Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilsynspligt en større indsigt i skolens gang og virke Bliver en del af skolen indefra. tidlig information om - og mulighed for at kommentere på skolens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilsynspligt en større indsigt i skolens gang og virke Bliver en del af skolen indefra. tidlig information om - og mulighed for at kommentere på skolens."— Præsentationens transcript:

1 Tilsynspligt en større indsigt i skolens gang og virke Bliver en del af skolen indefra. tidlig information om - og mulighed for at kommentere på skolens resultatrapport medindflydelse på i hvilken retning skolen skal gå (eks. Strategi- og Handleplan) et bedre kendskab til ledelsen mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler af nye lærere og pædagoger Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 2014, Argumenter

2 medindflydelse på hvad Skolebestyrelsens Fonds penge skal bruges på en finger på pulsen og mulighed for medindflydelse på, hvad der sker på kommuneplan indenfor skolevæsenet Møde med Børn og unge udvalget i kommunen (BUF) Medforfattere på oplæg til kontaktforældremøder Kontakt til forældre

3 Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 2014, Argumenter Information løbende fra http://www.skole-foraeldre.dk/ Skole og forældre er primært skolebestyrelsernes forening og yder råd og vejledning, samt bladet Skolebørn. On-line opslagsbog for skolebestyrelsen http://www.skole- foraeldre.dk/Skolebestyrelse/SkolebestyrelsensOpsla gsbog.aspx

4 Bestyrelsesvalg 2014, reglerne Kommunalbestyrelsen vedtog i 2010 at: der afholdes forskudte valg hvert 2. år direktøren for BUF er kommunal koordinator af skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsen kan søge direktøren om opstilling af kandidater på forældremøder Afstemningen foregår elektronisk Af styrelsesvedtægten fremgår regler for valg af medarbejder og elevrepræsentanter

5 Valget 2014, reglerne 4 af de 7 forældre repræsentanter er på valg Vigtige datoer Underretning om valget på skoleintra 31. januar 27. februar til 7. marts valglister fremlægges på skolen 7. Marts sidste frist for optagelse på valglisten 20. Marts kl 17.00 afholdes valgmøde – obs se næste slide 1. April sidste frist for indlevering af kandidatopstilling 8. April sidste frist for aftale om fredsvalg – kl. 13.00 Annoncering i Villabyerne om fredsvalg/afstemning Afstemning afsluttes d. 8. maj 2014 Valget skal være afsluttet d. 28. maj 2014

6 Valgmøde, opstilling på forældremøder eller kombination Hver skole skal tage stilling til og meddele BUF om kandidatopstilling foregår på forældremøder eller på valgmøde. Ved opstilling på forældremøder gælder følgende. o Skolen skal ansøge direktøren for BUF om tilladelse til opstilling på forældremøder - senest onsdag den 27. januar 2014 o Forældremøder skal være afholdt inden 1. april, som er sidste frist for indlevering af kandidatopstilling. o Forældrene skal meddeles at opstilling sker på forældremøder - og dato formødet. Skolen kan vælge at opstille kandidater på forældremøder og samtidig afholde valgmøde 20. marts. I så fald skal BUF direktøren ikke ansøges om tilladelse til opstilling på forældremøder. I annoncen som indrykkes 31. januar skal det fremgå på hvilke skoler opstilling udelukkende sker på forældremøder og hvilke på skoler der afholdes valgmøde. Kandidater registreres ved at kandidaten henvender sig til skolens leder eller ved at kandidaten opstiller via Genvej.. Valgmødet afholdes på skolerne torsdag den 20. marts kl. 17.00.

7 Efter valget Skolebestyrelsen indkaldes til konstituerende møde i uge 21 (19.-23. maj) Den nye bestyrelse træder til d. 1. august 2014 GODT VALG Vi håber I har lyst


Download ppt "Tilsynspligt en større indsigt i skolens gang og virke Bliver en del af skolen indefra. tidlig information om - og mulighed for at kommentere på skolens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google