Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsvidenskab Tirsdag den 29. september 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsvidenskab Tirsdag den 29. september 2009."— Præsentationens transcript:

1 Samfundsvidenskab Tirsdag den 29. september 2009

2 Samfundsvidenskab  Hvad er samfundsvidenskab?  Hvordan arbejder man i samfundsvidenskaberne?  Eksempler på begreber, modeller og teorier  Hvad adskiller samfundsvidenskab fra almindelig dagligdags indsigt?

3 Hvad er samfundsvidenskab?  Samfundsvidenskaben er yngre end både naturvidenskab og humaniora…  Samfundsvidenskabernes forsknings genstand er samfundet…  Samfundsvidenskaberne i gymnasiet er…

4 Samfundsvidenskabelig metode  Empirisk funderet – empiri = data; man indsamler data om det, man ønsker at undersøge.  Hypotese – med udgangspunkt i det empiriske materiale opstilles en eller flere hypoteser.  Ud fra hypotesen kan man deducere sig frem til en række konsekvenser, som man så efterprøver.  Dette kan føre til en verifikation, en falsifikation eller eventuelt en justering af hypotesen.

5 Dataindsamling  Man kan bruge allerede eksisterende materiale …eller man kan indsamle sit eget.  Kvantitative metode: Man spørger mange respondenter v.h.a. spørgeskemaundersøgelse eller interview.  Kvalitativ metode: Man spørge få respondenter med særlig tilknytning til det man ønsker at undersøge – resultatet er meget nuancerede svar.  Det man skal passe på: udvalget af respondenter, repræsentativitet, operationalisering af det man vil spørge om, interviewereffekt…  Observation

6 Formidling Samfundsvidenskabelig viden skal kunne udveksles og læses på samme måde overalt i verden (principielt) – det betyder, at samfundsvidenskabelig viden skal være intersubjektiv overførbar.  Begreber  Modeller  Teorier

7 Multiplikatoren  Når man foretager en ændring i økonomien fx bygger en bro så vil efterspørgslen stige og dermed vil indkomsten stige for nogle borgere, de vil skulle betale skat, de vil spare op, de vil købe varer fra udlandet; men en del af pengene vil blive til ny efterspørgsel i Danmark og dermed vil indkomsten stige for nogle borgere…..  Multiplikatoren = det tal man skal gange den oprinde- lige efterspørgselsstigning med for at få den samlede efterspørgselsstigning

8 Multiplikator - model Efterspørgsel + eller - Produktion og beskæft. Indkomst Skat Opsparing Import

9 Det økonomiske kredsløb - model

10 John Maynard Keynes  Keynes (1883-1946), britisk nationaløkonom, embedsmand og politiker som først og fremmest gennem sit forfatterskab har haft større indflydelse end nogen anden økonom i moderne tid på økonomisk tænkning og økonomisk-politisk praksis i de udviklede kapitalistiske lande.

11 Keynes - teori Efterspørgsel + eller - Produktion og beskæft. Indkomst Skat Opsparing Import Produktions middel sek- tor. Det offentlige

12 Beslutningstagerne Fx Folketing, amtsråd og Byråd Love og be- slutninger. Krav Støtte Eastons model over det politiske system Feed-back

13 Eastons definition af politik og vores  Politik er den autoritative fordeling af værdier med gyldighed for et samfund  Magten over den sekundære værdifor- delings udfald

14 Hvad adskiller samfundsfag fra almindelig dagligdags indsigt? 1. Datagrundlaget skal kunne bekræftes af andre udsagn – og det skal være offentligt. 2. Omfanget og antallet af oplysninger, der ligger til grund for teorierne. 3. Man vil finde orden og mønstre i en kompleks virkelighed – v.h.a. begreber, modeller og teorier. 4. Samfundsvidenskaben er sig magtrelationerne helt bevidst – politik er et nul-sums-spil, hvis en person eller gruppe får noget er det på bekostning af andre. 5. Dagligdags viden opleves som naturlige og derfor stiller vi ikke spørgsmål – det gør samf. videnskaben.


Download ppt "Samfundsvidenskab Tirsdag den 29. september 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google