Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde."— Præsentationens transcript:

1 Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde

2 Baggrund O Erfaringer fra Vollsmose & Gellerup O Regeringsprogrammet ”Lige muligheder for alle” O Satspuljemidler O 2008-2012 O Ghetto-listen O 16 medborgerprojekter (heraf 2 i Fredericia)

3 Formål O at skabe rum til dannelse og meningsdannelse O at skabe rammer for udvikling af social og kulturel kapital O at igangsætte uformel læring O Et bidrag til at skabe et bæredygtigt lokalområde og et aktivt medborgerskab

4 Økonomi O Korskær: 2009-2012 1,84 mio kr. Medborgerhuset Korskær O Sønderparken: 2011-2012 1,05 mio kr Pavillonen i Sønderparken

5 - og hvad laver vi så? O Cafébibliotek O Læsekreds O Filmklub O Lektiecafé O Vejledningsbutik O ”Vi læser avisen sammen” O Torsdagsklub

6 - og hvad laver vi så? O IT-undervisning – specielt i ”Den digitale borger” O Kulturarrangementer ”Mad og Kultur” O Cirkus Panik O Teater O Afledte projekter: Nethood, Bydelsmødre, Byhøjskolen Korskær

7 Hvad har vi lært af det – hvordan har det udfordret os O Det hele baseres på frivillige O Samarbejdet med andre faggrupper er svær, rigtig mange kokke i de udsatte boligområder – hvem ejer beboerne? O Ingen udspring i et bibliotek – kunsten at operere uden trygge mursten omkring sig O Hvad er det egentlig, vi kan?

8 O Udfordrer bibliotekarrollen, samtidig med at vi udnytter noget af det, vi er gode til.

9 O The art of exit O Har projektet været en spændende ø-lejr, eller er det en ny dagligdag. O Hvad sker der på andre biblioteker/Medborgercentre (ÅKB’s nye filialstrategi)

10 Projekt Læsehunde O Paws for Reading O Lokal ildsjæl O Nordjyllands Dyreadfærdsklinik O 3 søndage – børn læser for hunde på biblioteket, forældre er med – taler med pædagogisk konsulent

11 Projekt læsehunde O 2. ombæring – kvalificeret med psykologer fra PPR – observation, evaluering O 83.000 fra Trygfonden O Masser af pressedækning

12 Hvilke perspektiver O Godt samarbejdsprojekt med skolerne O Får fat i ikke-biblioteksbenyttere O Udnytter bibliotekets neutrale rolle ifht. skolerne, udnyttet den lange åbningstid. Understreger biblioteksrummets neutralitet O Nutte-faktoren O Udviklingspotentiale sammen med Blindeområdet i Fredericia

13 Projekt Besøgsdage O Formål: via andre metoder at få nye perspektiver på eget jobindhold, arbejdsgange og institution i det hele taget. O

14 O Mål: I 2011 har 10 medarbejdere gennemført et udstationeringsbesøg på en anden institution. Derefter evalueres forløbet med henblik på at fortsætte i 2012.

15 O Politikens Oplysning O SDUB O Louisiana – hvordan arbejdes der med medlemsklubben O Fredericia Turistkontor (2) O Kolding Bibliotek – bla. fjernlån O Vejle Bibliotek O NOTA (2)


Download ppt "Biblioteket som medspiller i det boligsociale arbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google