Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INDHOLD: VÆRDIER REGLER RUTINER PRAKSIS PÆDAGOGIK

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INDHOLD: VÆRDIER REGLER RUTINER PRAKSIS PÆDAGOGIK"— Præsentationens transcript:

1 INDHOLD: VÆRDIER REGLER RUTINER PRAKSIS PÆDAGOGIK
MÅLTIDSPÆDAGOGIK INDHOLD: VÆRDIER REGLER RUTINER PRAKSIS PÆDAGOGIK

2 MÅLTIDSPÆDAGOGIK MADMOD –TØR AT SMAGE MADGLÆDE – NYDER AT SPISE
IKKE KRÆSENHED INGEN MAGTKAMP INGEN STRAF/BELØNNING LÆRING

3 UDVIKLING AF MÅLTIDSPÆDAGIK
VÆRDIER OG PRAKSIS HOLDNINGER – ETISK/MORALSK REGLER OG RUTINER NØGLEORD I ÅRSPLANEN VÆRTSSKAB – AT VÆRE VÆRT PÆDAGOGISK PRIORITERING LÆREPLANER

4 VÆRDIER HVILKE VÆRDIER HVILER PRAKSIS PÅ? Respekt, ligeværd, anerkendelse Hvordan skal måltidet tilrettelægges, afvikles og afsluttes, hvis børnene skal mødes ud fra disse værdier? Hvilke regler, rutiner og pædagogisk praksis skal udøves for at udgangspunktet er de vedtagne værdier?

5 HOLDNINGER – ETIK OG MORAL
FAGLIGT/PROFESSIONELT UDGANGSPUNKT - IKKE PRIVAT ETISK/MORALSK PÆDAGOGISKE OG/ELLER SIKKERHEDSMÆSSIGE BEGRUNDELSER - IKKE EGNE PRIVATE SYNSPUNKTER OG HOLDNINGER, SOM TAGER SIT UDGANGSPUNKT I EGNE OPDRAGELSESMØNSTRE.

6 REGLER OG RUTINER VÆRDIER OG REGLER REGLER AFSPEJLER HOLDNINGER
STEMMER PRAKSIS OVERENS MED VÆRDIERNE ER MÅLTIDET EN PÆDAGOGISK AKTIVITET ELLER ER DET EN PAUSE IMELLEM AKTVITERNE HVILKER GRUNDLAG HVILER PRAKSIS PÅ? (PRIVAT ETISK MORALSK ELLER FÆLLES?)

7 PÆDAGOGISK LÆRING ER MÅLTIDET EN ”PAUSE” ELLER EN AKTIVITET?
Hvilke pædagogiske udviklingsmuligheder ser man i måltidet? Læreplanens 6 temaer: 1.Alsidig personlig udvikling 2.Sociale kompetencer 3.Sprog 4.Krop &bevægelse 5.Natur & naturfænomener 6.Kulturelle udtryksformer og værdier

8 MÅLTIDSPÆDAGOGISK EMNE
BORDSKIK: Sidde ordentligt – hvordan gør man det? Spise op eller ej? Bruge fingrene – bruge bestikket? Valg/fravalg? Regler for spisningen? Acceptabel adfærd? Eksperimenterende spisning? Griseri? Spise op eller ej? Kan man spise sig mæt? Færdig med at spise – Hvornår? Hvordan? Samtale under spisningen? Tale til børnene – eller tale med dem?

9 VÆRTSSKABET Enighed om regler, rutiner og praksis
Organisering før, under og efter måltidet Inddragelse og involvering af børnene Rollemodel – bevidsthed herom i forhold til sprog, ansigtsudtryk og kropssprog Fokus på børnene og deres signaler Samtale og dialog Bevidsthed om relationerne

10 VÆRTSSKABET ORGANISERING FØR MÅLTIDET
Plan for forberedelsen – aftale rollefordeling Skabe en god forventning Organisere praktiske opgaver, så alle er klar Lade børnene deltage mest muligt Mindske ligegyldig ventetid Bevare en god stemning og forventningens glæde

11 VÆRTSSKABET ORGANISERING UNDER MÅLTIDET Værtsskabet aftales og overholdes – grupper? Rollemodel – hvad lærer vi børnene bevidst og ubevidst? Samtale og dialog – inddragelse og nærvær Ingen magtkampe – ingen korreksen, men anerkendelse Madmod og madglæde

12 VÆRTSSKABET ORGANISERING EFTER MÅLTIDET Oprydning – inddrag børnene Tilrettelæg praksis, så inddragelse er mulig. Forberedelse af næste aktivitet – søvn/leg? Kan man slå mave/løbe krudtet af sig? Bevar en god atmosfære – vær opmærksom på egne reaktionsmønstre

13 DOGME VEDR. SPISNING En er ansvarlig for madvognen, henter den med 1 eller 2 børn afhængig af alder og : organiserer borddækning hjælper børnene med at hente service serverer mad til alle borde hjælper børnene med oprydning  Vedtagne rammer og rutiner: At alle andre voksne bliver siddende ved hver deres bord At børnene i så vid udstrækning som muligt henter service på vognen. At de børn, der kan, selv smører deres mad - dvs. de skal have en kniv og selv smøre deres brød. At børnene selv skærer maden ud – efter evne. At børnene selv vælger til og fra At de, der magter det, selv henter ekstra mad i køkkenet. At børnene hjælper med oprydning At de største børn lærer at hjælpe de små

14 NÅR MÅLTIDET ER EN PÆDAGOGISK AKTIVITET
Socialisering og Dannelse Ernæring og Sundhed Pædagogisk udvikling og læring Madmod og madglæde Kontakt, omsorg og nærvær Hygge og samvær


Download ppt "INDHOLD: VÆRDIER REGLER RUTINER PRAKSIS PÆDAGOGIK"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google