Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sara Mosberg Iversen, MA Kommunikation Medier og Kommunikation, F2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sara Mosberg Iversen, MA Kommunikation Medier og Kommunikation, F2005."— Præsentationens transcript:

1 Sara Mosberg Iversen, MA Kommunikation Medier og Kommunikation, F2005

2 Sara Mosberg Iversen, MA Nye øvelseslokaler Hold 1: 4A20 (dog 2A18 denne gang) Hold 2: 4A22 Hold 3: 3A18

3 Sara Mosberg Iversen, MA To grundlæggende forståelser Kommunikation er transmission af budskaber. Kommunikation er produktion og udveksling af mening.

4 Sara Mosberg Iversen, MA Afsender – modtager modellen afsender  budskab  modtager  støj

5 Sara Mosberg Iversen, MA Kommunikation som transmission Den kommunikerende: er afsenderen, som retter et budskab mod en modtager. Det der kommunikeres: er budskabet, og afsenderens mening er indeholdt i budskabet. Den kommunikationen er rettet imod: er modtageren, som mere eller mindre ufiltreret afkoder og indoptager budskabets mening. Der er fokus på enten: effektivitet og akkuratesse. eller: magtmisbrug og forførelse.

6 Sara Mosberg Iversen, MA En model med mening i centrum Tekst (budskab) Producer Læser Referenceramme Mening

7 Sara Mosberg Iversen, MA Kommunikation som meningsproduktion og - udveksling Mening er altid noget, som konstrueres i en given historisk, social og kulturel kontekst. Den der kommunikerer har ingen garanti for, at budskabet afkodes efter ønske. Teksten har ikke nogen mening i sig selv, men kun i forhold til en læser i en given kontekst. Den fælles referenceramme synliggøres yderligere. Magtfulde institutioner, grupper og personer har stadig en vis magt til at definere en dominerende læsning i kraft af deres Indflydelse og udbredelse i et samfund. Men der er mulighed for ”modlæsninger”.

8 Sara Mosberg Iversen, MA Teorier De fleste humanistiske tilgange, nogle sociologiske, og nyere etnografiske tilgange vil se kommunikation som noget, mere kompleks end det, transmissionsmodellen lægger op til. Fx: Socialkonstruktionisme i dens mange former Semiotik Medieetnografi Etnometodologi (ethnomethodology) Reader-Response Criticism

9 Sara Mosberg Iversen, MA Medieetnografi Kvalitative undersøgelser af menneskers mediebrug først og fremmest vha. observation men som regel kombineret med interviews. Her går man altså ud i felten og ser på, hvordan kommunikationen og mediebrugen fungerer i en hverdagskontekst. Man er interesseret i hvordan respondenten bruger medier, og hvad vedkommende får ud af det.

10 Sara Mosberg Iversen, MA Observation Indsamling af empiri gennem observation af mennesker og situationer. Deltagende eller direkte. Struktureret eller ustruktureret. Video, båndoptager, fotografier, noter.

11 Sara Mosberg Iversen, MA Interviews Strukturerede, semistrukturerede eller åbne interviews, fx: Spørgsmål og fokus forberedt på forhånd. Udgangspunkt i bestemte emner, billeder, udsagn, scenarier, men lader i nogen grad respondenten være med til at sætte dagsorden. Tager udgangspunkt i bestemte emner, billeder, udsagn, scenarier, men lader i nogen grad respondenten være med til at sætte dagsorden. Fx narrative metode. Enkelt respondent eller fokusgruppe. Video, båndoptager, noter.

12 Sara Mosberg Iversen, MA Etik Respekt og beskyt respondenten! Indhent tilladelse, hvis personen på nogen måde kan genkendes, og ofte er det en god ide under alle omstændigheder. (Når børn er involverede bør forældre have besked og give tilladelse.) Masker så vidt muligt respondenterne i analysen, så vedkommende ikke kan genkendes.

13 Sara Mosberg Iversen, MA Læs mere Kommunikationsteori Fiske, John (1990): Introduction to Communication Studies, London, Routledge. Medieetnografi Overvlik over observationsmetoder og tilgange: http://www.arches.uga.edu/~bvagt/observe/index.htm Oversigt over kvalitative researchmetoder: http://cpdept.antiochne.edu/CPDegrees/qualresearch.html Samfundskritik Oversigt over forskellige former for kritisk teori: http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Critical_theory Etnometodologi En kort introduktion: http://www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/ethno/intro.htm Reader-Response Criticism Tompkins, Jane P., red. (1980): Reader-Response Criticism from Formalism to Post- Structuralism, Baltimore, The John Hopkins University Press.


Download ppt "Sara Mosberg Iversen, MA Kommunikation Medier og Kommunikation, F2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google