Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglige rammer for bevaringsmålsætninger for fugle på Fuglebeskyttelsesdirektivet Stefan Pihl DMU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglige rammer for bevaringsmålsætninger for fugle på Fuglebeskyttelsesdirektivet Stefan Pihl DMU."— Præsentationens transcript:

1 Faglige rammer for bevaringsmålsætninger for fugle på Fuglebeskyttelsesdirektivet
Stefan Pihl DMU

2 Bevaringsmålsætninger
grundlag for en vurdering af artens bevaringsstatus biologisk relevante og føre til den ønskede bevarelse være simple og umiddelbart forståelige (baseres på fagligt forsvarlige forenklinger) operationelle og lægge op til reproducerbare overvågningsmetoder kvantificerbare

3 Bevaringsmålsætninger
Nationalt niveau bestande udbredelsesområde samlet størrelse af levesteder Lokalt niveau levestedets størrelse levestedets beskaffenhed

4 Fuglearter Ynglefugle på Direktivets bilag I
16 (17) arter nævnt i udpegningen 23 arter ikke nævnt almindelig ryle (ansvar)

5 Bevaringsmålsætninger for de enkelte fuglearter
Faktaboks Biologi National bevaringsstatus Bevaringsmålsætninger nationalt Bevaringsmålsætninger lokalt Skema nationalt Skema lokalt

6 Faktaboks

7 Bevaringsmålsætninger for de enkelte fuglearter
Biologi National bevaringsstatus Bevaringsmålsætninger nationalt Bevaringsmålsætninger lokalt Skema nationalt Skema lokalt

8 Rørdrum - nationalt niveau

9 Rørdrum - lokalt niveau 1

10 Rørdrum - lokalt niveau 2

11 ‘Unfolding program’ Gunstig Ugunstig eller usikker Antal Udbredelse
Habitatparametre

12 Problemer Grænsen mellem gunstig og ugunstig - hvor ?
Internationalt betydningsfulde fugleområder - nyt eller gammelt kriterium ? Naturlige ændringer - bjergand Arter som ikke vil kunne opnå gunstig bevaringsstatus

13 Foreløbig konklusion - ynglefugle
Gunstig - 17 arter Ugunstig - 13 arter hvid stork, hedehøg, plettet rørvagtel, hjejle, brushane, tinksmed, sandterne, splitterne, dværgterne, sortterne, mosehornugle, perleugle, markpiber Usikker - 8 arter sort stork, skestork, blå kærhøg, kongeørn, fiskeørn, vandrefalk, engsnarre, blåhals Forsvundet - 2 arter urfugl, høgesanger

14 Teknisk anvisning Teknisk anvisning for hver art Angive metode
Angive frekvens Angive periode

15 Planlagt overvågning Ynglefugle
sjældne og fåtallige - 29 arter overvåges årligt splitterne, fjordterne, havterne - hvert 6. år mindre sjældne - ATLAS v.hj.a. punkttællinger

16 Liste ynglefugle Dværgterne Sortterne Stor hornugle ? Mosehornugle
Perleugle Natravn - A Isfugl - A Sortspætte - A Hedelærke - A Markpiber Blåhals Høgesanger Rødrygget tornskade -A Rørdrum Sort stork Hvid stork Skestork Bramgås Hvepsevåge - A Rød glente Havørn Rørhøg - A Blå kærhøg Hedehøg Kongeørn Fiskeørn Vandrefalk Plettet rørvagtel Engsnarre Trane Klyde Hjejle Almindelig ryle Brushane Tinksmed Sandterne Splitterne 6. år Fjordterne 6. år Havterne 6.år


Download ppt "Faglige rammer for bevaringsmålsætninger for fugle på Fuglebeskyttelsesdirektivet Stefan Pihl DMU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google