Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værkoplysninger: Til venstre: Niels Lergaard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værkoplysninger: Til venstre: Niels Lergaard"— Præsentationens transcript:

1 Hinsides Horisonten Billedanalysestrategi til værker af Poul Anker Bech og Niels Lergaard
Værkoplysninger: Til venstre: Niels Lergaard. Kirken ved havet, Gudhjem, Til højre: Poul Anker Bech. Knud, 1987.

2 Hinsides horisonten Indholdsfortegnelse:
Billedanalyse Billedslides: Sammenligning af billeder Forslag til opgaver

3 Hinsides horisonten l. Facts om kunstværket:
Hvilken titel har billedet? Hvem er kunstneren? Hvornår blev billedet lavet? Hvilken teknik og hvilke materialer er brugt? (maleri, fotografi, grafik, collage, eller... ?) Hvilke dimensioner har billedet?

4 Beskriv følgende: sted, miljø, personer,
Hinsides horisonten 2. Beskrivelse af billedets motiv (Denotativ betydning) Beskriv så objektivt som muligt og med dine egne ord, hvad du ser på billedet. Beskriv følgende: sted, miljø, personer, relationer, gestik, mimik, handlingsmønster. Beskriv også de mest betydningsfulde detaljer. På dette niveau skal man koncentrere sig om det virkeligt sete og ikke hverken “tro”, “føle”, eller vurdere. Ved abstrakte billeder er dette punkt forholdsvis kort

5 Hinsides horisonten 3. Formanalyse: HVORDAN er det så gjort?
Her ser man på billedets formelementer. Det er: Komposition Rum Synsvinkel Bevægelse Lys Farve Malemåde/penselføring Nærmere analyse af disse elementer kan afsløre hvilke træk ved motivet, der er lagt særlig vægt på, hvordan det er belyst, hvor det ses fra etc. - og dets forhold til virkeligheden. Når alle billedelementer hver især er underkastet en grundig analyse, er det vigtigt at samle sin analyse i en samlet konklusion om billedets helhedsvirkning.

6 Hinsides horisonten 4. Erwin Panofskys billedanalyse
Der findes forskellige betydningsanalytiske metoder til billedtolkning, der er fx. Erwin Panofskys metode. Panofsky har tre overordnede punkter: Jeg ser: præ-ikonografisk Jeg fortæller: ikonografisk Jeg fortolker i en kulturel kontekst: ikonologisk

7 Hinsides horisonten 4. Tolkning
Gennem en syntese af de foregående punkter, kan man nærme sig en tolkning. Denne tolkning vil aldrig være helt objektiv, fordi ens egen personlighed og samtid naturligvis vil indgå i fortolkningen. Underbyg derfor også din udlægning ved at inddrage relevante data fra værkets egen tid i din analyse (fx filosofiske, religiøse, kunstneriske strømninger, tidens symbolsprog, politiske forhold, kunstnerens liv osv.)

8 Hinsides horisonten 4. …forsat
Inddragelse af kontekstuelle data, fx filosofiske, religiøse, æstetiske eller tidstypiske symboler og 'billedkoder' kan yderligere bidrage til at sætte billedtolkningen i et kunsthistorisk og kulturelt perspektiv og således styrke konklusionen i den samlede analyse. (Kontekstuelle data: Hvordan man tænkte, levede, udtrykte sig i den tid, hvor værket blev skabt!)

9 Poul Anker Bech og Niels Lergaard
Hinsides horisonten Poul Anker Bech og Niels Lergaard Billedeksempler til brug i undervisningen

10 Hinsides horisonten Høj horisont
Niels Lergaard: Aften ved havet, Poul Anker Bech: Platform for en motoriseret nonne, 2009

11 Hinsides horisonten Høj horisont
Niels Lergaard: Grønt landskab ved havet, 1941 Poul Anker Bech: Den sidste sommer, 2007

12 Hinsides horisonten Høj og lav horisont
Niels Lergaard: Solopgang, 1937 Poul Anker Bech: Sidste dans, 2008

13 Hinsides horisonten Kaos
Poul Anker Bech: Sælsom himmel, 1988 Poul Anker Bech: Vejen, 1986

14 Hinsides horisonten Skulptur/Bygning
Poul Anker Bech: Fimbul, 1987 Poul Anker Bech: Huset på bakken, 1967

15 Hinsides horisonten Cumulusskyer
Poul Anker Bech: Den grønne bølge II, 2008 Poul Anker Bech: Himmelbjerge over havet, 2008

16 Hinsides horisonten Mennesker
Poul Anker Bech: Familien Hansen, 1993 Niels Lergaard: Interiør, 1932

17 Hinsides horisonten Forslag til opgaver 1) Kopier af de syv slides med billeder udleveres, og der findes på en titel til hvert enkelt billede. Denne titel begrundes af eleverne. De originale titler udleveres og sættes sammen med de ”rigtige” billeder. 2) Analyser de billeder du synes, du forstår og analyser nogle, du mener, du ikke forstår. Har arbejdet med fortolkningen nogen betydning for din billedlæsning? 3) I grupper laves mindmap over et udleveret billede. Eleverne kan eventuelt selv vælge, hvilket billede de gerne vil arbejde med. 4) Udvælg et billede du finder interessant og skriv et digt, der passer til billedet. Til læreren: Vælg en eller to af ovenstående opgaver. Det er ikke tanken, at man nødvendigvis skal arbejde med alle opgaverne. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af: Anne Marie Larsen, Gitte Gram Kusk, Anne-Mette Kjærup, Kristina Juhl, Line Gemmer - alle studerende på Læreruddannelsen i Aalborg. Ansvarshavende er lektor Bodil Christensen, Læreruddannelsen i Aalborg.


Download ppt "Værkoplysninger: Til venstre: Niels Lergaard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google