Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadage i kulturområdet Studieområdet del 1: 3 områder: Det samfundsøkonomisk/samfundsfaglige - område Det erhvervsøkonomiske område Sprog- og kulturområdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadage i kulturområdet Studieområdet del 1: 3 områder: Det samfundsøkonomisk/samfundsfaglige - område Det erhvervsøkonomiske område Sprog- og kulturområdet."— Præsentationens transcript:

1 Temadage i kulturområdet Studieområdet del 1: 3 områder: Det samfundsøkonomisk/samfundsfaglige - område Det erhvervsøkonomiske område Sprog- og kulturområdet Afsluttes med portfolioprøve: Skolen udtrækker området

2 Studieområdet Faglige mål:  Anvende teori og metode fra studieområdets fag  Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag  Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt  Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglig metoders muligheder og begrænsninger  Søge og behandle relevant information  Anvende it til understøttelse af de faglige mål  Strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt

3 Studieområdet del 1 Kultur og sprogområdet: Dansk, engelsk og 2. Fremmedsprog  Grundlæggende viden om sprog  Sammenhæng mellem sprog, kultur og kommunikation  Anvendelse af forskellige kommunikationsformer  Skriftlighedsforløb

4 Studieområdet del 1 I forbindelse med et flerfagligt forløb skal eleven kunne  Fremlægge og diskutere arbejdet med en faglig problemstilling  Redegøre for metodeanvendelse på et elementært niveau  Reflektere over sin faglige udvikling i løbet af studieområdet del 1 – herunder brug af forskellige arbejdsformer og studiemetoder  Formidle og strukturere sit arbejde

5 Kultur og sprogområdet Sprogdelen: efterårssemesteret Grundlæggende viden om sprog, grammatisk analyse, ordklasser Kulturdelen: ugerne 11-14 + uge 15 11-14: Dansk kultur, kulturmødet, stereotyper og fordomme

6 Temadage i kulturområdet Emnerne: Det faglige indhold 1. Reklameanalyse til brug for iagttagelse af kultur og kulturforskelle 2. Amerikanisering Struktur: 1. Klasseundervisning, selvstændigt gruppearbejde og foredrag Produkt: Grupperapport

7 Temadage i kulturområdet Studiemæssige kompetencer: Arbejde selvstændigt Arbejde i grupper – og forholde sig til dette Bruge vejledning på en fornuftig måde Inddrage sin viden i nye sammenhæng Notatteknik Forholde sig til sin læreproces

8 Temadage i kulturområdet Struktur: Mandag – onsdag: Arbejde med de faglige emner – klasseundervisning, eksterne foredrag – gruppearbejde – hver dag afsluttes med et produkt. Torsdag: Start på rapport + foredrag. Fredag: Rapporten gøres færdig og afleveres kl. 13.30 – og så påskeferie

9 Temadage i kulturområdet Hele ugen: 08.15 – 13-30 Mandag: Undervisning klassevis Tirsdag:Undervisning + 12.00: Foredrag – Amfi Onsdag:Undervisning + 10.00:Foredrag – Amfi Torsdag:Rapportskrivning + 10.00: Foredrag Fredag:08.15: Amfi – orientering 12.00: Amfi – orientering 13.30: Aflevering af rapport

10 Materialer i kulturområdet Arbejdsportfolio:  Materialer / produkter fra de 3 fag fra sprogområdet  Materiale/produkter fra de 3 fag i ugerne 11-14  Materiale/ produkter fra temadagene Præsentationsportfolio udvælgelse til den mundtlig prøve

11 Rapporten Omfang: 5 sider Grupper (3-4 personer) Emner: Reklameanalyse med fokus på kulturforskelle Amerikanisering Bygger på stoffet fra de 3 første dage + foredrag torsdag Indhold: Redegørelse, analyse og vurdering (taksonomiske niveauer) Indhold: Forside, indholdsfortegnelse, indledning, redegørelse, analyse, konklusion, noter og litteraturliste Afleveres til dansklæreren (i dueslaget) senest kl. 13.30


Download ppt "Temadage i kulturområdet Studieområdet del 1: 3 områder: Det samfundsøkonomisk/samfundsfaglige - område Det erhvervsøkonomiske område Sprog- og kulturområdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google