Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Usability – øvelse 7: Tilgængelighedstests Kommende oplæg Dagens øvelse - lokale 3.15 og 3.16 er reserveret til jer! Tilgængelighedsrapport Usability-rapport.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Usability – øvelse 7: Tilgængelighedstests Kommende oplæg Dagens øvelse - lokale 3.15 og 3.16 er reserveret til jer! Tilgængelighedsrapport Usability-rapport."— Præsentationens transcript:

1 Usability – øvelse 7: Tilgængelighedstests Kommende oplæg Dagens øvelse - lokale 3.15 og 3.16 er reserveret til jer! Tilgængelighedsrapport Usability-rapport Næste uges øvelse

2 Kommende oplæg D. 31. marts: Danmark om tilgængelighedstests D. 21. april: EBST om heuristisk inspektion af sw- produkt D. 28. april: Alle præsentation af resultater og erfaringer med brugertestene

3 Dagens øvelse: Tilgængelighed Tilgængelighed handler om at alle uanset funktionsnedsættelser skal kunne: Orientere sig i systemet Navigere fra et sted til et andet i systemet. Foretage valg i systemet. Identificere, læse og forstå den information, som præsenteres i systemet. Udforske den information, som er indeholdt i systemet.

4 Tilgængelighed, hvem berører det? (1) Personer med varig funktionsnedsættelse Personer med midlertidig funktionsnedsættelse: Personer som f.eks. er udsat for sproglige begrænsninger, eller midlertidig funktionsnedsættelse f.eks. brækket arm el.lign. eller hæmmet af langsomme forbindelser, skærm-opløsning, telefonbaseret adgang til IT (f.eks. wap), stemme- genkendelse, håndholdt udstyr osv.

5 Tilgængelighed, hvem berører det? (2) I 2000 vurderes der til at være mellem 11-13% personer med varige funktionsnedsættelser i Danmark heraf: Synshandicappede: Blinde, svagsynede og farveblinde Døve og hørehæmmede Døvblinde Personer med kognitive funktionsnedsættelser (f.eks. Læse og indlæringssvage) Personer med motoriske funktionsnedsættelser Det kan også indebærer børn og ældre.

6 Hvorfor er tilgængelighed vigtigt? For mange personer med funktionsnedsættelse udgør IT- teknologien et fantastisk potentiale. I mange tilfælde er der tale om mennesker, der er begrænset i forhold til adgangen til traditionel, skriftlig information på papir. Det kan eksempelvis være blinde brugere, der har behov for information i alternative formater, eller bevægelseshandicappede, som har besvær med fysisk at opsøge f.eks. et bibliotek, en offentlig myndighed eller et supermarked. Derfor er det vigtigt at teknologien er udarbejdet under hensynsstagning til de behov, folk med funktionsnedsættelse stiller for at kunne interagere med systemerne.

7 En lille gåde… Hvem er blind og besøger din webside en million gange? Hvem er blind og anbefaler din side videre til flere millioner? … Hvis en blind bruger ikke kan se din webside, så kan Google heller ikke…

8 Problemer i forbindelse med IT og tilgængelighed (1) Blinde samt personer med visse typer af motoriske funktionsnedsættelser kan have svært ved at benytte et websted, hvis det forudsætter anvendelse af mus, derfor skal alle sider kunne styres alene ved brug af tastatur. Blinde brugere kan ligeledes ikke forstå illustrationer, som ikke er beskrevet verbalt.

9 Problemer i forbindelse med IT og tilgængelighed (2) Døve og hørehæmmede brugere kan ikke opfatte digitaliserede lyd og tale, det er derfor nødvendigt at det samtidigt bliver gengivet i tekstlig form. Svagsynede kan have svært ved at læse tekster med faste fonte, fontstørrelser og farver. Det skal derfor være muligt for brugeren selv at kunne vælge den ønskede sideopsætning.

10 Problemer i forbindelse med IT og tilgængelighed (3) Personer med kognitive funktionsnedsættelser har især problemer med stor kompleksitet og informationstæthed.

11 Tilgængelighedsproblemer sammenfattet:  Struktur: HTML-dokumenter, som indeholder meget formatering til at styre layout og præsentation og for lidt information om dokumentets struktur giver problemer for synshandicappede brugere. Der bør anvendes HTML- formateringstags til at beskrive dokumentets struktur.  Navigation: Der bør altid være muligt at navigere alene ved hjælp af tastaturet.  Alternative formater: Information i form af billede og lyd, applets og scripts skal være tilgængelige i tekst eller anden form.

12 Automatiseret tilgængelighedsevaluering Værktøjer som tester udfra anerkendte tilgængelighedsretningslinier om websider overholder kriterierne for tilgængelighed. Cynthia says http://www.cynthiasays.com/http://www.cynthiasays.com/ Bobby http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsphttp://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp Læs mere i rapport skrevet af to speciale-studerende på ITU: Lars Nyberg og Michael Cristoffersen: http://www.itu.dk/people/larsnyberg/projects/AutomaticAc cessibility/rapporten.pdf http://www.itu.dk/people/larsnyberg/projects/AutomaticAc cessibility/rapporten.pdf

13 Aflevering af tilgængelighedsrapport Som del af selve usability-rapporten – husk at anføre det på forside og ved kapitlet! – metodeovervejelser m.m. i bilag. Eller som Separat rapport ~ øvelsesrapport Aflevering d. 31. marts 2004 kl. 12.30

14 Feedback og vejledning på endelig usability-rapport Feedback fra øvelseslærer Deadline: onsdag den 31. marts 2004, kl. 12:30 – i fysisk og elektronisk form Feedback tirsdag 13. april 2004. Vejledning ved John Paulin Hansen tirsdag den 13. april - fredag den 16. april. Aftale af vejledningsmøde sker ved henvendelse til John Paulin Hansen.John Paulin Hansen Se tillige: http://www.itu.dk/courses/U/F2004/usability_rapport.htm http://www.itu.dk/courses/U/F2004/usability_rapport.htm

15 Aflevering af endelig usability rapport Aflevering til opdragsgiver: SENEST tirsdag den 27. april 2004 eller i forbindelse med virksomhedspræsentationen. Virksomhedspræsentation: Hos opdragsgiver eller på IT-Universitetet: torsdag den 22. april - tirsdag den 27. april 2004. Hvis mødet skal afholdes på ITU: Send mail til Jane, senest en uge inden for reservering af lokale.

16 Næste uges øvelse: Human Factors forsøg I prøve at være testpersoner Forløber til øvelsen: heuristisk inspektion af sw-produkt. Nærmere information følger kl. 12.30 i lokale 3.08 d. 31. marts


Download ppt "Usability – øvelse 7: Tilgængelighedstests Kommende oplæg Dagens øvelse - lokale 3.15 og 3.16 er reserveret til jer! Tilgængelighedsrapport Usability-rapport."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google