Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metodiske tilgange og filmiske virkemidler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metodiske tilgange og filmiske virkemidler"— Præsentationens transcript:

1 Metodiske tilgange og filmiske virkemidler
Filmanalyse

2 Hvor er udgangspunktet?
Reader-response metode  oplevelsen er udgangspunktet Biografisk metode  sammenhængen ml. instruktør og film er udgangspunktet Nykritisk metode  det autonome værk er udgangspunktet Sociologisk metode  samfundet/tiden er udgangspunktet

3 En film kan analyseres i to planer
Handlingsplanet (indhold/plot) – Det fiktive univers, handling, miljø, dialog m.m. Fortælleplanet (form/stil) – score, klipning, kameravinkler og – bevægelser De to planer belyser hinanden og spiller løbende sammen

4 Komposition Den indre komposition (det dramaturgiske niveau: filmens handling) kan beskrives fx vha. berettermodellen Den ydre komposition: filmens opdeling i indstillinger, scener og sekvenser

5 Andre væsentlige elementer for en filmisk analyse:
Personkarakteristik (filmens hvem og deres projekt) Miljø/location (filmens hvor)

6 Filmens fortæller Den alvidende fortæller (kan se alt)
Den registrerende fortæller (er objektiv, ’fluen- på-væggen’) Personalfortælleren (begrænset til én person – dog ikke altid konsekvent som i litteraturen!) Jegfortælleren (meget begrænset fortælleform, ses i Drengen der gik baglæns) Vurder altid om filmen primært er fortalt subjektivt eller objektivt

7 Kameraføring Distance: Supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær, supernær, ultranær (close-up) Kameravinkel: frø-, fugle- el. normalperspektiv Kameraets bevægelser: Fx panorering, tiltning, håndholdt kamera, zoom, travelling, steadycam…

8 Eksempler på beskæring
Ultratotal

9 Beskæring total

10 Beskæring halvtotal

11 Beskæring Halvnær

12 Beskæring nær

13 Beskæring ultranær

14 Forskellige vinkler Normal Frø Fugl

15 Klipning Er klipningen en del af handlings- eller fortælleplanet? (indhold/form) Kontinuitetsklipning Eliptisk klipning (billeder blænder over hinanden) Montageklipning (sammenhæng dog ikke i tid) Krydsklipning (klipning ml. to handlinger som mødes) Parallelklipning (klipning ml. to handling som ikke mødes) Match cut (overensstemmelse ml. to klip) Lydbro (når lyden til nyt klip begynder før klippet) Hvordan er rytmen og intensiteten i filmen?

16 Lys og farve Lyd: der skelnes ml. effektlyd og synkronlyd - også filmmusikken (scoren) på fortælleplanet hører under ’lyd’

17 Husk at tænke selv… Filmanalyse er ligesom en litterær analyse et spørgsmål om at vurdere relevante elementer ud fra filmen selv og de spørgsmål den stiller. Tænk fx også på: Intertekstualitet Hvordan I udfylder filmens tomme pladser og hvad der får jer til det… Filmens genre Husk: Se filmen så mange gange som muligt

18 Analyse: Kom 4:12, Norge 1995

19 Metodisk tilgang: nykritisk/receptionsæstetisk fordi jeg vil have fat på forholdet mellem filmen, dens mange tomme pladser og modtageren

20 Genre: kortfilm dvs.: Kort, komprimeret fortælling
Kan sammenlignes med et digt Anden fortællemåde end mainstreamfilm Få replikker Derudover Richard Raskins (lektor, dr. phil. i medievidenskab, Århus Universitet) 7 parametre

21 Raskins 7 parametre Skildret fra en primær persons vinkel
Som træffer et vigtigt valg (stjæler uret) Indeholder et element af overraskelse (valget udbredes til udsigelsestidspunktet) Lyden er vigtig En central rekvisit (uret) Plads til modtagerens deltagelse (tomme pladser) Filmen afsluttes som en helhed

22 Indre komposition (det som foregår på handlingsplanet):
Protagonisten tænker tilbage (flash back) Der trækkes en forbindelse mellem fortid og nutid Berettermodel? Ydre komposition: 3 sekvenser: Udsigelsestidspunkt (en scene + syv klip) Flash back (tre scener + 39 klip) Udsigelsestidspunktet igen (to scener + seks klip) Aktantmodel?

23 Manden  Manden/kærligheden  Kvinden (giver) (objekt) (modtager)
Manden  Manden/kærligheden  Kvinden (giver) (objekt) (modtager) ?  Kvinden  ? (hjælper) (subjekt) (modstander)

24 Personkarakteristik:
Flade personer. Personerne er typer (gammel, ung) som kun karakteriseres vha. udseende og enkelte handlinger Miljø To enkle locations

25 Fortæller: Personalfortæller, knyttet til protagonisten
En indstilling viser endda protagonisten indefra (1:08). Bemærk også brugen af effekt på lydsiden (rumklang) Filmen er altså overvejende fortalt subjektivt

26 Kamera: Distance: Filmen åbner med nærbillede (intimiteten skabes med det samme) Vinkel: Bevægelser: håndholdt kamera (1:08) viser protagonistens point of view

27 Klipning: Rolig klipning, bruges til at sammentrække tiden
I filmens mest afgørende øjeblik klippes der hurtigt (og modtageren danner inferenser). Gense: 1:10 – 1:21

28 Lys, farve: Lyd: Jordfarver der signalerer varme, autencitet og glød.
I starten kun synkronlyd (fx harmonika), senere effektlyd (underlægningsmusik som beskriver følelserne i scenen). Musikken bruges således både på handlingsplanet og fortælleplanet

29 Filmens temaer: Ungdom > < alderdom
(filmen får sagt noget om livet) Kærlighed > < fraværet af kærlighed (negationen)

30 Hvad kan filmen? Det er kunst at kunne binde et helt livsforløb sammen uden at det bliver en kliché Filmens kunstneriske højdepunkt er 2:40 hvor der klippes fra ungdom til alderdom med hovedpersonens suk. Sml. med Stanley Kubricks berømte klip i Rumrejsen 2001 hvor der klippes direkte fra en abe i stenalderen til et rumskib i 2001: HixR0 (6:44)

31 Hvorfor filmanalyse? Fordi det skaber et udblik til andre medietekster som også trækker på intertekstualitet, genrekendskab og filmiske virkemidler. Se fx: LIT: k&list=WLA40393A8AE385DF2 Og sammenlign med: k&list=WLA40393A8AE385DF2

32 Litteratur Pilegaard Larsen (2007): Medier og medieundervisning, Gyldendal Gissel, S.T.(2011): Mediedidaktik, Academica =leksikon1&menuID=m_2 isering/analysestrategier/index.html#indhold Lokaliseret


Download ppt "Metodiske tilgange og filmiske virkemidler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google