Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få."— Præsentationens transcript:

1 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsatsSIDE 1 Nye vandløbsindsatser – forventet set-up

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsatsSIDE 2 To ordninger En ordning vedrørende vandløbsrestaurering, spærringer og rørlagte strækninger (start sommeren 2012) En ordning vedrørende ændret vandløbsvedligeholdelse (start sommeren 2012 for konsekvensvurderinger og 2013 for lodsejerkompensation)

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsatsSIDE 3 Vandløbsrestaurering mv. – overordnede rammer - De statslige vandplaner identificerer indsatsen (hvor) - Kommunen vurderer behov for indsats mhp. at opfylde miljømål (hvordan) - Det er kommunen der gennemfører indsatsen - Proces for restaurering, åbning af rørlægninger og fjernelse af spærringer følger den gældende praksis. - Enhver der lider tab har ret til erstatning for dokumenterede tab og evt. ulemper - Der etableres tilskudsordning, som kommunerne kan søge midler fra til gennemførelse af indsatser

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsatsSIDE 4 Vandløbsrestaurering - administrationsmodel Der etableres en tilskudsordning, der består af to ansøgningstrin: Forundersøgelser Gennemførelse (anlæg, detailprojektering, erstatninger) Der vil blive fastsat kriterier for prioritering af indsatserne – mhp. at sikre at de enkelte indsatser sker omkostningseffektivitet – dvs. at der opnås mest indsats for pengene Indsatserne kan puljes i en ansøgning (f.eks. puljning af flere indsatstyper i et vandløbssystem) Det forventes, at der kan søges tilskud fra sommeren 2012

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsatsSIDE 5 Ændret vandløbsvedligeholdelse – overordnede rammer De statslige vandplaner identificerer indsatsen (hvor) Kommunen vurderer behov for ændring af vandløbsvedligeholdelse mhp. at opfylde miljømål (hvordan) Der kan kun gennemføres den indsats, der er nødvendig for at opfylde miljømålet Det er kommunen der gennemfører konsekvensvurderinger og selve indsatsen Inden en indsats kan påbegyndes, skal der gennemføres konkrete konsekvensvurderinger, og der skal gives tilsagn fra staten til ændret vedligeholdelse. Dette for at sikre, at der ikke igangsættes indsatser udover den økonomiske ramme. Konsekvensvurdering danner grundlag for udbetaling af kompensation til landmænd inden for rammerne af LDP Der etableres tilskudsordning til konsekvensvurdering og kompensationsordning til landmænd

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsatsSIDE 6 Ændret vandløbsvedligeholdelse - administrationsmodel Der etableres en ordning, der består af to trin - Tilskud til konsekvensvurderinger (godkendt standard) - Godkendelse af iværksættelse af indsats Landmænd kan søge om kompensation hos FVM, når indsats er gennemført Der vil blive fastsat kriterier for prioritering af indsatserne mhp. at sikre at de enkelte indsatser sker omkostningseffektivitet – dvs. at der opnås mest indsats for pengene Indsatserne puljes så vidt muligt i en ansøgning (f.eks. inden for samme regulativ) Det forventes, at der kan søges tilskud til konsekvensanalyser fra sommeren 2012, kompensation til landmænd tidligst fra 2013.

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsatsSIDE 7 Ændret vandløbsvedligeholdelse - konsekvensvurdering Metodebeskrivelse for konsekvensvurdering og kortlægning af indsatspåvirkning er under udarbejdelse Der opstilles krav til datagrundlag for ensartet og landsdækkende vurdering i forhold til støtteordning Konsekvenskort danner grundlag for udbetaling af kompensation

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsatsSIDE 8 De statslige vandplaner - hvor meget ?

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsatsSIDE 9 De statslige vandplaner Hvor er det henne ?

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsatsSIDE 10 Den videre proces NST udsender nu informationsmail om tilskudsordningerne Der vil, når forudsætningerne for administrationsmodellerne er faldet mere på plads, blive holdt infomøder for kommunerne om støtteordningerne Mere information på www.vandprojekter.dk


Download ppt "Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google