Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital videoformidling Tirsdag 18/3 9 – 10 Fortælleteori 10 – 11Eksempler 11 – 12 Eksport øvelser (info-indslag) 13 – 15 Vejledning / Case.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital videoformidling Tirsdag 18/3 9 – 10 Fortælleteori 10 – 11Eksempler 11 – 12 Eksport øvelser (info-indslag) 13 – 15 Vejledning / Case."— Præsentationens transcript:

1 Digital videoformidling Tirsdag 18/3 9 – 10 Fortælleteori 10 – 11Eksempler 11 – 12 Eksport øvelser (info-indslag) 13 – 15 Vejledning / Case

2 Digital videoformidling Fortælling = Fiktion ?

3 Digital videoformidling Forskere David Bordwell Edward Branigan Sarah Kozloff Seymor Chatman Noël Carrol

4 Digital videoformidling Fortælleteori Udbygning af ’tommelfinger regler’ –Michael Wohl’s ”Patterns” –Forskningsbaseret dvs. med udgangspunkt i film/medieteorien –Betydningsdannelse som forskningsobjekt –Applikation på New Media kræver forankring i nyere forskning

5 Digital videoformidling Wohl’s Patterns –Starting a scene, changing locations, shot- reverse-shot, montage –Dialogue sequences –Soliloquy –Action sequences –Comedy –Documentary –Corporate communication –Experimental video

6 Digital videoformidling Forkromet overblik Fortælleteorien er generel og derfor transhistorisk –Mønstre er udtryk for tekniske, men især holdningsmæssige konventioner –Forklarer og inddrager stilen som historisk foranderlig og kulturbetinget –Forklarer sammenhængen mellem ’virkemidlerne’ og ’modtageren’

7 Digital videoformidling Et analytisk værktøj Præ-produktion –Påpege fortællemæssige fejl –Angive alternative muligheder –Effektivisere udviklingsprocessen Argumentation –Valg kan begrundes med udgangspunkt i fortælleteorien –Deskriptiv i stedet for præskriptiv

8 Digital videoformidling Fortælleren Ikke identisk med den fysiske instruktør, forfatter eller klipper –En konstruktion ! Den bagvedliggende mekanisme som styrer flow af information Fortælleren kan ’iscenesættes’, dvs. En skuespiller kan påtage sig rollen

9 Digital videoformidling karakteristika Spring i rum –”Imens han drog ud ad landevejen for at prøve lykken, vender vi tilbage til hans mor, som sad alene tilbage i landsbyen. Hun tænkte på sin egen Hans...” Spring i tid –”han gik i seng og vågnede først op hen på eftermiddagen...”

10 Digital videoformidling Privilegeret adgang til det mentale –Tanker, ’syn’ og drømme Mest afgørende er fortællerens totale overblik –Begivenhederne afsløres som ’perler på en snor’ (lineær fortælling) –Begivenhederne indlejres i et netværk (non-lineær fortælling)

11 Digital videoformidling Form eller indhold ? Er det væsentligste ikke hvad der fortælles fremfor hvordan ? –Teksteorier som betragter formen som det hylster indholdet ’ses’ igennem Eller er det udelukkende et spørgsmål om hvordan ? –”The medium is the message” –Formalisterne

12 Digital videoformidling Dramaturgien Det første skridt i retning af en fortælleteoretisk tilgang –Teaterdisciplin hvor handlingsstrukturen underkastes analyse –Metoden udvikles næsten ad absurdum i Hollywood scriptwriting –Benyttes primært til fiktionsfilm / teater og er mindre anvendelig i andre sammenhænge –Grundprincipperne benyttes dog i journalistikken, reklamen og corporate communication

13 Digital videoformidling Litteraturen Den klassiske litterære eventyrfortæller på retur siden dannelsesromanen –Olympisk alvidende fortæller som en forældet strategi –Forsøg på en objektiv fremstilling, der ikke går ind i personernes indre –Realismen som norm

14 Digital videoformidling Filmen Objektiv beskrivelse som det ufravigelige vilkår –Kameraet kan ikke vise os det mentale direkte –Filmens problem med bøjning i tid Det profilmiske – dvs. Det der er foregået foran linsen - er principielt altid ’nutid’ –Gradvist udvikles fortælleformer til at overkomme disse problemer

15 Digital videoformidling ’The best of two worlds’ Film/video –Virkeligheds imiterende (mimesis) –Mekanisk/elektronisk registrering (index) –Flere samtidige sansemodaliteter Litteratur –Fortælle strategi –’Mentalisering’

16 Digital videoformidling Grundbegreber Komposition - vidensfald –Begivenhedernes rækkefølge –Synsvinkler Stil –Reallyd, effekt og musik –Farver, lyssætning, tekstur –Objektfylde og grafisk komposition –Kamerabevægelser, klipning Modalitet –Selvstændige fortællekilder (lyd/billede/tekst) der arbejder mod hinanden

17 Digital videoformidling Komposition Fortælleren tilbageholder viden –Virkning(reaktion) kommer før årsag(aktion) –Et fortællemæssigt ’hul’ der først lukkes i løbet af fortællingen –’Blodbadet’ i Greenpeace reklamen benytter både rækkefølgen og synsvinkler –Den ’afslørende’ total kommer til sidst

18 Digital videoformidling Tematik Fortælleren fremstiller tematikken gennem de stilistiske og indholdsmæssige valg Som regel kan temaet opstilles som forholdet mellem to modsætninger –Natur/kultur, liv/død, pels/pelsmode Tematikken kan vises via andre genrer –Journalistik, statistik, annonce etc.

