Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bioetiske overvejelser - GMO

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bioetiske overvejelser - GMO"— Præsentationens transcript:

1 Bioetiske overvejelser - GMO

2 De fire etikker Nytteetik Pligtetik Integritetsetik Samtaleetik
Resultatorienteret. Afvejning af fordele/ulemper. Pligtetik Motivsorienteret. Er hensigten god? Integritetsetik Alt med livshistorie har ukrænkelig integritet. Samtaleetik ”Argumentations”-etik.

3 Nytteetikken Målsætning: at flest muligt får mest mulig glæde. Efterstræber positive værdier såsom glæde, skønhed, lykke, rigdom og et godt helbred. Mennesker og dyr. Vegetabilsk GMO: hensyn til menneskers og dyrs helbred. Animalsk GMO: yderligere hensyn til dyrevelfærd. Konklusion For tidligt at benytte GMO til fødevareproduktion. Vegetabilsk forskning inden for GMO kan godkendes da nytteværdien er potentielt meget stor.

4 Pligtetikken Målsætning: motiv fremfor resultat. Mennesket skal handle fornuftigt. Menneskets rettesnor er dets moral. I placeringen af GMO i en pligtetisk kontekst ses på motivet Udgangspunkt: GMO acceptabelt hvis det er for at gavne alle og ikke kun nogle få udvalgte? Fastlæggelsen af motivet volder problemer. Viden om risici. Anvendelse af GMO sker i håbet om at noget godt vil ske, men under en accept af risiko. Konklusion: GMO kan accepteres hvis man undersøger, kontrollerer og minimerer de forskellige risici forbundet med GMO.

5 Integritetsetikken Målsætning: at respektere det skabtes integritet. Naturen fungerer som den skal; man skal ikke blande sig i dens historie. GMO er en kunstig forbedring af arten uden at berige eller hele. Undtagelser: gode perspektiver forbundet med forskningen. vegetabilsk GMO. Konklusion: Hovedparten imod GMO. Man anskuer organismen i alle dens forgreninger under ét og den nye frembringelse som en ændring af dens samlede livshistorie.

6 Samtaleetikken Målsætning: at opnå størst mulig enighed om en moralsk regel. Denne skal være baseret på gode argumenter. Ingen forudgående etiske normer. I placeringen af GMO i en samtaleetisk kontekst vægtes argumenterne for og imod. 1. Kan præmisserne antages at være gyldige (fornuftsbaserede)? Naturens iboende værdier, behov for øget velstand, hensyn til følelsesvæsener (vegetabilsk vs. animalsk GMO), gensplejsning er unaturligt, risikoen er for stor etc. 2. Er ens holdning til GMO en logisk følge af præmisset? Konklusion: Den argumentation der er mest logisk følges. Hverken for eller imod.


Download ppt "Bioetiske overvejelser - GMO"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google