepleje i korttidsafsnit Korttidssygepleje

6 Baggrund Sygepleje i korttidsafsnit

7 Baggrund ’Knowing the patient’
Hjælper sygeplejersker med at behandle patienter som unikke. Fremmer sygeplejerskers evne til klinisk beslutningstagen og medvirker til at sikre kvalitet og sikkerhed i patientforløb Definitioner Knowing the patients experiences, behaviours, feelings and perceptions (Radwin 1995) Knowing the patient typical patterns of responses and knowing the patient as a person (Tanner 1993, 2006)

8 Formål At udvikle viden om sygepleje i korttidsafsnit
At udvikle viden om patienters forventninger til og behov for sygepleje i korttidsafsnit

9 Kontekst definering Korttidsafsnit anvendes som en samlet betegnelse for ambulatorier, skadestuer, undersøgelses- og behandlingsafsnit samt dagkirurgiske afsnit

10 Fund Generisk beskrivelse af sygepleje til patienten ved gastroskopi
Uskrevet standard 5-10 minutter information og forberedelse til gastroskopi Assisterer patient og læge Soignerer Siger farvel Klargør stuen til næste patient

11 What to know and how to get to know?
A fieldwork study outlining the understanding of knowing the patient in facilities for short-term stay.

12 Paper II - Fund What to know? Nervøsitet / angst Ønske om medicin
Tidligere erfaringer How to get to know? Journal / Henvisning Kommunikation Sanserne: lytte, se, fysisk kontakt

13 Paper II - Konklusion Kendskab til patientens praktiske bekymringer kan ikke kan adskilles fra viden om patienten som person Det ’at kende patienten’ er konceptuelt det samme i korttidsafsnit og stationære afsnit. Det der adskiller de to er omfanget af kendskabet Intentionel brug af kommunikation og sansning bidrager som understøttende dimensioner i processen med at komme til ’at kende patienten’ i korttidsafsnit

14 The best way possible! A fieldwork study outlining patients’ expectations and need for nursing care in an endoscopic facility for short-term stay

15 Paper III - Fund Nervøsitet / angst At få det overstået
Betydningen af ord Tage forholdsregler Fastholde kontrol Være informeret Andre i ‘samme båd’ At være proaktiv

16 Paper III - Konklusion Nervøsitet / angst kommer til udtryk på og håndteres på forskellige måder hos patienter, der gennemgår gastroskopi Patienter har individuelle måder at kræve kontrol i / over situationen i endoskopiske afsnit Sygepleje skræddersys til den individuelle patients forventninger og behov, når den baseres på patientens unikke måde at håndtere nervøsitet / angst på, og patientens måde at kræve kontrol i og over situationen

17 The art of holding hands.
A fieldwork study outlining the significance of physical touch in facilities for short-term stay.

18 Paper IV - Fund Betydningen af ​​at holde i hånd og fysisk kontakt
Opbygge tillid og tryghed Parathed til at hjælpe Balancere mellem omsorg og overgreb Teknisk instrumentel sygepleje

19 Paper IV - Konklusion Der er sammenhæng mellem brug af fysisk kontakt og den tillid og tryghed, der skabes i sygeplejerske-patient relationen Intentionel brug af fysisk kontakt hjælper sygeplejersken med at balancere mellem overgreb og omsorg for patienten Fysisk kontakt er en måde, at udtrykke omsorg for patienten, under instrumentel sygepleje

20 Konklusion I endoskopiske afsnit er patienters forventninger til og behov for sygepleje nært knyttet til praktiske bekymringer relateret til gastroskopi Patienter forventer at blive hjulpet igennem undersøgelsen, passet på, lyttet til, taget alvorlig og at modtage grundig vejledning og information Sygeplejersker forventes at være vidende og dygtig dvs. vide, hvad der skal gøres og hvordan dette skal gøres

21 Konklusion Sygepleje i korttidsafsnit er standardiseret,
idet den følger kliniske retningslinjer, procedurer og tjeklister. Standardiseret sygepleje fortolkes ikke begrænset til kun at opfylde minimums- kravene Individualiseret sygepleje kan bygge på standarder og i standardiserede sygepleje findes måder, hvorpå den enkelte patients ønsker og behov kan imødekommes

22 Konklusion Sygepleje i korttidsafsnit er ikke en særlig form for sygepleje, men denne sygepleje kræver, at sygeplejersken er i stand til at aktivere alle sanser i mødet med patienten Kommunikation, evner til at observere, lytte og brugen af at holde i hånd og fysisk kontakt er færdigheder, der hjælper med at identificere det unikke i patienten og i situationen og muliggør en situations- bestemt opmærksomhed

23

24 Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Sygepleje i korttidsafsnit"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google