19 Digital videoformidling Stilbegrebet Flere stilbegreber –Tøjstil, sprogstil, spillestil etc. Den audiovisuelle består af: –Fotografisk stil (enkeltbilledeæstetik) –Lyddesign (vertikal montage, akusmatisk, visualiseret) –Kamerabevægelse og klipning

20 Digital videoformidling Digital stil Algorimisk bearbejdelse medfører Bloktekstur (kraftig jpeg komprimering) Større farvekontrast Bevægelses-blur (de-interlaced) Flerlags æstetik (compositing) –Multiple perspectives –Outline (bluescreen) Syntetisk realisme (3D rendering)

21 Digital videoformidling Modalitet Lydsiden ’kommenterer’ billedsiden –’den leverplettede spritter’, Berthelsen –’Zelig’, Woody Allen Musikken tolker billedesiden –”Dr. Strangelove”, Kubrick Stilen ’kommenterer’ –’mug shots’ af bamse og kylling

22 Digital videoformidling Strukturering af fortælling Simpel kronologi centreret omkring hovedpersonen –Projektuel synsvinkel Parallelmontage –2 eller flere handlingsforløb alternerer –Sammenligning (kontrast) eller vurdering Krydsklipning –Konvergerende handlingsforløb der accelererer

23 Digital videoformidling The hour, 2003 Parallelmontage –Virginia Wolf 1920’erne –Laura Brown 1960’erne –Clarissa Vaughn 2001 Komposition af begivenhederne –Virginia Wolf’s selvmord afsløres tidligt, fortælleren deler sin viden (minus vidensfald) –Richard’s selvmord vises til sidst, fortælleren tilbageholder sin viden (vidensfald)

24 Digital videoformidling The hour Wolf plottet viser sig at være den fortællemæssige ramme (metaplan) Laura Brown og Clarissa Vaughn hører handlingsmæssigt sammen (kausalitet) –Krydsklipning (konvergerende handlingsførløb) Den overordnede tematik formidles gennem stilen –Matchcut (continuity cut) mellem handlingsforløb Grafisk match (fx. liggende i sengen) Continuity (fx. ned ad trappen)

25 Digital videoformidling Citizen Kane, 1941 Montage af forskellige ’vidne udsagn’ –Den olympiske fortæller er iscenesat af journalisten, som faktisk ikke ved alt ! –Journalistens jagt på sandheden om ’Rosebud’ parallelklippes med andre ’vidne udsagn’ –Indlejrede fortællere (i Hieraki) –(Deep focus æstetik)

26 Digital videoformidling Fortællersynsvinkel Overordnet synsvinkel –Summen af de samlede valg –’Budskabet’ eller ’tematikken’ Projektuelle / værdiorienterede vinkler –Vi følger karakterens forsøg på at realisere sit projekt / ønske Subjektive / perceptuelle vinkler –’set indefra’, subjektivt kamera / indstilling –Vidensfald gennem synsvinklen

27 Digital videoformidling 3 slags vindensfald –Fortælleren ved mere end modtageren og de fiktive personer (’Psycho’) –Fortælleren og de fiktive personer ved mere end modtageren (’Ringenes Herre’) –Fortælleren og modtageren ved mere end de fiktive personer (Practical jokes)

28 Digital videoformidling Visuel subjektivitet Subjektiv indstilling (nutid) Subjektivt kamera (nutid) Subjektivt flashback (datid) –Ser gennem personens øjne (indefra) –Ser personen udefra (forskudt) Subjektivt flashforward (fremtid) Drømme og ’syn’ (tidsløst)

29 Digital videoformidling Auditiv subjektivitet 1. Personfortæller (jeg) vises på lydsiden og høres på billedesiden –Tolker og subjektivere de obj. Indstillinger 3. Personfortæller (han/hun) ses ikke men stemmen høres som voice-over

30 Digital videoformidling Visuel stil GennemgåendeSpecifik Lys, tekstur, farve Objektfylde, bevægelser og klip UsynligEkstremEkstremUsynlig modalitet

31 Digital videoformidling

32

33

34

35

36

37

38

39 Deadlines 28 april – vejleder ansøgning 2 maj – kursusaflevering 12 maj - projektaftale 30 maj - projektaflevering

40 Digital videoformidling Output DV Tilslut kamera –VTR mode Vælg ”File” –”Print to video” Indstil ’pre-roll’ og slate

41 Digital videoformidling Øvelse Benyt fortælleteori til at lave lyssætning/klippe opg. om til et informativt indslag Tekster bruges istedet for speak Brug title generator

42 Digital videoformidling Kort om... Video Transitions –Kræver ekstra materiale –Transitionspunkt (beg., midt, slut) –Dobb. Klik på transition Audio Transitions –Cross fade 0dB –Cross fade +3dB


Download ppt "Digital videoformidling Tirsdag 18/3 9 – 10 Fortælleteori 10 – 11Eksempler 11 – 12 Eksport øvelser (info-indslag) 13 – 15 Vejledning / Case."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google