Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sensus Tilgængelighed i PDF-filer - Adobe Professional Helene Nørgaard Bech Sensus ApS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sensus Tilgængelighed i PDF-filer - Adobe Professional Helene Nørgaard Bech Sensus ApS."— Præsentationens transcript:

1 Sensus Tilgængelighed i PDF-filer - Adobe Professional Helene Nørgaard Bech Sensus ApS

2 Sensus Adobe Professional Dokumentets oprindelse Den bedste måde at sikre tilgængeligheden til dokumenter, er at tagge al det indhold man kan, i det redskab hvor dokumentet bliver dannet. Som basis er det vigtigt at tagge: Overskrifter Bullets: enten liste eller tal angivelser Kolonner: hvis man har siden delt i to kolonner, så brug ’Format’ i stedet for tabulator alternativ på billeder Herefter konverteres til PDF, hvor man sørger for at tags er med.

3 Sensus Adobe Professional Bemærk! Det er vigtigt inden det følgende at slå fast, at de redskaber og metoder, som beskrives i det følgende, anvendes til at reparere et dokument som ikke er fuldt tilgængeligt. Det er ikke et redskab til at danne tilgængelige PDF-filer.

4 Sensus Adobe Professional Tilgængelighedscheck Start med at lave et tilgængelighedstjek og gem en rapport: Advanced  Accessibility  Full check.

5 Sensus Adobe Professional Sprog Hele dokumentet skal have en sprogdefinition. Dette gøres således: File  Document  Properties  Advanced. Sprog kan også defineres for enkelte tags, ved at højreklikke på tagget og vælge sprog (hvis man fx. har en titel eller et citat på et andet sprog end resten af dokumentet).

6 Sensus Adobe Professional Tags Indsæt herefter tags: Advanced  Accessibility  Add Tags To Document Herefter fremkommer en rapport. For at se tags rækkefølgen: View  Navigation tabs  Tags. (Gennemgå tags i ’Content’ for at sikre at elementerne er tagget korrekt. Fx. at billeder er tagget som figurer og overskrifter er markeret som dette osv).

7 Sensus Adobe Professional Tekst Tekst som er tagget forkert eller ønskes tagget kan defineres således: Tools  Advanced Editing  TouchUp Text Tool. Herefter markerer man den tekst, man ønsker at omdefinere og vælger ’Porperties’. Her kan man så ændre sin tag-type. Det kan også gøres via højreklik på element i ’Content’-træet.

8 Sensus Adobe Professional Grafiske elementer Grafiske elementer om-tagges på same måde hvor man vælger: Tools  Advanced Editing  TouchUp Object Tool. Man tegner en firkant rundt om det element, som man ønsker at omdefinere, højreklikker og vælger ’Properties’.

9 Sensus Adobe Professional Læseorden Hvis man ønsker at lave læseordenen om, i forhold til den rækkefølge en skærmlæser vil læse det i, kan man flytte rundt på elementer via: Tools  Advanced Editing  TouchUp Reading Order

10 Sensus Adobe Professional Læseorden Det kan også gøres i order-træet (dette er ofte den bedste løsning, hvis man ikke vil ændre læseorden for en hel side og især hvis man ikke ønsker at lave om på elementernes type).

11 Sensus Adobe Professional Artifact Adobe giver elementer (ofte grafiske) status som værende ’artifact’, sådan så de vil blive ignoreret af et skærmlæserprogram. For at sikre sig at der ikke er elementer som Adobe har defineret som ’artifact’, kan man checke sine tags igennem. Man vælger fra sit tag tree: Options  Find. Her kan man så vælge at se alle ’artifacts’. Hvis man ønsker, at en af disse skal ændres til en anden elementtype, så klikker man på’Tag element’. Man kan også gøre et element til et ’artifact’. Man vælger elementet og højreklikker og vælger ’Change to artifact’.

12 Sensus Adobe Professional Alternativer til grafik* I ’Tools’ vælges ’Advanced Editing’ og herefter ’TouchUp Object Tool’. Så tegnes et rektangel rundt om indholdet som man ønsker at tilføje alternativ tekst. Der højreklikkes på billedet og der vælges ’Properties’ fra menuen. Under ’Tag’-fanen angives den alternative tekst i feltet hertil.

13 Sensus Adobe Professional * Det er værd at bemærke, at en tilgængelighedstest i Adobe kan vise et antal grafiske elementer, som mangler alternativer. Når man har tagget filen kan der optræde flere. Det er fordi at tilgængelighedstesten inden tagging finder de elementer, som er grafik/billeder. Når filen tagges op skal funktionen, som tagger et dokument, definere alt på en side og derfor kan den finde elementer, som defineres som grafik da der ikke er andre muligheder (det kan eksempelvis være  eller _____ o.lign som er lavet via tastaturet men ikke er en del af ASCII).

14 Sensus Spørgsmål og kommentarer ?! Baseret på: http://www.adobe.com/enterprise/accessibility/pdfs/acro6_pg_ue.pdf http://www.adobe.com/enterprise/accessibility/pdfs/acro6_pg_ue.pdf


Download ppt "Sensus Tilgængelighed i PDF-filer - Adobe Professional Helene Nørgaard Bech Sensus ApS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google