Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilken betydning får habitatdirektivet for den fremtidige arealforvaltning? Lars Rudfeld Skov- og Naturstyrelsen Plantekongres 12. Januar 2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilken betydning får habitatdirektivet for den fremtidige arealforvaltning? Lars Rudfeld Skov- og Naturstyrelsen Plantekongres 12. Januar 2005."— Præsentationens transcript:

1 Hvilken betydning får habitatdirektivet for den fremtidige arealforvaltning? Lars Rudfeld Skov- og Naturstyrelsen Plantekongres 12. Januar 2005

2 Disposition 1. EU’s naturdirektiver - kort introduktion 2. Hvad betyder direktiverne for dansk arealforvaltning? 3. Hvad betyder direktiverne for den enkelte lodsejer Plantekongres 12. Januar 2005

3 Fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet EU-landene skal beskytte naturtyper, dyr og planter og deres levesteder ved: - at udpege og forvalte Natura 2000-områder - at beskytte arter mod efterstræbelse - at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus Plantekongres 12. Januar 2005

4

5 Beskyttelse af områderne Krav om konsekvensvurdering (også aktiviteter udenfor) Tilladelser o.lign. må ikke gives, hvis arter eller naturtyper kan påvirkes negativt (regler især i Bkg. om internationale naturbeskyttelsesområder) Plantekongres 12. Januar 2005

6 Anmeldelsesordning Almindelige skift i jordbrugsdrift og andre aktiviteter kan også påvirke Natura 2000- områderne Visse aktiviteter i områderne skal anmeldes, før de iværksættes, også selvom de ikke kræver tilladelse. (nye regler i naturbeskyttelsesloven og skovloven) Plantekongres 12. Januar 2005

7 Krav om aktiv indsats - krav om at gribe ind for at undgå forringelser og forstyrrelser (nye regler i naturbeskyttelsesloven og skovloven) - krav om aktiv indsats for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus (pleje, naturgenopretning) (nye regler om Natura 2000-planer i miljømålsloven og skovloven) Plantekongres 12. Januar 2005

8 Natura 2000-planer - indeholder vurdering af tilstand, mål for den fremtidige tilstand af arter og naturtyper og et 6-årigt, bindende indsatsprogram (konkretiseres i handleplaner) - binder myndighederne (ej lodsejerne) og revideres hvert 6. år. 1. plan i 2009 - søges gennemført med aftaler, men myndighederne kan træffe afgørelse, hvis aftale ikke opnås - gennemføres ved at økonomiske midler målrettes mod Natura 2000-områderne (MVJ, naturgenopretning m.m.) Plantekongres 12. Januar 2005

9 Lodsejeren og habitatdirektivet - ansøgninger om aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000-områder, vil blive konsekvensvurderet - visse aktiviteter, der ikke kræver tilladelse, skal anmeldes - Natura 2000-planer medfører evt. behov for ændret drift - erstatning ved tab Plantekongres 12. Januar 2005

10 Samlet konklusion Habitatdirektivet har stadig stigende betydning, især i forhold til Natura 2000- områder ved: - skærpede krav til fremtidige aktiviteter der kan påvirke områderne - krav om systematisk, aktiv indsats for bedre natur i områderne - at have højeste nationale prioritet Plantekongres 12. Januar 2005


Download ppt "Hvilken betydning får habitatdirektivet for den fremtidige arealforvaltning? Lars Rudfeld Skov- og Naturstyrelsen Plantekongres 12. Januar 2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google