Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Motivation Motivationsspørgsmålet er det mest grundlæggende spørgsmål i arbejdet med mennesker. Hvad skal vi forstå ved motivation? Tre hovedtyper indenfor.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Motivation Motivationsspørgsmålet er det mest grundlæggende spørgsmål i arbejdet med mennesker. Hvad skal vi forstå ved motivation? Tre hovedtyper indenfor."— Præsentationens transcript:

1 Motivation Motivationsspørgsmålet er det mest grundlæggende spørgsmål i arbejdet med mennesker. Hvad skal vi forstå ved motivation? Tre hovedtyper indenfor motivationsbegreber: De dualistiske De kausale De intentionelle

2 1. a. De dualistiske motivationsbegreber Mc Dougall
Mennesket styres grundlæggende af medfødte egoistiske instinkter Personlighedskernen kan udvikles til en karakterstyrke, der har den fulde kontrol over medfødte uciviliserede drifter og begær Motivation er således at tage ansvar for sig selv, leve indenfor normalitetens rammer ved hjælp af kontrol over sin karakter Motivation er at ville det rigtige (fx være motiveret for at stoppe rygning) At ville det forkerte tolkes som en svaghed (fx motiveret for kontakthjælp) Motivationsarbejderens opgave er at lære praktikanten hvad der er rigtigt og hvad der er forkert

3 Opsamling på de dualistiske motivationsbegreber
Dualiteten: ses som en kamp mellem det gode og det onde i mennesket Teorierne er normative, dvs. de tager udgangspunkt i samfundets sammenhæng og de gældende normer for adfærd Motivationsarbejderen har et stort ansvar og en stor magt over praktikanten

4 1. b. De dualistiske motivationsbegreber (forts.) Per Revstedt
Menneskets grundlæggende natur er god. Det er konstruktivt, målrettet, socialt og aktivt Motivation er stræben efter et meningsfyldt liv, hvor disse 4. elementer indgår Den menneskelige kerne kan være spærret inde af destruktive kræfter = latent motiveret Motivationsarbejderens opgave er at hjælpe praktikanten til at finde den indespærrede positive kerne, således motivationen ændres fra latent til manifest Der lægges vægt på det personlige ansvar, dog først når der er positiv kontakt til den personlige kerne. Altså når praktikanten er manifest motiveret

5 2. De kausale motivationsbegreber
Fastlægger lovmæssigheder for menneskelig handlen, for derefter at kunne forudsige fremtidig handlen. Motivationsarbejderens opgave er at diagnosticere eller lave prognose A.Economic man-modellen: menneskets motiv er med sine handlinger at få størst mulig og hurtigt udbytte, udfra egen interesse B. Compliant man-modellen, eller den ”sociale abe”: Menneskets motiv er i sine handlinger en maksimering af positiv selvopfattelse C. Maslows behovspyramide: Motivation er skabt af behov, der rangordnes fra neden og opefter. Basale behov først, derefter det sociale og det aktivitetsmæssige Opsamling: Kausale motivationsteorier ophæver moral og ansvar

6 3. De intentionelle motivationsbegreber
Udgangspunktet for en handling er intentionen. Handlingen bliver ikke altid til noget, eller handlingen gøres anderledes end forventet. Menneskets mulighed for at omdefinere/ændre valg gør, at forudsigelighed er umulig. Motivation er at forstå praktikantens egen oplevelsessfære, hvad han/hun vil med sin handling(er) Motivationsarbejderens opgave er på basis af interaktion med praktikanten, at højne bevidstheden og ændre selvbilledet Opsamling: Det intentionelle motivationsbegreb er normativt forstået på den måde, at der er forventninger til praktikanten, men ikke forudsigelighed. Kilde: Carstens, Anette. (1998) Aktivering – klientsamtaler og socialpolitik.

7 Motivationssamtalen samtaleteknikker med udgangspunkt i det intentionelle motivationsbegreb.
Åbne spørgsmål Lægger op til at udforske praktikantens egne oplevelser Opmuntrer en praktikant til at tale mest Lægger op til længere svar end ”ja” og ”nej” Via åbne spørgsmål kan vi bla: Udforske og afklare ambivalens. Fx spørg til fordele og ulemper både på kort og langt sigt Tydeliggøre uoverensstemmelser mellem nuværende funktion/vane og vigtige mål og værdier. Fx spørg til drømme/ideer til fremtiden – skab forandringsudsagn Øge ønsket, troen på egne kompetancer. Fx spørg til hvornår motivation for forandring stiger og falder Det vi siger tror vi på! Giver vi praktikanten mulighed for at høre sig selv tale om forandring, kommer hun/han tættere på rent faktisk at forandre sine vaner og funktion

8 Motivationssamtalen fortsat
Spejle: Tonefaldet går ned. Det er ikke spørgsmål, men en måde at lytte reflekterende på. Spejling har en stor effekt, den kan mindske modstand og fremme forandring, samt give praktikanten mulighed for at korrigere. Virker ligesom et godt spørgsmål, ingen har stillet! En metode, der gør ambivalens tydelig og virker afklarende Kan være få ord til flere sætningen Spejl en praktikants egne udsagn Spejl gerne hvad praktikanten fortæller, hvad andre siger Undlad at spejle dine egne informationer, meninger og gode råd Spejl kun det, der siges, ikke praktikantens mimik eller handlinger Spejling kan have forskellige grader. Fra papegøjespejling til tolkning Papegøjespejling er når praktikantens udsagn gentages med de samme ord eller et udvalg af praktikantens ord Tolkende spejling er når meningen eller betydningen gentages, men med nogle ord, metaforer eller ordspil

9 Motivationssamtalen fortsat
Stille skalaspørgsmål Ønsket: på en skala fra 0 -10, hvor 0 står for ” slet ikke vigtigt”, og 10 betyder ”meget vigtigt”, hvor vigtigt vil du så sige, det er for dig at øve dig i vaner? Prioritering: på en skala fra……….., hvor højt vil du sige, du prioriterer det at ændre dine vaner? -hvordan kan det være du giver det en prioritet på 7. og ikke på 6.? - Hvor parat ville du sige, du er til at ændre vaner? Troen: På en skala fra…………., hvor sikker er du på, at du kunne ændre dine vaner, hvis du ville? Kilde: Miller og Rollnick (2004)


Download ppt "Motivation Motivationsspørgsmålet er det mest grundlæggende spørgsmål i arbejdet med mennesker. Hvad skal vi forstå ved motivation? Tre hovedtyper indenfor."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google