Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategikonsulent – Middelfart Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategikonsulent – Middelfart Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Strategikonsulent – Middelfart Kommune
Peter Tvebro Strategikonsulent – Middelfart Kommune

2 Tilgængelig web Baggrund Typiske fejl og mulige løsninger
Selvbetjening og tilgængelighed Validering og brugertest

3 Tilgængelig web Tilgængelighed er et spørgsmål om at give
flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige browser-teknologier adgang til web-baseret information

4 Et par overskrifter… ”Statslige netsider skuffer i test”
”Blindesamfundet: Kun varm luft om it-tilgængelighed” ”Danske it-leverandører overser de handicappede”

5 Lovgivning B103: Offentlige myndigheder skal fra 1. januar 2008 anvende obligatoriske, åbne standarder i alle nye offentlige it-løsninger. Ved nye løsninger forstås nyindkøb og nyudvikling, samt videreudvikling og opgradering af software, med mindre dette foregår som en del af en allerede indgået aftale.

6 Lovgivning Undtaget hvis løsningen…
er væsentligt fordyrende i forhold til anvendelse af andre standarder, svækker sikkerhedsniveauet væsentligt i forhold til anvendelse af andre standarder, medfører væsentlig funktionel forringelse, der er direkte forårsaget af, at den er baseret på de obligatoriske, åbne standarder, øger implementeringstiden markant, eller medfører konflikt med standarder, der på grund af internationale forpligtelser er gældende indenfor enkeltområder. Kilde: ITST

7 Hvem er omfattet? Aftalen omfatter generelt de samme forvaltningsmyndigheder som f.eks. eDagene Den kommunale forvaltning – rådhuset men ikke skolen Den regionale forvaltning – regionen men ikke sygehuset Den statslige forvaltning – ministeriets koncern med departement, styrelser og direktorater, men ikke universitetet Selvejende institutioner er ikke omfattet Kilde: ITST

8 Problemets omfang Mennesker er meget forskellige, og de anvender web’en forskellige Mangler sanser og motorik Mange (10-15%) er læsesvage, ordblinde, blinde, svagsynede, hjerneskade, … Anvender en anden platform (kompenserende hjælpemidler, Macintosh, ingen mus, PDA, SmartPhone, mobiltelefon), …) I Danmark har op mod 1 mio mennesker problemer med utilgængelighed Kilde: Sensus

9 Typiske fejl Anvendelse af strukturelementer til layout (fx tabeller, overskrifter) Billeder, grafik, kort og film uden alternative beskrivelser Utilgængeligt indhold (fx PDF og Flash) uden alternativer Linktekst, som ikke kan læses udenfor deres kontekst, eller som er gentaget Inkonsistent navigation Pop-up uden advarsler Fejl i den hierarkiske, nestede struktur Formularer uden labels Fejl i koden (fx HTLM, Javascript)

10 Fejltyper CMS fejl: Fx tabel-layout, HTML fejl, linktekster, scripts
Design fejl: Fx ringe kontrast, små bogstaver, dårlig navigation Redaktør fejl: Fx ingen eller dårlig opmærkning, billeder uden alternativ tekst

11 Løsninger CMS fejl: Kontakt leverandøren
Anvendelse af strukturelementer til layout (fx tabeller, overskrifter) Linktekst, som ikke kan læses udenfor deres kontekst, eller som er gentaget Pop-up uden advarsler Formularer uden labels CMS fejl Fejl i den hierarkiske, nestede struktur Fejl i koden (fx HTLM, Javascript) Design fejl: Slug en kamel og kontakt leverandøren Inkonsistent navigation Redaktør fejl: Opdrag redaktørerne Billeder, grafik, kort og film uden alternative beskrivelser Utilgængeligt indhold (fx PDF og Flash) uden alternativer

12 PDF dokumenter PDF dokumenter er ikke en åben standard men…
Ved brug af Acrobat Professionel kan de mærkes op og tjekkes for tilgængelighed Skabes de fra et Word dokument, skal de der mærkes rigtigt op

13 Selvbetjening og tilgængelighed
Køb en ny løsning… Skriv en god kravspecifikation med fremhævelse af krav til tilgængelighed Forlag uvildig ekstern test af tilgængeligheden som en del af afleveringsforretningen Lad tiden gå …

14 Validering og brugertest
Validering: Web Accessibility Toolbar Brugertest: Inviter en blind på kaffe og kage og se hvordan han/hun bruger hjemmesiden – gerne sammen med redaktørerne

15 Links til mere IT- og Telestyrelsen: Obligatoriske, åbne standarder og udbud - hvordan inddrages obligatoriske, åbne standarder i et udbud Projekt Mainstreaming af handicapområdet Rådgivning og kurser Validering


Download ppt "Strategikonsulent – Middelfart Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google